Menu
Loštice
MĚSTOLoštice

...metropole tvarůžků

Dovolujeme si pozvat občany na 13. zasedání Zastupitelstva města Loštice, které se uskuteční dne 24.06.2024 v MěKS Loštice od 17.00 hod. Pozvánka s návrhem programu zasedání ke stažení zde

 

 

Dotace a projekty

Zobrazeno 1-30 ze 85
logo Evropská unie

Publicita projektu - Modernizace Městské knihovny Loštice

Datum: 12. 6. 2024

Cílem projektu je zlepšení přístupnosti a zajištění ochrany
knihovního fondu Městské knihovny Loštice. Předmětem projektu je celková rekonstrukce vnitřních prostor městské knihovny Loštice zahrnující drobné stavební úpravy, vybavení interiéru novým nábytkem a novou moderní technologií.

logo Evropská unie

Publicita projektu - Dopravní automobil pro JPO II Loštice

Datum: 12. 6. 2024

Cílem projektu je zajistit pro JPO II Loštice materiálně technické zabezpečení pro plnění funkce ochrany obyvatelstva.
Předmětem projektu je pořízení nového dopravního automobilu,
který je dle vyhlášky povinnou výbavou pro jednotku JPO II.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Výsadba 6 ks muchovníku kolem místní komunikace v Žádlovicích

Datum: 11. 12. 2023

Tento projekt je spolufinancován Olomouckým krajem z dotačního programu – Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023-II.

Publicita projektu-Výsadba platanů podél silnice III/4442 1

Publicita projektu-Výsadba platanů podél silnice III/4442

Datum: 21. 11. 2023

Tento projekt je spolufinancován Olomouckým krajem z dotačního programu – Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023-II.

logo MMR ČR

Publicita projektu - koncertní klavír pro Základní uměleckou školu A. Kašpara Loštice

Datum: 25. 10. 2023

Koncertní klavír pro Základní uměleckou školu Adolfa Kašpara Loštice. Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR z dotačního programu – 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Tisková zpráva 2023

Tisková zpráva - Olomoucký kraj podporuje Jednotku dobrovolných hasičů Loštice

Datum: 25. 9. 2023

V roce 2023 Olomoucký kraj poskytnul dotaci v celkovém objemu 51.800,- Kč, ze které bylo spolufinancováno pořízení věcného vybavení k zajištění akceschopnosti jednotky.

Publicita projektu

Publicita projektu-Výměna veřejného osvětlení město Loštice

Datum: 29. 8. 2023

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.

ZUŠ nové pianino

ZUŠ A. Kašpara Loštice - splněný sen o novém pianinu

Datum: 21. 8. 2023

Vážení dárci naší základní umělecké škole se to díky Vám všem podařilo a škola získala potřebnou finanční částku na nové piano, které bude škole v následujících týdnech dodáno. Všem Vám velmi děkujeme, že jste pomohli a škola bude mít nový hudební nástroj. DĚKUJEME!

Publicita projektu- 1

Publicita projektu-Modernizace a rozšíření městského kamerového dohledového systému Loštice

Datum: 11. 8. 2023

Tento projekt je spolufinancován Olomouckým krajem k dotačnímu programu – Název programu: 08_01_Dotační program
pro sociální oblast 2023.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - III/4442 ul. Moravičanská, Loštice, SO 117 – Autobusový záliv včetně nástupiště, komunikace pro pěší a přechodu pro chodce, SO 401 – Veřejné osvětlení

Datum: 12. 7. 2023

Dotační program: 09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2023
Pro projekt s názvem: III/4442 ul. Moravičanská, Loštice, SO 117 – Autobusový záliv včetně nástupiště, komunikace pro pěší a přechodu pro chodce, SO 401 – Veřejné osvětlení

logo Olomoucký kraj

Publicita projektu - Obnova litinového kříže s figurou Krista na kamenném podstavci

Datum: 14. 6. 2023

Kříž s figurou Krista na kamenném podstavci se nachází po pravé straně silnice, která navazuje na Jevíčskou ulici směrem z Loštic do Vlčic v lokalitě Bradlec.

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Loštice

Publicita projektu - Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Loštice

Datum: 19. 5. 2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Publicita projektu

Publicita projektu - Protipovodňová opatření Žádlovice

Datum: 31. 3. 2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Nadace Agrofert

Tisková zpráva - Nadace AGROFERT podporuje Sbor dobrovolných hasičů Loštice

Datum: 4. 1. 2023

Nadace AGROFERT poskytnula dotaci 45.000,- Kč, ze které byl financován nákup 10 ks technických přileb DRAEGER HPS 3500. Za poskytnuté dotace děkujeme, SDH Loštice.

Olomoucký kraj

Tisková zpráva - Olomoucký kraj podporuje Jednotku dobrovolných hasičů Loštice

Datum: 15. 7. 2022

V roce 2022 Olomoucký kraj poskytnul dotaci v celkovém objemu 93.800,- Kč, ze které bylo spolufinancováno pořízení věcného vybavení k zajištění akceschopnosti jednotky. Jednalo se o 12ks kompletního zásahového obleku a 5 párů zásahové obuvi.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Restaurování centrálního kříže na městském hřbitově v Lošticích (ul. Moravičanská)

Datum: 12. 7. 2022

Ve středu městského hřbitova na průsečíku hlavní a příčné cesty byl vystaven mezi vzrostlými lipami mohutný pískovcový kříž. Základnu tvoří hranolový schod. Hranolový podstavec se stříškami je odsazen trnoží zdobenou na hranách.

Bezpečnostní opatření v obci

Publicita projektu - Loštice - Bezpečnostní opatření v obci

Datum: 11. 7. 2022

Projekt Loštice - Bezpečnostní opatření v obci je spolufinancován Evropskou unií.

Publicita projektu Modernizace vybavení kmenových tříd MŠ

Publicita projektu - Modernizace vybavení kmenových tříd Mateřské školy Loštice

Datum: 1. 3. 2022

Objekt mateřské školy prochází postupnou obnovou a modernizací. Nyní jsme přistoupili k postupné modernizaci nábytku a vybavení jednotlivých kmenových tříd. Výměnu nábytku ve dvou kmenových třídách provedlo město z vlastních zdrojů.

Publicita projektu Zajištění strategických dokumentů Mohelnicko CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080_0009956 1

Publicita projektu Zajištění strategických dokumentů Mohelnicko CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080_0009956

Datum: 12. 1. 2022

Publicita projektu Zajištění strategických dokumentů Mohelnicko CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080_0009956

logo MMR

Publicita projektu - Oprava části místní komunikace Vlčice – identifikační číslo projektu 117D8210A7737

Datum: 4. 11. 2021

Projekt „Oprava části místní komunikace Vlčice“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+“.Podpora státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR činí částku 1.447.264,00 Kč.

Olomoucký kraj

Tisková zpráva - Olomoucký kraj podporuje Jednotku dobrovolných hasičů Loštice

Datum: 2. 8. 2021

V roce 2021 Olomoucký kraj poskytnul dotaci v celkovém objemu 110 900,- Kč, ze které bylo spolufinancováno pořízení prostředku pro hašení a čerpání. Konkrétně o přenosnou požární stříkačku Tohatsu.

logo

Publicita projektu - Oprava nemovité kulturní památky kašny se sochou Svatopluka

Datum: 19. 7. 2021

Kulturní památka kašna se sochou Svatopluka se nachází na parc. č. 113/5, k.ú. Loštice, v centrální části nám. Míru v Lošticích. Památka je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek pod č. 22170/8-1002.

Publicita projektu - Oprava nemovité kulturní památky kašny se sochou Svatopluka

Publicita projektu - Oprava nemovité kulturní památky kašny se sochou Svatopluka

Datum: 30. 6. 2021

Kulturní památka kašna se sochou Svatopluka se nachází na parc. č. 113/5, k.ú. Loštice, v centrální části nám. Míru v Lošticích.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Oprava Kamenného kříže s figurou ukřižovaného Krista

Datum: 22. 6. 2021

Kamenný kříž s figurou ukřižovaného Krista na pilíři je situován na parc. č. 781/1, k.ú. Loštice.

Olomouc

Publicita projektu - vydání publikace Tichý génius Moravy Jan Havelka

Datum: 10. 12. 2020

Město Loštice za významné finanční podpory statutárního města Olomouc, jejíž celková výše byla 50.000,00 Kč vydalo po několikaletém úsilí knihu PhDr. Františka Hýbla o slavném loštickém rodáku Janu Havelkovi.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Restaurování nemovité kulturní památky sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice, náměstí Míru, Loštice II. etapa, rok 2020

Datum: 19. 10. 2020

Morový sloup Nejsvětější Trojice z let 1853-1860, postavený na základech staršího sloupu z pol. 18. století, tvoří významnou dominantu náměstí v Lošticích.

Olomoucký kraj

Tisková zpráva - Olomoucký kraj podporuje Jednotku dobrovolných hasičů Loštice

Datum: 23. 9. 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj poskytnul dotaci v celkovém objemu 76 000,-Kč , ze které bylo spulufinancováno pořízení prostředků pro práci na vodní hladině.

Obnova hřbitova v Lošticích

Publicita projektu-Obnova hřbitova v Lošticích

Datum: 10. 9. 2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Olomoucký kraj

Publicita projektu - Přístavba hasičské zbrojnice Loštice

Datum: 9. 9. 2020

Přístavba hasičské zbrojnice – Loštice

Publicita projektu - Kouzelná zahrada v Duhové školce

Publicita projektu - Kouzelná zahrada v Duhové školce

Datum: 7. 9. 2020

Publicita projektu - Kouzelná zahrada v Duhové školce

Zobrazeno 1-30 ze 85

Město

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
3
20
2
21
4
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
4
29
3
30
3

Komunální služby

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28 29
30
31 1 2
3
4
5
6
7 8
9
10
11 12
13
14 15 16
17
18
19
20
21 22
23
24
25 26
27
28 29 30

Kalendář mikroregionu

 

Senioři

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

senioři

Rozpočet

Rozpočet

Hlášení závad

Hlášení

Webkamera - živý přenos

YT