Menu
Loštice
MĚSTOLoštice

...metropole tvarůžků

Dotace a projekty

Olomoucký kraj

Tisková zpráva - Olomoucký kraj podporuje Jednotku dobrovolných hasičů Loštice

Datum: 15. 7. 2022

V roce 2022 Olomoucký kraj poskytnul dotaci v celkovém objemu 93.800,- Kč, ze které bylo spolufinancováno pořízení věcného vybavení k zajištění akceschopnosti jednotky. Jednalo se o 12ks kompletního zásahového obleku a 5 párů zásahové obuvi.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Restaurování centrálního kříže na městském hřbitově v Lošticích (ul. Moravičanská)

Datum: 12. 7. 2022

Ve středu městského hřbitova na průsečíku hlavní a příčné cesty byl vystaven mezi vzrostlými lipami mohutný pískovcový kříž. Základnu tvoří hranolový schod. Hranolový podstavec se stříškami je odsazen trnoží zdobenou na hranách.

Publicita projektu Modernizace vybavení kmenových tříd MŠ

Publicita projektu - Modernizace vybavení kmenových tříd Mateřské školy Loštice

Datum: 1. 3. 2022

Objekt mateřské školy prochází postupnou obnovou a modernizací. Nyní jsme přistoupili k postupné modernizaci nábytku a vybavení jednotlivých kmenových tříd. Výměnu nábytku ve dvou kmenových třídách provedlo město z vlastních zdrojů.

Publicita projektu Zajištění strategických dokumentů Mohelnicko CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080_0009956 1

Publicita projektu Zajištění strategických dokumentů Mohelnicko CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080_0009956

Datum: 12. 1. 2022

Publicita projektu Zajištění strategických dokumentů Mohelnicko CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080_0009956

logo MMR

Publicita projektu - Oprava části místní komunikace Vlčice – identifikační číslo projektu 117D8210A7737

Datum: 4. 11. 2021

Projekt „Oprava části místní komunikace Vlčice“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+“.Podpora státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR činí částku 1.447.264,00 Kč.

Olomoucký kraj

Tisková zpráva - Olomoucký kraj podporuje Jednotku dobrovolných hasičů Loštice

Datum: 2. 8. 2021

V roce 2021 Olomoucký kraj poskytnul dotaci v celkovém objemu 110 900,- Kč, ze které bylo spolufinancováno pořízení prostředku pro hašení a čerpání. Konkrétně o přenosnou požární stříkačku Tohatsu.

logo

Publicita projektu - Oprava nemovité kulturní památky kašny se sochou Svatopluka

Datum: 19. 7. 2021

Kulturní památka kašna se sochou Svatopluka se nachází na parc. č. 113/5, k.ú. Loštice, v centrální části nám. Míru v Lošticích. Památka je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek pod č. 22170/8-1002.

#

Publicita projektu - Oprava nemovité kulturní památky kašny se sochou Svatopluka

Datum: 30. 6. 2021

Kulturní památka kašna se sochou Svatopluka se nachází na parc. č. 113/5, k.ú. Loštice, v centrální části nám. Míru v Lošticích.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Oprava Kamenného kříže s figurou ukřižovaného Krista

Datum: 22. 6. 2021

Kamenný kříž s figurou ukřižovaného Krista na pilíři je situován na parc. č. 781/1, k.ú. Loštice.

Olomouc

Publicita projektu - vydání publikace Tichý génius Moravy Jan Havelka

Datum: 10. 12. 2020

Město Loštice za významné finanční podpory statutárního města Olomouc, jejíž celková výše byla 50.000,00 Kč vydalo po několikaletém úsilí knihu PhDr. Františka Hýbla o slavném loštickém rodáku Janu Havelkovi.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Restaurování nemovité kulturní památky sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice, náměstí Míru, Loštice II. etapa, rok 2020

Datum: 19. 10. 2020

Morový sloup Nejsvětější Trojice z let 1853-1860, postavený na základech staršího sloupu z pol. 18. století, tvoří významnou dominantu náměstí v Lošticích.

Olomoucký kraj

Tisková zpráva - Olomoucký kraj podporuje Jednotku dobrovolných hasičů Loštice

Datum: 23. 9. 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj poskytnul dotaci v celkovém objemu 76 000,-Kč , ze které bylo spulufinancováno pořízení prostředků pro práci na vodní hladině.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Přístavba hasičské zbrojnice Loštice

Datum: 9. 9. 2020

Přístavba hasičské zbrojnice – Loštice

Publicita projektu - Kouzelná zahrada v Duhové školce

Publicita projektu - Kouzelná zahrada v Duhové školce

Datum: 7. 9. 2020

Publicita projektu - Kouzelná zahrada v Duhové školce

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Stavební úpravy a přístavba zázemí sportovního areálu SK Loštice

Datum: 7. 6. 2020

Rekonstrukce a přístavba sportovního areálu SK Loštice, ul. Ke Koupališti č. e. 46 ve vlastnictví města Loštice byla zahájena z důvodu naprostého fyzického a morálního opotřebení objektu nesplňující základní zákonné, technické, prostorové a hygienické normy.

Logo ministerstvo životního prostředí

Publicita projektu - Pořízení elektromobilu pro Loštice, Loštice, okres Šumperk

Datum: 10. 12. 2019

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Herně-vzdělávací zázemí v Lošticích

Datum: 7. 11. 2019

„To teda néé, Bystrouško!!! Já nejsem koblížek, já jsem dobře vyzrálý tvarůžek!“

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Olomoucký kraj podporuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů Loštice, hydraulické vyprošťovacího zařízení.

Datum: 11. 9. 2019

Finanční dotace byla použita zcela v souladu s jeho účelem uvedeným ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, a to na pořízení hydraulického vyprošťovacího zařízení.

Třídíme i na koupališti

Publicita projektu - Třídíme i na koupališti

Datum: 8. 8. 2019

Na koupališti v Lošticích je v současnosti nově k dispozici 9 ks nádob na plast, 3ks nádob na papír a 3ks nádob na kovy o objemu 120 l na třídění.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Restaurování nemovité kulturní památky sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice, náměstí Míru, Loštice

Datum: 5. 6. 2019

Obnova kulturní památky byla rozdělena na 2 etapy.

Logo eu a ministerstvo pro místní rozvoj

Publicita projektu - Cyklostezka pro pěší a cyklisty Loštice – Moravičany

Datum: 27. 3. 2019

Cyklostezka pro pěší a cyklisty Loštice – Moravičany

Publicita projektu - Veřejně prospěšné práce projekt CZ.03.1.8.015_121.04775

Datum: 8. 1. 2019

období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

Publicita projektu - Veřejně prospěšné práce projekt CZ.03.1.8.015_121.04775

Datum: 19. 12. 2018

období od 1. 4. 2018 do 30. 11. 2018

Logo Ministerstvo kultury

Publicita projektu - Pořízení knihovního systému VERBIS, katalogu PORTARO

Datum: 27. 11. 2018

Pořízením nového knihovního systému Verbis bude dosaženo zkvalitnění služeb čtenářům i práci knihovníka.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - pořízení ochranných osobních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH Loštice

Datum: 31. 10. 2018

Finanční dotace byla použita zcela v souladu s jeho účelem uvedeným ve smlouvě o poskytnutí příspěvku UZ/10/52/2018 ze dne 23.4.2018, a to na pořízení osobních ochranných prostředků.

Logo Nadace ČEZ

Publicita projektu - Nadace ČEZ výsadba 7 lip - Husův sbor

Datum: 29. 10. 2018

V metropoli tvarůžků vysadili k výročí republiky sedm lip, pomohli i skauti

Logo EU

Publicita projektu - Plán udržitelné energetiky Města Loštice

Datum: 3. 8. 2018

Dokument byl vytvořen v rámci aktivit projektu "Všechno je to o lidech" realizovaného s finanční podporou Evropské unie.

Logo EU

Publicita projektu - Část II. Komunitní střednědobý plán rozvoje města

Datum: 21. 6. 2018

Zapojení radnice do komunitní spolupráce a střednědobý plán rozvoje města.

Tisková zpráva - Nadace AGROFERT podporuje SDH Loštice - oprava nástavby vozidla CAS TATRA148

Datum: 25. 5. 2018

Tisková zpráva - Nadace AGROFERT podporuje SDH Loštice - oprava nástavby vozidla CAS TATRA148

Logo EU

Publicita projektu - Vybudování sběrného dvora ve městě Loštice

Datum: 4. 4. 2018

Vybudování sběrného dvora ve městě Loštice

Logo

Publicita projektu - Stavební úpravy objektu č. p. 454/27, Loštice

Datum: 7. 3. 2018

Stavební úpravy objektu č.p. 454/27, Loštice

Publicita projektu - Monitoring kvality ovzduší v Lošticích ISKO (OPŽP)

Datum: 27. 2. 2018

Publicita projektu - Monitoring kvality ovzduší v Lošticích ISKO (OPŽP)

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Monitoring kvality ovzduší v Lošticích ISKO (Olomoucký kraj)

Datum: 12. 2. 2018

Olomoucký kraj finančně podpořil projekt

„Monitoring kvality ovzduší v Lošticích ISKO“

Logo

Publicita projektu - Loštice - zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnice II/635

Datum: 5. 2. 2018

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Logo EU

Publicita projektu - Plán rozvoje rodinné politiky pro město Loštice

Datum: 1. 11. 2017

Město Loštice se zavázalo k vytvoření dokumentu „Plán rozvoje rodinné politiky pro město Loštice“.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Olomoucký kraj podporuje JSDH, hydraulická pohonná jednotka

Datum: 25. 9. 2017

Finanční dotace byla použita zcela v souladu s jeho účelem uvedeným ve smlouvě o poskytnutí příspěvku UZ/4/53/2017 ze dne 24.4.2017, a to na pořízení hydraulické pohonné jednotky a příslušenství.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Olomoucký kraj podporuje JSDH, svolávací systém

Datum: 6. 9. 2017

Finanční dotace byla použita zcela v souladu s jeho účelem uvedeným ve smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/01380/OKŘ/DSM ze dne 23. 6. 2016, a to na pořízení vybavení jednotky SDH spojovými prostředky – monitory a kabeláže pro svolávací systém jednotky požární ochrany.

Loggo EU

Publicita projektu - Studie proveditelnosti projekt "Loštice - zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnice II/635"

Datum: 31. 7. 2017

Místem realizace projektu je k. ú. města Loštice v Olomouckém kraji. Projekt bude realizován v rámci Olomoucké aglomerace.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Sportovně relaxační areál letního koupaliště v Lošticích

Datum: 24. 7. 2017

V měsících květen - červen 2017 se uskutečnila v prostorách letního koupaliště kompletní rekonstrukce sociálního zařízení koupaliště.

logo

Publicita projektu - Cyklistická stezka Loštice - Palonín

Datum: 20. 7. 2017

Projekt řeší výstavbu samostatné stezky pro chodce a cyklisty, segregaci zranitelných účastníků silničního provozu a bezpečnou a bezbariérovou bezmotorovou dopravu osob do zaměstnání, škol a za službami.

logo EU

Publicita projektu - Studie proveditelnosti projektu Nové území bytové zástavby 25 rodinných domů v Lošticích, lokalita Žádlovice

Datum: 16. 5. 2017

Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko zveřejňuje Studii proveditelnosti projektu "Nové území bytové zástavby 25 rodinných domů v Lošticích, lokalita Žádlovice" Zpracovatel: ARS ROZVOJOVÁ AGENTURA, s.r.o., Krapkova 7, 779 00 Olomouc. Dokument byl vytvořen v rámci aktivit projektu "Všechno je to o li

Logo EU

Publicita projektu - Rekreační naučná stezka Loštice

Datum: 21. 4. 2017

Projekt počítá s vybudováním naučné stezky městem Loštice.

Logo EU

Publicita projektu - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v Lošticích

Datum: 10. 4. 2017

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Publicita projektu - Veřejně prospěšné práce (projekt financovaný z Evropského sociálního fondu)

Datum: 1. 3. 2017

V období od 1.4.2016 do 31.1.2017 bylo u Města Loštice, v rámci projektu financovaného z Evropského sociálního fondu, podpořeno šest pracovních míst na VPP částkou 663.354,-Kč.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Výstavba chodníku v ulici Ve Stráni a Jevíčská, Loštice včetně vybudování dvou míst pro přecházení

Datum: 23. 1. 2017

Za podpory Olomouckého kraje byla vybudována část chodníku v ulici Ve Stráni, část chodníku v ulici Jevíčská a dvě místa pro přecházení v ulici Jevíčská.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Městský kamerový dohledový systém Loštice, tisková zpráva

Datum: 9. 12. 2016

Projekt je zaměřen na situační prevenci směřující ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Olomouckého kraje, prevenci majetkové kriminality, vandalismu a souvisejících sociálně patologických jevů, dle Dotačního programu pro sociální oblast a dotačního titulu Podpora prevence kriminality.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Olomoucký kraj podporuje JSDH, nákup osobních ochranných prostředků

Datum: 9. 11. 2016

Olomoucký kraj podporuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů Loštice.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Lošticích – ul. Olomoucká – u domu č. p. 247

Datum: 4. 11. 2016

Město Loštice přistoupilo v roce 2016, za finanční podpory Olomouckého kraje, k restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u domu č. p. 247, ul. Olomoucká.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Rekonstrukce brouzdaliště letního koupaliště Loštice

Datum: 13. 7. 2016

Za finanční podpory Olomouckého kraje proběhla na koupališti, před zahájením letní sezony jeho částečná rekonstrukce.

Publicita projektu č. CZ.1.04/2.1.00/03.00015 Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti

Datum: 16. 5. 2016

Publicita projektu č. CZ.1.04/2.1.00/03.00015 Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti

Protipovodňová opatření v lokalitě Loštice

Publicita projektu - Protipovodňová opatření v lokalitě Loštice

Datum: 31. 3. 2016

Publicita projektu - Protipovodňová opatření v lokalitě Loštice

Publicita projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - Vzdělávejte se pro růst!-pracovní příležitosti

Datum: 17. 2. 2016

Publicita projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - Vzdělávejte se pro růst!-pracovní příležitosti

Publicita projektu - Přechod pro chodce, ulice Palackého, Loštice - II/635

Datum: 25. 1. 2016

Publicita projektu - Přechod pro chodce, ulice Palackého, Loštice - II/635

Publicita dotace - Olomoucký kraj podporuje JSDH Loštice, dotace na CAS

Datum: 9. 12. 2015

Publicita dotace - Olomoucký kraj podporuje JSDH Loštice, dotace na CAS

Publicita projektu - Synagoga Loštice, oprava fasády západní stěny budovy, zpevnění a ochrana základů

Datum: 2. 12. 2015

Publicita projektu - Synagoga Loštice, oprava fasády západní stěny budovy, zpevnění a ochrana základů

Publicita projektu - Sousoší piety - Loštice, ulice Moravičanská

Datum: 18. 11. 2015

Publicita projektu - Sousoší piety - Loštice, ulice Moravičanská

Publicita projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 Vzdělávejte se pro růst, pracovní příležitosti VPP od 1.4.2014 do 31.10.2014

Datum: 26. 11. 2014

Publicita projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 Vzdělávejte se pro růst, pracovní příležitosti VPP od 1.4.2014 do 31.10.2014

Publicita projektu - Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 66 Loštice

Datum: 20. 11. 2014

Publicita projektu - Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 66 Loštice

Tisková zpráva - Olomoucký kraj podporuje JSDH Loštice, dotace 30 000,-Kč (vodní čerpadlo CAS)

Datum: 25. 9. 2014

Tisková zpráva - Olomoucký kraj podporuje JSDH Loštice, dotace 30 000,-Kč (vodní čerpadlo CAS)

Publicita projektu - Snížení energetické náročnosti budov ZŠ, MŠ a stravovny - obj. č. 3 STRAVOVNA

Datum: 17. 4. 2014

Publicita projektu - Snížení energetické náročnosti budov ZŠ, MŠ a stravovny - obj. č. 3 STRAVOVNA

Publicita projektu - Snížení energetické náročnosti budov ZŠ, MŠ a stravovny - obj. č. 2 NOVÁ BUDOVA

Datum: 17. 4. 2014

Publicita projektu - Snížení energetické náročnosti budov ZŠ, MŠ a stravovny - obj. č. 2 NOVÁ BUDOVA

Publicita projektu - Snižování energetické náročnosti budov - Mateřská škola a knihovna

Datum: 17. 4. 2014

Publicita projektu - Snižování energetické náročnosti budov - Mateřská škola a knihovna

Publicita projektu - restaurování kamenného kříže s pietou, Hradská ulice

Datum: 13. 1. 2014

Publicita projektu - restaurování kamenného kříže s pietou, Hradská ulice

Publicita projektu - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Lošticích (ul. Palackého)

Datum: 8. 1. 2014

Publicita projektu - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Lošticích (ul. Palackého)

Úřad práce ČR - Publicita projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - 1 pracovní místo SÚMP, Loštice

Datum: 4. 12. 2013

Úřad práce ČR - Publicita projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - 1 pracovní místo SÚMP, Loštice

Úřad práce ČR - Publicita projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - 5 pracovních míst v rámci VPP, Loštice

Datum: 3. 12. 2013

Úřad práce ČR - Publicita projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - 5 pracovních míst v rámci VPP, Loštice

restaurování kamenného kříže s pietou, Hradská ulice

Publicita projektu - restaurování kamenného kříže s pietou, Hradská ulice

Datum: 12. 11. 2013

Publicita projektu - restaurování kamenného kříže s pietou, Hradská ulice

Publicita projektu - Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Datum: 10. 7. 2013

Publicita projektu - Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Publicita projektu - Restaurování kamenného kříže s Pietou

Datum: 10. 7. 2013

Publicita projektu - Restaurování kamenného kříže s Pietou

Město

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
8
2
8
3
8
4
8
5
8
6
8
7
8
8
8
9
8
10
8
11
8
12
8
13
9
14
8
15
8
16
8
17
8
18
8
19
8
20
8
21
8
22
8
23
8
24
8
25
8
26
8
27
8
28
7
29
7
30
7
31
7
1
6
2
6
3
8
4
6

Komunální služby

Srpen 2022
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4 5 6
7
8
9 10
11 12 13 14
15
16
17
18 19 20
21
22
23 24
25 26 27 28
29
30
31
1 2 3
4

Kalendář mikroregionu

 

Senioři

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

senioři

Rozpočet

Rozpočet

Hlášení závad

Hlášení

Webkamera