Menu
Loštice
MĚSTOLoštice

...metropole tvarůžků

Noc kostelů 2023 - kostel sv. Prokopa dne 02.06.2023 od 16.00 hod. Pozvánka s programem ke stažení zde.

Komunální odpad

Zobrazeno 1-30 ze 60
EKO KOM

Zpráva o množství vytříděných odpadů a odměně od systému EKO-KOM za období 01.01.2023 - 31.03.2023

Datum: 19. 5. 2023

Zpráva o množství vytříděných odpadů a odměně od systému EKO-KOM za období 01.01.2023 - 31.03.2023

Osvědčení

Elektrowin - Osvědčení o podílu Města Loštice na zlepšení ŽP za rok 2022

Datum: 17. 4. 2023

Díky obyvatelům se naše Město Loštice může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 8,52 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně 2,89 kg spotřebičů.

Graf

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu 1.Q 2014-2023

Datum: 6. 4. 2023

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu 1.Q 2014-2023

separace odpadu na hřbitově

Hřbitov - zvládneme třídit odpad i tady?

Datum: 23. 3. 2023

Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme. Město Loštice od 24.03.2023 zavádí třídění odpadů i na městském hřbitově. Když už třídíme po celém městě, posuňme třídění i na hřbitově.

Certifikát - elektrozařízení

Certifikát environmentálního vyúčtování Města Loštice za rok 2022 - sběr a třídění elektrozařízení

Datum: 28. 2. 2023

Nejen, že jsme v roce 2022 společně přispěli významným způsobem k ochraně životního prostředí, ale ušetřili jsme 11.278,00 Kč za likvidaci odpadu na skládce a získali finanční příspěvek za zpětný odběr elektrospotřebičů ve výši 22.119,00 Kč.

Umístění nádob na tříděný odpad

Informace o rozmístění nádob na tříděný odpad v Lošticích a Žádlovicích

Datum: 26. 1. 2023

Přehled o sběrných hnízdech a odpadových nádobách na tříděný odpad v Lošticích a Žádlovicích. Děkujeme že třídíte.

Upozornění

Důležité upozornění pro občany města - třídění a svoz bioodpadu

Datum: 23. 1. 2023

Víme, že většiny občanů našeho města se toto upozornění netýká a že vše řeší v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. a Obecně závaznou vyhláškou města č. 4/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a těmto občanům našeho města děkujeme.

Město Loštice

Pravidla pro nakládání s odpadem při kulturních, společenských a sportovních akcích na území města

Datum: 17. 1. 2023

Organizace či jednotlivec, kteří pořádají na území města kulturní, společenské či sportovní akce, jsou povinni nakládat s odpadem ve smyslu pro daný rok platné Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Graf

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů leden - prosinec 2014 - 2022

Datum: 4. 1. 2023

Víte, co jsme společně v roce 2022 dokázali? Tomu nebudete věřit! Snížení množství směsného komunálního odpadu o 182 tun. Snížení množství SKO z 226 kg/osoba/rok na 165 kg/osoba/rok. Děkujeme, bez Vás bychom to nedokázali.

Graf

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů leden - listopad 2014 - 2022

Datum: 6. 12. 2022

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů leden - listopad 2014 - 2022

Stolní kalendář pro rok 2023

Stolní kalendář města Loštice na rok 2023

Datum: 25. 11. 2022

Stolní kalendář města Loštice na rok 2023 ke stažení, formát pdf

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů leden - říjen 2014 - 2022

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů leden - říjen 2014 - 2022

Datum: 9. 11. 2022

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů leden - říjen 2014 - 2022

strana 1

Jak předcházet odpadům z obalů?

Datum: 3. 11. 2022

Nejvíce odpadů v ČR pochází z obalů. Rady jak předcházet odpadům z obalů najdete zde.

1

Jak jednoduše předcházet vzniku odpadů?

Datum: 24. 10. 2022

V případě pitné vody je velmi jednoduchá cesta, jak netvořit odpad. Stačí preferovat vodu bez obalu. Jak uvádí tzv. Modrá zpráva MZe, v roce 2021 bylo 96 % obyvatel České republiky (10 076 milionů obyvatel) zásobováno pitnou vodou. Kvalita pitné vody z vodovodního řadu je v ČR na vysoké úrovni.

Informace společnosti EKO-UNIMED o zvýšení nákladů na svoz a likvidaci komunálních odpadů od 01.01.2023

Datum: 17. 10. 2022

Společnost EKO-UNIMED s.r.o Medlov, která pro město Loštice provádí svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu oznámila další navýšení cen od 1. 1. 2023. K navýšení došlo již 1. 4. 2022 z částky 1.020,00 Kč bez DPH/hod. práce, včetně dopravy, na částku 1.166,00 Kč.

Graf

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů leden - září 2014 - 2022

Datum: 7. 10. 2022

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů leden - září 2014 - 2022

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu LEDEN-SRPEN 2014-2022

Datum: 8. 9. 2022

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu LEDEN-SRPEN 2014-2022

Město Loštice

Upozornění na možnost změny kapacity odpadové nádoby na směsný komunální odpad (SKO) nebo intervalu svozu SKO na rok 2023

Datum: 7. 9. 2022

Zkušební rok, ve kterém jsme zavedli nový místní poplatek za likvidaci komunálních odpadů z kapacity odpadové nádoby, se blíží ke konci. Každý vlastník nemovitosti měl možnost začít odpad aktivně třídit.

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu LEDEN-ČERVENEC 2014-2022

Datum: 9. 8. 2022

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu LEDEN-ČERVENEC 2014-2022

Pozor změna služby dopravy a manipulace s biologicky rozložitelným odpadem od 01.01.2023 1

Upozornění na změnu služby dopravy a manipulace s biologicky rozložitelným odpadem od 01.01.2023

Datum: 28. 7. 2022

Oznamujeme občanům, že po vyhodnocení ročního nastavení služby dopravy a manipulace s biologicky rozložitelným odpadem od nemovitostí, jsme provedli úpravu nastavení systému dopravy a manipulace s biologicky rozložitelným odpadem od 01.01.2023 takto:               

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu LEDEN-ČERVEN 2014-2022

Datum: 11. 7. 2022

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu LEDEN-ČERVEN 2014-2022

Abeceda třídění odpadů

Abeceda třídění směsného komunálního odpadu

Datum: 1. 7. 2022

Abeceda třídění směsného komunálního odpadu - bioodpad, kovy, papír, plast - co kam patří, s tím Vám Abeceda třídění pomůže

Tříděný odpad ze slavností 2022

Snaha města o předcházení vzniku odpadů dorazila i na „Loštické slavnosti hudby a tvarůžků“.

Datum: 29. 6. 2022

Poprvé jsme na tak rozsáhlé akci použili systém vratných kelímků. Přes některé nedostatky, které jsme řešili v průběhu akce se nám nový systém osvědčil a budeme v něm pokračovat a postupně ho vylepšovat.

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu LEDEN-KVĚTEN 2014-2022

Datum: 14. 6. 2022

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu LEDEN-KVĚTEN 2014-2022

Rozbor kontejneru v rámci akce "Odpadové dopoledne v Lošticích" ze dne 21.05.2022 1

Rozbor kontejneru v rámci akce "Odpadové dopoledne v Lošticích" ze dne 21.05.2022

Datum: 6. 6. 2022

za 14 dnů jeden bytový dům vyprodukoval 100 kg směsného domovního odpadu; rozborem bylo zjištěno, že bylo do kontejneru odloženo 60 kg tříděných složek, které do kontejneru nepatří; směsný komunální odpad tvořil pouze 40 kg z celkového množství, tj. pouhou třetinu obsahu kontejneru

Osvědčení o úspoře emisí

Osvědčení o úspoře emisí Města Loštice za rok 2021

Datum: 1. 6. 2022

Osvědčení o úspoře emisí Města Loštice za rok 2021

Plecháček a petka Ola

Komiks Plecháček a petka Ola III.

Datum: 30. 5. 2022

Komiks Plecháček a petka Ola III.

Výsledky orientačního rozboru odpadu -05/2022

Orientační rozbor směsného komunálního odpadu - Loštice květen 2022

Datum: 26. 5. 2022

V sobotu dne 21. května 2022 proběhl na ulici Sokolská orientační rozbor odpadu. K tomuto rozboru byl vybrán kontejner o objemu 1 100 litrů, patřící k bytovému domu místního sídliště.

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu LEDEN-DUBEN 2014-2022

Datum: 9. 5. 2022

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu LEDEN-DUBEN 2014-2022

Kompostéry

Kompostéry pro občany Loštic jsou stále k dispozici

Datum: 25. 4. 2022

Město Loštice má stále k dispozici pro své občany kompostéry, které Vám můžeme zapůjčit. V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle: 583 401 807.

Zobrazeno 1-30 ze 60

Občan

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
31
1
1
2
2
3
3
4
4
3
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
3
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
3
17
3
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
1
2
1

Komunální služby

Červen 2023
Po Út St Čt So Ne
29
30 31
1
2 3 4
5
6
7
8
9 10
11
12
13 14
15
16 17 18
19
20
21
22
23 24
25
26
27 28
29
30 1 2

Kalendář mikroregionu

 

Senioři

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

senioři

Rozpočet

Rozpočet

Hlášení závad

Hlášení

Webkamera