Menu
Loštice
MĚSTOLoštice

...metropole tvarůžků

Pozvánka na veřejné projednání s občany "Návrh rekonstrukce Sídliště, Loštice" dne 06.03.2024 od 16.00 hod.

Prohlášení k Záchrannému archeologickému průzkumu "Protipovodňová opatření v Žádlovicích"

Město Loštice

Při stavbě „Protipovodňová opatření v Žádlovicích“ – suchý poldr na bezejmenném potoce, který v případě bleskových povodní ohrožuje nemovitosti v intravilánu obce Žádlovice byly při odkrytí zemníku pro těžbu zeminy pro stavbu hráze suchého poldru objeveny archeologické nálezy.

Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, Olomouc – Klášterní Hradisko, U Hradiska 42/6, PSČ 779 00, která provádí nad stavbou archeologický dozor, tyto nálezy vyhodnotilo jako velmi cenné a vyžádalo si provedení záchranného archeologického průzkumu v dané lokalitě.

Území města Loštice je považováno za místo, kde dochází k častým archeologickým nálezům, což může vést k situaci, která vznikla v rámci projektu „Protipovodňových opatření v Žádlovicích“. Na základě odborných archeologických a historických poznatků se jedná o lokalitu s prokázaným výskytem archeologických nálezů. Tato skutečnost vyžaduje provést na předmětných pozemcích (Lokalitě) předstihový nebo se stavebními pracemi souběžný záchranný archeologický výzkum. Dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum.

Město Loštice je dle výkladu právnickou osobou, při jejímž podnikání vznikla nutnost provést záchranný archeologický průzkum, přestože stavba, při které došlo k archeologickým nálezům je stavbou veřejně prospěšnou, která je budována na ochranu intravilánu obce Žádlovic proti bleskovým povodním nikoli k podnikání.

Město Loštice obdrželo na projekt „Protipovodňová opatření v Žádlovicích“ dotaci ve výši      85 % z celkových způsobilých výdajů projektu a musí stavbu dokončit v letošním roce, což je podmínkou poskytnuté dotace. Na financování těchto neočekávaných výdajů v  předpokládané výši cca 700 tis. Kč, včetně DPH, budou požity finanční prostředky z rozpočtové rezervy města.

Přílohy

Prohlášení

Prohlášení k ZAV 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 132,3 kB
Datum vložení: 29. 8. 2023 8:24
Datum poslední aktualizace: 29. 8. 2023 8:32

Občan

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26
1
27
1
28
1
29
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1

Komunální služby

Březen 2024
Po Út St Čt So Ne
26
27
28
29
1 2
3
4
5 6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22 23 24
25
26
27
28
29 30
31

Kalendář mikroregionu

 

Senioři

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

senioři

Rozpočet

Rozpočet

Hlášení závad

Hlášení

Webkamera