Menu
Loštice
MĚSTOLoštice

...metropole tvarůžků

Dotace a projekty

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Výsadba 6 ks muchovníku kolem místní komunikace v Žádlovicích

Datum: 11. 12. 2023

Tento projekt je spolufinancován Olomouckým krajem z dotačního programu – Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023-II.

Publicita projektu-Výsadba platanů podél silnice III/4442 1

Publicita projektu-Výsadba platanů podél silnice III/4442

Datum: 21. 11. 2023

Tento projekt je spolufinancován Olomouckým krajem z dotačního programu – Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023-II.

logo MMR ČR

Publicita projektu - koncertní klavír pro Základní uměleckou školu A. Kašpara Loštice

Datum: 25. 10. 2023

Koncertní klavír pro Základní uměleckou školu Adolfa Kašpara Loštice. Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR z dotačního programu – 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Tisková zpráva 2023

Tisková zpráva - Olomoucký kraj podporuje Jednotku dobrovolných hasičů Loštice

Datum: 25. 9. 2023

V roce 2023 Olomoucký kraj poskytnul dotaci v celkovém objemu 51.800,- Kč, ze které bylo spolufinancováno pořízení věcného vybavení k zajištění akceschopnosti jednotky.

Publicita projektu

Publicita projektu-Výměna veřejného osvětlení město Loštice

Datum: 29. 8. 2023

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.

ZUŠ nové pianino

ZUŠ A. Kašpara Loštice - splněný sen o novém pianinu

Datum: 21. 8. 2023

Vážení dárci naší základní umělecké škole se to díky Vám všem podařilo a škola získala potřebnou finanční částku na nové piano, které bude škole v následujících týdnech dodáno. Všem Vám velmi děkujeme, že jste pomohli a škola bude mít nový hudební nástroj. DĚKUJEME!

Publicita projektu- 1

Publicita projektu-Modernizace a rozšíření městského kamerového dohledového systému Loštice

Datum: 11. 8. 2023

Tento projekt je spolufinancován Olomouckým krajem k dotačnímu programu – Název programu: 08_01_Dotační program
pro sociální oblast 2023.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - III/4442 ul. Moravičanská, Loštice, SO 117 – Autobusový záliv včetně nástupiště, komunikace pro pěší a přechodu pro chodce, SO 401 – Veřejné osvětlení

Datum: 12. 7. 2023

Dotační program: 09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2023
Pro projekt s názvem: III/4442 ul. Moravičanská, Loštice, SO 117 – Autobusový záliv včetně nástupiště, komunikace pro pěší a přechodu pro chodce, SO 401 – Veřejné osvětlení

logo Olomoucký kraj

Publicita projektu - Obnova litinového kříže s figurou Krista na kamenném podstavci

Datum: 14. 6. 2023

Kříž s figurou Krista na kamenném podstavci se nachází po pravé straně silnice, která navazuje na Jevíčskou ulici směrem z Loštic do Vlčic v lokalitě Bradlec.

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Loštice

Publicita projektu - Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Loštice

Datum: 19. 5. 2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Publicita projektu

Publicita projektu - Protipovodňová opatření Žádlovice

Datum: 31. 3. 2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Nadace Agrofert

Tisková zpráva - Nadace AGROFERT podporuje Sbor dobrovolných hasičů Loštice

Datum: 4. 1. 2023

Nadace AGROFERT poskytnula dotaci 45.000,- Kč, ze které byl financován nákup 10 ks technických přileb DRAEGER HPS 3500. Za poskytnuté dotace děkujeme, SDH Loštice.

Olomoucký kraj

Tisková zpráva - Olomoucký kraj podporuje Jednotku dobrovolných hasičů Loštice

Datum: 15. 7. 2022

V roce 2022 Olomoucký kraj poskytnul dotaci v celkovém objemu 93.800,- Kč, ze které bylo spolufinancováno pořízení věcného vybavení k zajištění akceschopnosti jednotky. Jednalo se o 12ks kompletního zásahového obleku a 5 párů zásahové obuvi.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Restaurování centrálního kříže na městském hřbitově v Lošticích (ul. Moravičanská)

Datum: 12. 7. 2022

Ve středu městského hřbitova na průsečíku hlavní a příčné cesty byl vystaven mezi vzrostlými lipami mohutný pískovcový kříž. Základnu tvoří hranolový schod. Hranolový podstavec se stříškami je odsazen trnoží zdobenou na hranách.

Bezpečnostní opatření v obci

Publicita projektu - Loštice - Bezpečnostní opatření v obci

Datum: 11. 7. 2022

Projekt Loštice - Bezpečnostní opatření v obci je spolufinancován Evropskou unií.

Publicita projektu Modernizace vybavení kmenových tříd MŠ

Publicita projektu - Modernizace vybavení kmenových tříd Mateřské školy Loštice

Datum: 1. 3. 2022

Objekt mateřské školy prochází postupnou obnovou a modernizací. Nyní jsme přistoupili k postupné modernizaci nábytku a vybavení jednotlivých kmenových tříd. Výměnu nábytku ve dvou kmenových třídách provedlo město z vlastních zdrojů.

Publicita projektu Zajištění strategických dokumentů Mohelnicko CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080_0009956 1

Publicita projektu Zajištění strategických dokumentů Mohelnicko CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080_0009956

Datum: 12. 1. 2022

Publicita projektu Zajištění strategických dokumentů Mohelnicko CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080_0009956

logo MMR

Publicita projektu - Oprava části místní komunikace Vlčice – identifikační číslo projektu 117D8210A7737

Datum: 4. 11. 2021

Projekt „Oprava části místní komunikace Vlčice“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+“.Podpora státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR činí částku 1.447.264,00 Kč.

Olomoucký kraj

Tisková zpráva - Olomoucký kraj podporuje Jednotku dobrovolných hasičů Loštice

Datum: 2. 8. 2021

V roce 2021 Olomoucký kraj poskytnul dotaci v celkovém objemu 110 900,- Kč, ze které bylo spolufinancováno pořízení prostředku pro hašení a čerpání. Konkrétně o přenosnou požární stříkačku Tohatsu.

logo

Publicita projektu - Oprava nemovité kulturní památky kašny se sochou Svatopluka

Datum: 19. 7. 2021

Kulturní památka kašna se sochou Svatopluka se nachází na parc. č. 113/5, k.ú. Loštice, v centrální části nám. Míru v Lošticích. Památka je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek pod č. 22170/8-1002.

Publicita projektu - Oprava nemovité kulturní památky kašny se sochou Svatopluka

Publicita projektu - Oprava nemovité kulturní památky kašny se sochou Svatopluka

Datum: 30. 6. 2021

Kulturní památka kašna se sochou Svatopluka se nachází na parc. č. 113/5, k.ú. Loštice, v centrální části nám. Míru v Lošticích.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Oprava Kamenného kříže s figurou ukřižovaného Krista

Datum: 22. 6. 2021

Kamenný kříž s figurou ukřižovaného Krista na pilíři je situován na parc. č. 781/1, k.ú. Loštice.

Olomouc

Publicita projektu - vydání publikace Tichý génius Moravy Jan Havelka

Datum: 10. 12. 2020

Město Loštice za významné finanční podpory statutárního města Olomouc, jejíž celková výše byla 50.000,00 Kč vydalo po několikaletém úsilí knihu PhDr. Františka Hýbla o slavném loštickém rodáku Janu Havelkovi.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Restaurování nemovité kulturní památky sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice, náměstí Míru, Loštice II. etapa, rok 2020

Datum: 19. 10. 2020

Morový sloup Nejsvětější Trojice z let 1853-1860, postavený na základech staršího sloupu z pol. 18. století, tvoří významnou dominantu náměstí v Lošticích.

Olomoucký kraj

Tisková zpráva - Olomoucký kraj podporuje Jednotku dobrovolných hasičů Loštice

Datum: 23. 9. 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj poskytnul dotaci v celkovém objemu 76 000,-Kč , ze které bylo spulufinancováno pořízení prostředků pro práci na vodní hladině.

Obnova hřbitova v Lošticích

Publicita projektu-Obnova hřbitova v Lošticích

Datum: 10. 9. 2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Přístavba hasičské zbrojnice Loštice

Datum: 9. 9. 2020

Přístavba hasičské zbrojnice – Loštice

Publicita projektu - Kouzelná zahrada v Duhové školce

Publicita projektu - Kouzelná zahrada v Duhové školce

Datum: 7. 9. 2020

Publicita projektu - Kouzelná zahrada v Duhové školce

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Stavební úpravy a přístavba zázemí sportovního areálu SK Loštice

Datum: 7. 6. 2020

Rekonstrukce a přístavba sportovního areálu SK Loštice, ul. Ke Koupališti č. e. 46 ve vlastnictví města Loštice byla zahájena z důvodu naprostého fyzického a morálního opotřebení objektu nesplňující základní zákonné, technické, prostorové a hygienické normy.

Logo ministerstvo životního prostředí

Publicita projektu - Pořízení elektromobilu pro Loštice, Loštice, okres Šumperk

Datum: 10. 12. 2019

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Herně-vzdělávací zázemí v Lošticích

Datum: 7. 11. 2019

„To teda néé, Bystrouško!!! Já nejsem koblížek, já jsem dobře vyzrálý tvarůžek!“

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Olomoucký kraj podporuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů Loštice, hydraulické vyprošťovacího zařízení.

Datum: 11. 9. 2019

Finanční dotace byla použita zcela v souladu s jeho účelem uvedeným ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, a to na pořízení hydraulického vyprošťovacího zařízení.

Třídíme i na koupališti

Publicita projektu - Třídíme i na koupališti

Datum: 8. 8. 2019

Na koupališti v Lošticích je v současnosti nově k dispozici 9 ks nádob na plast, 3ks nádob na papír a 3ks nádob na kovy o objemu 120 l na třídění.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Restaurování nemovité kulturní památky sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice, náměstí Míru, Loštice

Datum: 5. 6. 2019

Obnova kulturní památky byla rozdělena na 2 etapy.

Logo eu a ministerstvo pro místní rozvoj

Publicita projektu - Cyklostezka pro pěší a cyklisty Loštice – Moravičany

Datum: 27. 3. 2019

Cyklostezka pro pěší a cyklisty Loštice – Moravičany

Publicita projektu - Veřejně prospěšné práce projekt CZ.03.1.8.015_121.04775

Datum: 8. 1. 2019

období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

Publicita projektu - Veřejně prospěšné práce projekt CZ.03.1.8.015_121.04775

Datum: 19. 12. 2018

období od 1. 4. 2018 do 30. 11. 2018

Logo Ministerstvo kultury

Publicita projektu - Pořízení knihovního systému VERBIS, katalogu PORTARO

Datum: 27. 11. 2018

Pořízením nového knihovního systému Verbis bude dosaženo zkvalitnění služeb čtenářům i práci knihovníka.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - pořízení ochranných osobních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH Loštice

Datum: 31. 10. 2018

Finanční dotace byla použita zcela v souladu s jeho účelem uvedeným ve smlouvě o poskytnutí příspěvku UZ/10/52/2018 ze dne 23.4.2018, a to na pořízení osobních ochranných prostředků.

Logo Nadace ČEZ

Publicita projektu - Nadace ČEZ výsadba 7 lip - Husův sbor

Datum: 29. 10. 2018

V metropoli tvarůžků vysadili k výročí republiky sedm lip, pomohli i skauti

Logo EU

Publicita projektu - Plán udržitelné energetiky Města Loštice

Datum: 3. 8. 2018

Dokument byl vytvořen v rámci aktivit projektu "Všechno je to o lidech" realizovaného s finanční podporou Evropské unie.

Logo EU

Publicita projektu - Část II. Komunitní střednědobý plán rozvoje města

Datum: 21. 6. 2018

Zapojení radnice do komunitní spolupráce a střednědobý plán rozvoje města.

Tisková zpráva - Nadace AGROFERT podporuje SDH Loštice - oprava nástavby vozidla CAS TATRA148

Datum: 25. 5. 2018

Tisková zpráva - Nadace AGROFERT podporuje SDH Loštice - oprava nástavby vozidla CAS TATRA148

Logo EU

Publicita projektu - Vybudování sběrného dvora ve městě Loštice

Datum: 4. 4. 2018

Vybudování sběrného dvora ve městě Loštice

Logo

Publicita projektu - Stavební úpravy objektu č. p. 454/27, Loštice

Datum: 7. 3. 2018

Stavební úpravy objektu č.p. 454/27, Loštice

Publicita projektu - Monitoring kvality ovzduší v Lošticích ISKO (OPŽP)

Datum: 27. 2. 2018

Publicita projektu - Monitoring kvality ovzduší v Lošticích ISKO (OPŽP)

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Monitoring kvality ovzduší v Lošticích ISKO (Olomoucký kraj)

Datum: 12. 2. 2018

Olomoucký kraj finančně podpořil projekt

„Monitoring kvality ovzduší v Lošticích ISKO“

Logo

Publicita projektu - Loštice - zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnice II/635

Datum: 5. 2. 2018

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Logo EU

Publicita projektu - Plán rozvoje rodinné politiky pro město Loštice

Datum: 1. 11. 2017

Město Loštice se zavázalo k vytvoření dokumentu „Plán rozvoje rodinné politiky pro město Loštice“.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Olomoucký kraj podporuje JSDH, hydraulická pohonná jednotka

Datum: 25. 9. 2017

Finanční dotace byla použita zcela v souladu s jeho účelem uvedeným ve smlouvě o poskytnutí příspěvku UZ/4/53/2017 ze dne 24.4.2017, a to na pořízení hydraulické pohonné jednotky a příslušenství.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Olomoucký kraj podporuje JSDH, svolávací systém

Datum: 6. 9. 2017

Finanční dotace byla použita zcela v souladu s jeho účelem uvedeným ve smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/01380/OKŘ/DSM ze dne 23. 6. 2016, a to na pořízení vybavení jednotky SDH spojovými prostředky – monitory a kabeláže pro svolávací systém jednotky požární ochrany.

Loggo EU

Publicita projektu - Studie proveditelnosti projekt "Loštice - zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnice II/635"

Datum: 31. 7. 2017

Místem realizace projektu je k. ú. města Loštice v Olomouckém kraji. Projekt bude realizován v rámci Olomoucké aglomerace.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Sportovně relaxační areál letního koupaliště v Lošticích

Datum: 24. 7. 2017

V měsících květen - červen 2017 se uskutečnila v prostorách letního koupaliště kompletní rekonstrukce sociálního zařízení koupaliště.

logo

Publicita projektu - Cyklistická stezka Loštice - Palonín

Datum: 20. 7. 2017

Projekt řeší výstavbu samostatné stezky pro chodce a cyklisty, segregaci zranitelných účastníků silničního provozu a bezpečnou a bezbariérovou bezmotorovou dopravu osob do zaměstnání, škol a za službami.

logo EU

Publicita projektu - Studie proveditelnosti projektu Nové území bytové zástavby 25 rodinných domů v Lošticích, lokalita Žádlovice

Datum: 16. 5. 2017

Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko zveřejňuje Studii proveditelnosti projektu "Nové území bytové zástavby 25 rodinných domů v Lošticích, lokalita Žádlovice" Zpracovatel: ARS ROZVOJOVÁ AGENTURA, s.r.o., Krapkova 7, 779 00 Olomouc. Dokument byl vytvořen v rámci aktivit projektu "Všechno je to o li

Logo EU

Publicita projektu - Rekreační naučná stezka Loštice

Datum: 21. 4. 2017

Projekt počítá s vybudováním naučné stezky městem Loštice.

Logo EU

Publicita projektu - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v Lošticích

Datum: 10. 4. 2017

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Publicita projektu - Veřejně prospěšné práce (projekt financovaný z Evropského sociálního fondu)

Datum: 1. 3. 2017

V období od 1.4.2016 do 31.1.2017 bylo u Města Loštice, v rámci projektu financovaného z Evropského sociálního fondu, podpořeno šest pracovních míst na VPP částkou 663.354,-Kč.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Výstavba chodníku v ulici Ve Stráni a Jevíčská, Loštice včetně vybudování dvou míst pro přecházení

Datum: 23. 1. 2017

Za podpory Olomouckého kraje byla vybudována část chodníku v ulici Ve Stráni, část chodníku v ulici Jevíčská a dvě místa pro přecházení v ulici Jevíčská.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Městský kamerový dohledový systém Loštice, tisková zpráva

Datum: 9. 12. 2016

Projekt je zaměřen na situační prevenci směřující ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Olomouckého kraje, prevenci majetkové kriminality, vandalismu a souvisejících sociálně patologických jevů, dle Dotačního programu pro sociální oblast a dotačního titulu Podpora prevence kriminality.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Olomoucký kraj podporuje JSDH, nákup osobních ochranných prostředků

Datum: 9. 11. 2016

Olomoucký kraj podporuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů Loštice.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Lošticích – ul. Olomoucká – u domu č. p. 247

Datum: 4. 11. 2016

Město Loštice přistoupilo v roce 2016, za finanční podpory Olomouckého kraje, k restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u domu č. p. 247, ul. Olomoucká.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Rekonstrukce brouzdaliště letního koupaliště Loštice

Datum: 13. 7. 2016

Za finanční podpory Olomouckého kraje proběhla na koupališti, před zahájením letní sezony jeho částečná rekonstrukce.

Publicita projektu č. CZ.1.04/2.1.00/03.00015 Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti

Datum: 16. 5. 2016

Publicita projektu č. CZ.1.04/2.1.00/03.00015 Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti

Protipovodňová opatření v lokalitě Loštice

Publicita projektu - Protipovodňová opatření v lokalitě Loštice

Datum: 31. 3. 2016

Publicita projektu - Protipovodňová opatření v lokalitě Loštice

Publicita projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - Vzdělávejte se pro růst!-pracovní příležitosti

Datum: 17. 2. 2016

Publicita projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - Vzdělávejte se pro růst!-pracovní příležitosti

Publicita projektu - Přechod pro chodce, ulice Palackého, Loštice - II/635

Datum: 25. 1. 2016

Publicita projektu - Přechod pro chodce, ulice Palackého, Loštice - II/635

Publicita dotace - Olomoucký kraj podporuje JSDH Loštice, dotace na CAS

Datum: 9. 12. 2015

Publicita dotace - Olomoucký kraj podporuje JSDH Loštice, dotace na CAS

Publicita projektu - Synagoga Loštice, oprava fasády západní stěny budovy, zpevnění a ochrana základů

Datum: 2. 12. 2015

Publicita projektu - Synagoga Loštice, oprava fasády západní stěny budovy, zpevnění a ochrana základů

Publicita projektu - Sousoší piety - Loštice, ulice Moravičanská

Datum: 18. 11. 2015

Publicita projektu - Sousoší piety - Loštice, ulice Moravičanská

Publicita projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 Vzdělávejte se pro růst, pracovní příležitosti VPP od 1.4.2014 do 31.10.2014

Datum: 26. 11. 2014

Publicita projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 Vzdělávejte se pro růst, pracovní příležitosti VPP od 1.4.2014 do 31.10.2014

Publicita projektu - Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 66 Loštice

Datum: 20. 11. 2014

Publicita projektu - Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 66 Loštice

Tisková zpráva - Olomoucký kraj podporuje JSDH Loštice, dotace 30 000,-Kč (vodní čerpadlo CAS)

Datum: 25. 9. 2014

Tisková zpráva - Olomoucký kraj podporuje JSDH Loštice, dotace 30 000,-Kč (vodní čerpadlo CAS)

Publicita projektu - Snížení energetické náročnosti budov ZŠ, MŠ a stravovny - obj. č. 3 STRAVOVNA

Datum: 17. 4. 2014

Publicita projektu - Snížení energetické náročnosti budov ZŠ, MŠ a stravovny - obj. č. 3 STRAVOVNA

Publicita projektu - Snížení energetické náročnosti budov ZŠ, MŠ a stravovny - obj. č. 2 NOVÁ BUDOVA

Datum: 17. 4. 2014

Publicita projektu - Snížení energetické náročnosti budov ZŠ, MŠ a stravovny - obj. č. 2 NOVÁ BUDOVA

Publicita projektu - Snižování energetické náročnosti budov - Mateřská škola a knihovna

Datum: 17. 4. 2014

Publicita projektu - Snižování energetické náročnosti budov - Mateřská škola a knihovna

Publicita projektu - restaurování kamenného kříže s pietou, Hradská ulice

Datum: 13. 1. 2014

Publicita projektu - restaurování kamenného kříže s pietou, Hradská ulice

Publicita projektu - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Lošticích (ul. Palackého)

Datum: 8. 1. 2014

Publicita projektu - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Lošticích (ul. Palackého)

Úřad práce ČR - Publicita projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - 1 pracovní místo SÚMP, Loštice

Datum: 4. 12. 2013

Úřad práce ČR - Publicita projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - 1 pracovní místo SÚMP, Loštice

Úřad práce ČR - Publicita projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - 5 pracovních míst v rámci VPP, Loštice

Datum: 3. 12. 2013

Úřad práce ČR - Publicita projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - 5 pracovních míst v rámci VPP, Loštice

restaurování kamenného kříže s pietou, Hradská ulice

Publicita projektu - restaurování kamenného kříže s pietou, Hradská ulice

Datum: 12. 11. 2013

Publicita projektu - restaurování kamenného kříže s pietou, Hradská ulice

Publicita projektu - Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Datum: 10. 7. 2013

Publicita projektu - Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Publicita projektu - Restaurování kamenného kříže s Pietou

Datum: 10. 7. 2013

Publicita projektu - Restaurování kamenného kříže s Pietou

Město

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
5
21
3
22
3
23
3
24
3
25
4
26
5
27
4
28
4
29
3
30
2
1
3
2
2
3
2
4
2
5
2

Komunální služby

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2 3
4
5 6 7
8
9
10
11
12 13
14
15
16 17
18
19 20 21
22
23
24
25
26 27
28
29
30 1 2
3 4 5

Kalendář mikroregionu

 

Senioři

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

senioři

Rozpočet

Rozpočet

Hlášení závad

Hlášení

Webkamera - živý přenos

YT