Menu
Loštice
MĚSTOLoštice

...metropole tvarůžků

Komunální odpad

Zobrazeno 1-30 ze 75
Certifikát Clean Advantage

Certifikát o kompenzaci CO2 za rok 2023 - Město Loštice

Datum: 17. 4. 2024

CCS ve spolupráci s Greenprint LLC tímto certifikátem potvrzují, že společnost Město Loštice svou účastí v programu Clean Advantage v roce 2023 zmírnila uhlíkovou stopu svého vozového parku kompenzací až 3 331.79 kilogramů CO2.

Graf

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu I.Q 2014-2024

Datum: 17. 4. 2024

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu I.Q 2014-2024

Třídění odpadů v Olomouckém kraji

EKOKOM spouští nový web Třídění.cz

Datum: 4. 4. 2024

Spolupráce Olomouckého kraje a společnosti EKOKOM je dlouhodobá a intenzivní. Pro lepší informovanost občanů na poli třídění a recyklace byl nyní spuštěn nový web, který doplňuje informace o třídění a recyklace nad rámec našeho projektu Odpady Olomouckého kraje.

Zpravodaj o odpadech

Mimořádný zpravodaj města Loštice o odpadech 2024

Datum: 11. 3. 2024

Město Loštice vydává v pořadí druhý výtisk mimořádného zpravodaje o odpadech. Dozvíte se, jak se projevila změna systému nakládání s odpady, čeho jsme dosáhli, co je třeba změnit, doplnit, čeho lze dosáhnout, budeme-li chtít.

Vyhodnocení pilotního projektu Třídění odpadu na městském hřbitově 4

Vyhodnocení pilotního projektu Třídění odpadu na městském hřbitově

Datum: 10. 1. 2024

Rada města Loštice se počátkem roku 2023 rozhodla podpořit návrh komise ŽP umožnit občanům třídit odpad všude tam, kde ho vzniká nezanedbatelné množství. Městský hřbitov takovým místem je, ročně se zde vyprodukuje 12-14 tun komunálního odpadu.

Graf

SROVNÁNÍ PRODUKCE A CENY SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU rok 2014-2023

Datum: 8. 1. 2024

SROVNÁNÍ PRODUKCE A CENY SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU rok 2014-2023

Jak správně třídit odpad na hřbitově

Jak správně třídit odpad na hřbitově

Datum: 29. 11. 2023

Jak správně třídit odpad na hřbitově

Stolní kalendář pro rok 2024

Stolní kalendář města Loštice 2024

Datum: 24. 11. 2023

Stolní kalendář města Loštice 2024 - ke stažení ve formátu pdf.

Kam patří nápojové kartony

Kam patří nápojové kartony v Lošticích?

Datum: 15. 11. 2023

Diskuze s občany i namátkové kontroly nádob na směsný odpad ukázaly, že někteří občané stále neví, kam tetrapak či nápojový karton v Lošticích třídit. U nás krabice od mléka, džusů, vína apod. patří do žlutého kontejneru na plast.

EKO-UNIMED s.r.o. Medlov

Informace společnosti EKO-UNIMED o zvýšení nákladů na svoz a likvidaci komunálních odpadů od 01.01.2024

Datum: 8. 11. 2023

Společnost EKO-UNIMED s.r.o Medlov, která pro město Loštice provádí svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu oznámila navýšení cen od 1. 1. 2024. V rámci konsolidačního balíčku bude navýšeno i DPH za sběr, přepravu a likvidaci komunálních odpadů na 21%.

Poděkování

Poděkování za třídění odpadů na hřbitově v Lošticích v době Památky zesnulých

Datum: 8. 11. 2023

V minulém týdnu lidé na všech hřbitovech naší republiky vzdávali úctu a vděčnost svým předkům. Společně jsme zavzpomínali na své drahé, kteří již nejsou mezi námi, ale zůstávají v našich srdcích.

BIO odpad do nádoby na směsný komunální odpad nepatří! 1

BIO odpad do nádoby na směsný komunální odpad nepatří!

Datum: 31. 10. 2023

Namátková kontrola nádob na směsný odpad mimo jiné ukázala, že v řadě případů končí BIO odpad z údržby zahrady v popelnici na směsný komunální odpad. Nádoby obsahující BIO odpad nebyly vyvezeny.

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů

SROVNÁNÍ PRODUKCE A CENY SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU LEDEN - ZÁŘÍ 2014 - 2023

Datum: 9. 10. 2023

SROVNÁNÍ PRODUKCE A CENY SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU LEDEN - ZÁŘÍ 2014 - 2023, graf

Namátkové kontroly odpadových nádob

Namátkové kontroly odpadových nádob

Datum: 2. 10. 2023

Účelem prováděných kontrol je ověření dodržování Obecně závazné vyhlášky města Loštice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a upozornění na nedostatky v třídění.
Děkujeme, že třídíte!

Město Loštice

Upozornění na možnost změny kapacity odpadové nádoby na směsný komunální odpad (SKO) nebo intervalu svozu SKO na rok 2024

Datum: 27. 9. 2023

Vážení občané, opět máte možnost změny zvolené kapacity odpadové nádoby a intervalu svozu odpadů pro nadcházející rok. Do 30.11.2023 je možné své původní nastavení měnit.

Osvědčení o úspoře emisí

Osvědčení o úspoře emisí Města Loštice za rok 2022

Datum: 18. 7. 2023

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, město Loštice ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispělo ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Graf

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu 1. pololetí 2014-2023

Datum: 10. 7. 2023

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu 1. pololetí 2014-2023

Jak správně třídit odpad

Jak správně třídit odpad do barevných kontejnerů?

Datum: 10. 7. 2023

Nápověda, jak správně třídit odpad do barevných kontejnerů. Lidé v Lošticích už ví jak se má odpad třídit......

komiks Plecháček a petka Ola IV.

Komiks Plecháček a petka Ola IV.

Datum: 1. 6. 2023

Komiks Plecháček a petka Ola IV.

EKO KOM

Zpráva o množství vytříděných odpadů a odměně od systému EKO-KOM za období 01.01.2023 - 31.03.2023

Datum: 19. 5. 2023

Zpráva o množství vytříděných odpadů a odměně od systému EKO-KOM za období 01.01.2023 - 31.03.2023

Osvědčení

Elektrowin - Osvědčení o podílu Města Loštice na zlepšení ŽP za rok 2022

Datum: 17. 4. 2023

Díky obyvatelům se naše Město Loštice může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 8,52 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně 2,89 kg spotřebičů.

Graf

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu 1.Q 2014-2023

Datum: 6. 4. 2023

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu 1.Q 2014-2023

separace odpadu na hřbitově

Hřbitov - zvládneme třídit odpad i tady?

Datum: 23. 3. 2023

Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme. Město Loštice od 24.03.2023 zavádí třídění odpadů i na městském hřbitově. Když už třídíme po celém městě, posuňme třídění i na hřbitově.

Umístění nádob na tříděný odpad

Informace o rozmístění nádob na tříděný odpad v Lošticích a Žádlovicích

Datum: 26. 1. 2023

Přehled o sběrných hnízdech a odpadových nádobách na tříděný odpad v Lošticích a Žádlovicích. Děkujeme že třídíte.

Upozornění

Důležité upozornění pro občany města - třídění a svoz bioodpadu

Datum: 23. 1. 2023

Víme, že většiny občanů našeho města se toto upozornění netýká a že vše řeší v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. a Obecně závaznou vyhláškou města č. 4/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a těmto občanům našeho města děkujeme.

Město Loštice

Pravidla pro nakládání s odpadem při kulturních, společenských a sportovních akcích na území města

Datum: 17. 1. 2023

Organizace či jednotlivec, kteří pořádají na území města kulturní, společenské či sportovní akce, jsou povinni nakládat s odpadem ve smyslu pro daný rok platné Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Graf

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů leden - prosinec 2014 - 2022

Datum: 4. 1. 2023

Víte, co jsme společně v roce 2022 dokázali? Tomu nebudete věřit! Snížení množství směsného komunálního odpadu o 182 tun. Snížení množství SKO z 226 kg/osoba/rok na 165 kg/osoba/rok. Děkujeme, bez Vás bychom to nedokázali.

Graf

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů leden - listopad 2014 - 2022

Datum: 6. 12. 2022

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů leden - listopad 2014 - 2022

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů leden - říjen 2014 - 2022

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů leden - říjen 2014 - 2022

Datum: 9. 11. 2022

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů leden - říjen 2014 - 2022

strana 1

Jak předcházet odpadům z obalů?

Datum: 3. 11. 2022

Nejvíce odpadů v ČR pochází z obalů. Rady jak předcházet odpadům z obalů najdete zde.

Zobrazeno 1-30 ze 75

Občan

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
3
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
3
9
2
10
2
11
3
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
4
31
3
1
3
2
2

Komunální služby

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30 1 2
3 4 5
6
7
8
9
10 11
12
13
14 15
16
17 18 19
20
21
22
23
24 25
26
27
28 29
30
31 1 2

Kalendář mikroregionu

 

Senioři

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

senioři

Rozpočet

Rozpočet

Hlášení závad

Hlášení

Webkamera - živý přenos

YT