Menu
Loštice
MĚSTOLoštice

...metropole tvarůžků

Komunální odpad

separace odpadu na hřbitově

Hřbitov - zvládneme třídit odpad i tady?

Datum: 23. 3. 2023

Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme. Město Loštice od 24.03.2023 zavádí třídění odpadů i na městském hřbitově. Když už třídíme po celém městě, posuňme třídění i na hřbitově.

Certifikát - elektrozařízení

Certifikát environmentálního vyúčtování Města Loštice za rok 2022 - sběr a třídění elektrozařízení

Datum: 28. 2. 2023

Nejen, že jsme v roce 2022 společně přispěli významným způsobem k ochraně životního prostředí, ale ušetřili jsme 11.278,00 Kč za likvidaci odpadu na skládce a získali finanční příspěvek za zpětný odběr elektrospotřebičů ve výši 22.119,00 Kč.

Umístění nádob na tříděný odpad

Informace o rozmístění nádob na tříděný odpad v Lošticích a Žádlovicích

Datum: 26. 1. 2023

Přehled o sběrných hnízdech a odpadových nádobách na tříděný odpad v Lošticích a Žádlovicích. Děkujeme že třídíte.

Upozornění

Důležité upozornění pro občany města - třídění a svoz bioodpadu

Datum: 23. 1. 2023

Víme, že většiny občanů našeho města se toto upozornění netýká a že vše řeší v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. a Obecně závaznou vyhláškou města č. 4/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a těmto občanům našeho města děkujeme.

Město Loštice

Pravidla pro nakládání s odpadem při kulturních, společenských a sportovních akcích na území města

Datum: 17. 1. 2023

Organizace či jednotlivec, kteří pořádají na území města kulturní, společenské či sportovní akce, jsou povinni nakládat s odpadem ve smyslu pro daný rok platné Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Graf

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů leden - prosinec 2014 - 2022

Datum: 4. 1. 2023

Víte, co jsme společně v roce 2022 dokázali? Tomu nebudete věřit! Snížení množství směsného komunálního odpadu o 182 tun. Snížení množství SKO z 226 kg/osoba/rok na 165 kg/osoba/rok. Děkujeme, bez Vás bychom to nedokázali.

Graf

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů leden - listopad 2014 - 2022

Datum: 6. 12. 2022

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů leden - listopad 2014 - 2022

Stolní kalendář pro rok 2023

Stolní kalendář města Loštice na rok 2023

Datum: 25. 11. 2022

Stolní kalendář města Loštice na rok 2023 ke stažení, formát pdf

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů leden - říjen 2014 - 2022

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů leden - říjen 2014 - 2022

Datum: 9. 11. 2022

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů leden - říjen 2014 - 2022

strana 1

Jak předcházet odpadům z obalů?

Datum: 3. 11. 2022

Nejvíce odpadů v ČR pochází z obalů. Rady jak předcházet odpadům z obalů najdete zde.

1

Jak jednoduše předcházet vzniku odpadů?

Datum: 24. 10. 2022

V případě pitné vody je velmi jednoduchá cesta, jak netvořit odpad. Stačí preferovat vodu bez obalu. Jak uvádí tzv. Modrá zpráva MZe, v roce 2021 bylo 96 % obyvatel České republiky (10 076 milionů obyvatel) zásobováno pitnou vodou. Kvalita pitné vody z vodovodního řadu je v ČR na vysoké úrovni.

Informace společnosti EKO-UNIMED o zvýšení nákladů na svoz a likvidaci komunálních odpadů od 01.01.2023

Datum: 17. 10. 2022

Společnost EKO-UNIMED s.r.o Medlov, která pro město Loštice provádí svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu oznámila další navýšení cen od 1. 1. 2023. K navýšení došlo již 1. 4. 2022 z částky 1.020,00 Kč bez DPH/hod. práce, včetně dopravy, na částku 1.166,00 Kč.

Graf

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů leden - září 2014 - 2022

Datum: 7. 10. 2022

Srovnání produkce směsných komunálních odpadů leden - září 2014 - 2022

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu LEDEN-SRPEN 2014-2022

Datum: 8. 9. 2022

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu LEDEN-SRPEN 2014-2022

Město Loštice

Upozornění na možnost změny kapacity odpadové nádoby na směsný komunální odpad (SKO) nebo intervalu svozu SKO na rok 2023

Datum: 7. 9. 2022

Zkušební rok, ve kterém jsme zavedli nový místní poplatek za likvidaci komunálních odpadů z kapacity odpadové nádoby, se blíží ke konci. Každý vlastník nemovitosti měl možnost začít odpad aktivně třídit.

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu LEDEN-ČERVENEC 2014-2022

Datum: 9. 8. 2022

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu LEDEN-ČERVENEC 2014-2022

Pozor změna služby dopravy a manipulace s biologicky rozložitelným odpadem od 01.01.2023 1

Upozornění na změnu služby dopravy a manipulace s biologicky rozložitelným odpadem od 01.01.2023

Datum: 28. 7. 2022

Oznamujeme občanům, že po vyhodnocení ročního nastavení služby dopravy a manipulace s biologicky rozložitelným odpadem od nemovitostí, jsme provedli úpravu nastavení systému dopravy a manipulace s biologicky rozložitelným odpadem od 01.01.2023 takto:               

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu LEDEN-ČERVEN 2014-2022

Datum: 11. 7. 2022

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu LEDEN-ČERVEN 2014-2022

Abeceda třídění odpadů

Abeceda třídění směsného komunálního odpadu

Datum: 1. 7. 2022

Abeceda třídění směsného komunálního odpadu - bioodpad, kovy, papír, plast - co kam patří, s tím Vám Abeceda třídění pomůže

Tříděný odpad ze slavností 2022

Snaha města o předcházení vzniku odpadů dorazila i na „Loštické slavnosti hudby a tvarůžků“.

Datum: 29. 6. 2022

Poprvé jsme na tak rozsáhlé akci použili systém vratných kelímků. Přes některé nedostatky, které jsme řešili v průběhu akce se nám nový systém osvědčil a budeme v něm pokračovat a postupně ho vylepšovat.

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu LEDEN-KVĚTEN 2014-2022

Datum: 14. 6. 2022

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu LEDEN-KVĚTEN 2014-2022

Rozbor kontejneru v rámci akce "Odpadové dopoledne v Lošticích" ze dne 21.05.2022 1

Rozbor kontejneru v rámci akce "Odpadové dopoledne v Lošticích" ze dne 21.05.2022

Datum: 6. 6. 2022

za 14 dnů jeden bytový dům vyprodukoval 100 kg směsného domovního odpadu; rozborem bylo zjištěno, že bylo do kontejneru odloženo 60 kg tříděných složek, které do kontejneru nepatří; směsný komunální odpad tvořil pouze 40 kg z celkového množství, tj. pouhou třetinu obsahu kontejneru

Osvědčení o úspoře emisí

Osvědčení o úspoře emisí Města Loštice za rok 2021

Datum: 1. 6. 2022

Osvědčení o úspoře emisí Města Loštice za rok 2021

Plecháček a petka Ola

Komiks Plecháček a petka Ola III.

Datum: 30. 5. 2022

Komiks Plecháček a petka Ola III.

Výsledky orientačního rozboru odpadu -05/2022

Orientační rozbor směsného komunálního odpadu - Loštice květen 2022

Datum: 26. 5. 2022

V sobotu dne 21. května 2022 proběhl na ulici Sokolská orientační rozbor odpadu. K tomuto rozboru byl vybrán kontejner o objemu 1 100 litrů, patřící k bytovému domu místního sídliště.

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu LEDEN-DUBEN 2014-2022

Datum: 9. 5. 2022

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu LEDEN-DUBEN 2014-2022

Kompostéry

Kompostéry pro občany Loštic jsou stále k dispozici

Datum: 25. 4. 2022

Město Loštice má stále k dispozici pro své občany kompostéry, které Vám můžeme zapůjčit. V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle: 583 401 807.

Co vy na to?

Co vy na to? Námět k zamyšlení - nákupy potravin

Datum: 4. 4. 2022

Průměrný obyvatel venkova vyhodí 29,1 kg jídla za rok. Průměrná česká rodina vyhodí ročně jídlo až za 40 tisíc korun. Není lepší omezit nákupy jídla na množství, které spotřebujete a jet raději na super dovolenou? :-)

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu LEDEN-BŘEZEN 2014-2022

Datum: 4. 4. 2022

Srovnání produkce a ceny směsného komunálního odpadu LEDEN-BŘEZEN 2014-2022

Komiks

Komiks Plecháček a Petka Ola díl II

Datum: 10. 2. 2022

Komiks Plecháček a Petka Ola díl II

Třídění nápojových kartonů

Ukládání nápojových kartonů do kontejnerů na plast

Datum: 3. 2. 2022

Jak je důležité třídit nápojové kartony.
Provedenými kontrolami bylo zjištěno, že v odpadových nádobách na směsný komunální odpad končí stále vysoké množství nápojových kartonů, jejich netříděním se připravujeme o značně vysokou odměnu od společnosti EKO-KOM.

Sídliště

Výsledek kontroly nakládání s odpady z 16. 1. 2022

Datum: 20. 1. 2022

Dne 16. 1. 2022 proběhla první kontrola odpadových nádob po zavedení nového systému odpadového hospodářství města. Kontrola proběhla na obou sídlištích, kde došlo k přechodu z týdenního na čtrnáctidenní interval svozu odpadů. Jak kontrola dopadla?

Gastro odpad

Informace o umístění odpadových nádob na gastro odpad

Datum: 5. 1. 2022

Všechny nádoby na gastro odpad jsou umístěny do sběrného místa na sídlištích v Lošticích - ve středu ulice Sídliště a do středu ulice Sokolská. Od ledna 2022 mohou tyto odpadové nádoby na gastro odpad využívat všichni obyvatelé města.

Gastro odpad

GASTROODPAD - zkušební projekt třídění gastro odpadu

Datum: 14. 12. 2021

Město Loštice, počínaje dnem 1. 1. 2022, vykročilo na cestu snižování množství směsného komunálního odpadu. V souvislosti s tím město zahajuje zkušební projekt třídění gastro odpadu z domácností.

Stolní kalendář Loštice 2022

Stolní kalendář města Loštice na rok 2022

Datum: 9. 12. 2021

Stolní kalendář města Loštice na rok 2022 ke stažení

STOP skládkování

Nový zákon o odpadech - prezentace ze dne 18.10.2021

Datum: 3. 11. 2021

Proč zastupitelstvo města schválilo změnu systému nakládání s odpady? Nový zákon o odpadech platný od 1. 1. 2021. Od 2021 postupné zvyšování poplatku za uložení na skládku.

PLECHÁČ A PETKA OLA díl I.

Komiks

Datum: 18. 10. 2021

Plecháč a Petka Ola díl I.

Mimořádný zpravodaj města Loštice o odpadech 1

Mimořádný zpravodaj města Loštice o odpadech

Datum: 27. 9. 2021

V rukou držíte mimořádný zpravodaj města Loštice, který je celý věnován odpadům, odpadové problematice a zejména podstatným změnám, k nimž dochází v důsledku nového zákona o odpadech.

Město Loštice

Služba občanům města

Datum: 2. 8. 2021

Svoz objemného odpadu z místa bydliště na sběrný dvůr

Kontejner na PAPÍR

Jak se nakládá s odpady v našem městě?!!!

Datum: 23. 6. 2021

Jak se nakládá s odpady v našem městě?!!!

Osvědčení o úspoře emisí Města Loštice za rok 2020

Osvědčení o úspoře emisí Města Loštice za rok 2020

Datum: 8. 6. 2021

Osvědčení o úspoře emisí Města Loštice za rok 2020

Informace k projektu "Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve městě Loštice - kompostéry

Datum: 17. 5. 2021

Informace k projektu "Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve městě Loštice - kompostéry

Přihláška k projektu „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve městě Loštice“

Datum: 17. 5. 2021

Přihláška k projektu „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve městě Loštice“

Třídění odpadů leták - Co a kam patří v Lošticích?

Datum: 22. 3. 2021

Třídění odpadů leták - Co a kam patří v Lošticích?

Jak správně třídit odpad

Datum: 1. 1. 2021

Jak správně třídit odpad

Osvědčení o úspoře emisí Města Loštice za rok 2019

Osvědčení o úspoře emisí Města Loštice za rok 2019

Datum: 3. 6. 2020

Osvědčení o úspoře emisí Města Loštice za rok 2019

MŽP - Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Datum: 2. 4. 2020

MŽP - Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Schválená opatření ZM Loštice v souvislosti s epidemií COVID-19 ze dne 16. 3.2020

Datum: 17. 3. 2020

Schválená opatření ZM Loštice v souvislosti s epidemií COVID-19 ze dne 16. 3.2020

Ceník služeb a prací - doprava vozidlem MULTICAR, platný od 1. 8. 2019

Datum: 16. 7. 2019

Ceník služeb a prací - doprava vozidlem MULTICAR, platný od 1. 8. 2019

Osvědčení o úspoře emisí - Město Loštice za rok 2018 (společnost EKO-KOM, a.s.)

Osvědčení o úspoře emisí - Město Loštice za rok 2018 (společnost EKO-KOM, a.s.)

Datum: 5. 6. 2019

Osvědčení o úspoře emisí - Město Loštice za rok 2018 (společnost EKO-KOM, a.s.)

Léto bez plastů - letní osvětová kampaň

Datum: 18. 6. 2018

Léto bez plastů - letní osvětová kampaň

Plán odpadového hospodářství Města Loštice na období 2017-2023

Datum: 16. 5. 2017

Plán odpadového hospodářství Města Loštice na období 2017-2023

Neziskový projekt "Moje odpadky" - Popelnice plné peněz

Datum: 25. 7. 2016

Neziskový projekt "Moje odpadky" - Popelnice plné peněz

Pravidla a ceník uložení stavebního odpadu na sběrném místě, ulice Moravičanská 454, Loštice

Datum: 6. 4. 2016

Pravidla a ceník uložení stavebního odpadu na sběrném místě, ulice Moravičanská 454, Loštice

Kovošrot Šimek Loštice - Upozornění pro občany - výkup kovového odpadu,bezhotovostní způsob vyplácení

Datum: 26. 2. 2015

Kovošrot Šimek Loštice - Upozornění pro občany - výkup kovového odpadu,bezhotovostní způsob vyplácení

Likvidace nebezpečného odpadu

Datum: 15. 9. 2006

Podmínky likvidace nebezpečného odpadu

Jak třídit odpad?

Datum: 15. 9. 2006

manuál

Občan

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1 2
2

Komunální služby

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27
28
1
2
3 4
5
6
7 8
9
10 11 12
13
14
15
16
17 18
19
20
21 22
23
24 25 26
27
28
29
30
31 1
2

Kalendář mikroregionu

 

Senioři

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

senioři

Rozpočet

Rozpočet

Hlášení závad

Hlášení

Webkamera