ࡱ> RTQ2Ebjbj--4NOOc 3bb8<Zh*,,,,,,$C PEPd***O0,! !*!*PP!b6 :Finan n vypoYdn poskytnut dotace na zklad veYejnoprvn smlouvy PYloha . 1 veYejnoprvn smlouvy o poskytnut dotace Nzev organizace: PYesn adresa: Nzev projektu (jen u dotace na akci): Vae poskytnut dotace zrozpo tu Msta Loatice: ,-K Celkov nklady na realizaci projektu: ,-K stka byla erpna na n~e uveden polo~ky: el (dolo~it paragony, faktury, doklady) vdaje celkemhrazeno zdotace slo et. dokladu     PYi vy tovn cestovnho nutno dolo~it kopie vyplnnch cestovnch pYkazo, V etn kopi jzdenek, pYpadn kalkulace cestovnho (pYi nedostatku msta vypiate na druh stran) PYlohy tvoY kopie doklado: Nevy erpan prostYedky byly vrceny na et msta . . 1905685379/0800 S a.s. ve vai: & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Dne: & & & & & & & & & & & & .. Krtk zdovodnn nevyu~it dotace: Veaker etn doklady ktomuto vy tovn organizace Ydn eviduje vsouladu splatnmi pYedpisy. VpYpad potYeby je kdykoliv pYedlo~ povYenm pracovnkom Mstskho Yadu Loatice a kontrolnm orgnom. Zhodnocen celoro n innosti PYjemce & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Po et leno & & & & & . ztoho mlde~e do 15 let & & & & & . po et odpracovanch brigdnickch hodin J " $ & ( 8 B D F J ȻȻ~n^WJ:~^he^hoZ5CJOJQJaJhuu5CJOJQJaJ h>1h{h>1hoZ5CJOJQJaJh>1h{5CJOJQJaJhe^hg=V5CJOJQJaJh/5CJOJQJaJhe^h{5CJOJQJaJh:h-6CJOJQJaJhid6CJOJQJaJh:h:6CJOJQJaJh{5CJOJQJaJhp5CJOJQJaJhid5CJOJQJaJ " $ & ( F H J hkd$$Ifl## t0644 layt>1 $Ifgd{gd{$a$gdgP J L N $Ifgd{gd{hkdu$$Ifl## t0644 layt>1J L N j z   b d v z ɼɢْټ~qɼddWh5CJOJQJaJhW#5CJOJQJaJhm%5CJOJQJaJhuu5CJOJQJaJ h>1hGh>1hG5CJOJQJaJh/5CJOJQJaJh5CJOJQJaJhid5CJOJQJaJhe^h5^5CJOJQJaJhe^hG5CJOJQJaJhe^hoZ5CJOJQJaJ h>1hoZ | ~ c03 $d%d&d'd(dNOPQRgdW#/$d%d&d'd(dNOPQRgdW#gd{hkd$$Ifl## t0644 layt>1 ( H J L X Z \ ^ j l Ͽrk[K[k[K[h>1hg=V5CJOJQJaJh>1h75CJOJQJaJ h>1h7h>1hxv5CJOJQJaJhid5CJOJQJaJh>1h75CJOJQJaJh>1he^5CJOJQJaJh>1hg=V5CJOJQJaJh>1h5^5CJOJQJaJhe^hg=V5CJOJQJaJhe^hoZ5CJOJQJaJhe^h75CJOJQJaJ~ , . J Z l x $Ifgd $Ifgdid $Ifgd{gd* ^UUUUU $Ifgd{kd_$$Ifl\ # $ pp t0644 layt>1 ^UUUUU $Ifgd{kd$$Ifl\ # $ pp t0644 layt>1 ^UUUUU $Ifgd{kd$$Ifl\ # $ pp t0644 layt>1 Z |jZh hoZ6CJOJQJaJ"hWhoZ56CJOJQJaJhe^he^6CJOJQJaJhe^hi`Q6CJOJQJaJhe^hoZ6CJOJQJaJhe^he^>*CJOJQJaJhe^>*CJOJQJaJh>1hi`Q5CJOJQJaJh>1hg=V5CJOJQJaJh>1h75CJOJQJaJ h>1h7" ^UUUUU $Ifgd{kd<$$Ifl\ # $ pp t0644 layt>1 ^UUUUU $Ifgd{kd$$Ifl\ # $ pp t0644 layt>1 ^UUUUU $Ifgd{kdz$$Ifl\ # $ pp t0644 layt>1 ^UUUUU $Ifgd{kd$$Ifl\ # $ pp t0644 layt>1 ^UUUUU $Ifgd{kd$$Ifl\ # $ pp t0644 layt>1 Z 68^YYYYYYYYYgd{kdW$$Ifl\ # $ pp t0644 layt>1 &468:p"$&(*̽ޔtteYeMA2he^h<5CJOJQJaJhWCJOJQJaJh7CJOJQJaJhMCJOJQJaJhe^h7CJOJQJaJhe^hoZ6CJOJQJaJhe^h76CJOJQJaJh@6CJOJQJaJhm%6CJOJQJaJhm%56CJOJQJaJhW56CJOJQJaJ"h hoZ56CJOJQJaJhWhoZ6CJOJQJaJ"h h,56CJOJQJaJ&(*,4<8^8gd&gd& & Fgd&$a$gd&gd&r]rgdxvgd{*,<=2>f>>>?AAAA^CrCCCCCDDDD⻯|mm^he^hgPCJOJQJaJhe^h&CJOJQJaJh h&5\hh\[h&5\Uh}uh&5\h&h&5CJ\aJh&h&CJOJQJaJhg=VCJOJQJaJhCJOJQJaJhe^hg=VCJOJQJaJhe^h7CJOJQJaJhe^he^CJOJQJaJ" lenov & & & & & & & rodi e mlde~e & & & & & & & dobrovolnick klidov prce (napY. Uklime esko atd.) - hod & & & & & & & uskute nn akce za rok (stru n popis) Dotace a pYspvky pYijat zveYejnch rozpo to - K msto Loatice & & & & & & & & jin zdroje & & & & & & & & PYijat pen~n dary - K & & & & & & & & . Datum: & & & & & & & & & & & .. Podpis statutrnho orgnu Raztko organizace & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &   PAGE \* MERGEFORMAT2 <<==d>f>>>>>>>>>??@@AAVCXCZC\C^CC^gd&gd&gd& & Fgd&8^8gd&CCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"E$E&E$a$gdogd{gd&gd&^gd&DDDDDDDDDDDDDDDDEEE E$E&E(E*E,E.E0E2Ehe^hgPCJOJQJaJhm[mHnHujhoUhhohbjhbU&E(E*E,E.E0E2Egd{21h:p. A!"#$% s$$If!vh#v#:V l t065#yt>1s$$If!vh#v#:V l t065#yt>1s$$If!vh#v#:V l t065#yt>1$$If!vh#v #v$ #vp#vp:V l t065 5$ 5p5pyt>1$$If!vh#v #v$ #vp#vp:V l t065 5$ 5p5pyt>1$$If!vh#v #v$ #vp#vp:V l t065 5$ 5p5pyt>1$$If!vh#v #v$ #vp#vp:V l t065 5$ 5p5pyt>1$$If!vh#v #v$ #vp#vp:V l t065 5$ 5p5pyt>1$$If!vh#v #v$ #vp#vp:V l t065 5$ 5p5pyt>1$$If!vh#v #v$ #vp#vp:V l t065 5$ 5p5pyt>1$$If!vh#v #v$ #vp#vp:V l t065 5$ 5p5pyt>1$$If!vh#v #v$ #vp#vp:V l t065 5$ 5p5pyt>1^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormlnCJ_HaJmHsHtHJA J Standardn psmo odstavceZi@Z 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu rr {MY~ka tabulky7:V0v@v & Odstavec se seznamemd^m$CJOJPJQJ^JaJtH 6@6 o0Zhlav p#8o!8 o0 Zhlav CharCJaJ4 @24 o0Zpat p#6oA6 o0 Zpat CharCJaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vߩy$>hkI37%һ[HLO*n{R‚awxJsc"\>1[XՖbL%8\}$R=61s1`(|&ɖn'׿|a^]T Y?[C Kmf~څ-b꘵u}e ESih(S^ z}i6+NN󴻵fKdnu:f+5 ؘïԖހ,9otֻeo@.Ͼ$Ϫ0h݋f۴s;1el\}k14G5Hp>U )4uO eF:(fC쑳#zHy`p~(Bs-i'et># F4Sn&/Tš hpYÁ3h[n1^8K${GuNu{IBad6Y>f+WM:\X)ԁTHedCLe!ʿdR,@0kR]ג҈}J)("QpFl"v1_*P W"6SnqΒ|3fpv4Y)gT`JnNI3R3U~7K#)m qBiDi*6mY& viHE(K&^@]$*+S+65pY M5ʀ?=ˠQr9{mӝMfPʭæ_X]ծ7󽷬Y<+Yi+hei"rkNf.xq^c,>_>:P[| l iG8AL5m:iw#֒ߧ4vќ\ N .025J *D2E %J ~ <C&E2E #$&(*5!L# @0( B S ?b c e f h i k l n o u )=jm<& = c e f h i k l n o ))11di Z]4 4 < = b c o u [P,|^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.[P5bMm%oW#+.>1<57@;[=DPgPi`Qg=Vm[!R]5^id)huuf<|&oG{-{e^:+WxvoZ W]*p-@,/O~sc e @@ <UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7. [ @Verdana7..{$ CalibriA$BCambria Math"1wK'wK'ق!0^ ^ 2HP ?{2!xx 5Vy tovn dotace za rok 2005 z rozpo tu msta ZbYeh PracovnkJolana Slavkov Oh+'0 8 D P \hpx8Vytovn dotace za rok 2005 z rozpotu msta Zbeh Pracovnk Normal.dotmJolana Slavkov2Microsoft Office Word@F#@"5@D@D՜.+,0$ hp  M Zbeh^ 6Vytovn dotace za rok 2005 z rozpotu msta Zbeh Nzev !"#$%&')*+,-./123456789:;<=>?@BCDEFGHJKLMNOPSRoot Entry FUData (1Table0!WordDocument4NSummaryInformation(ADocumentSummaryInformation8ICompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q