Město Loštice

Důvod a způsob založení

 

Informace o městě Loštice

Městem je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny ČR.

  • Je veřejnoprávní korporací.
  • Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
  • Má vlastní majetek a finanční zdroje; hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.
  • Vydává potvrzení a vyhotovuje zprávy pro potřeby fyzických a právnických osob, jen stanoví-li tak obecně závazný předpis.
  • Spravuje své záležitosti samostatně; při výkonu samostatné působnosti se řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. K plnění svých úkolů může město vydávat pro svůj územní obvod obecně závazné vyhlášky.
  • Sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj.
  • Vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o příjmech a výdajích a o finančních vztazích ke státnímu rozpočtu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 563/1991 Sb., v platném znění).
  • Může vytvářet dobrovolné svazky obcí.
  • Vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (viz. dále).

Nejvyšším orgánem města je zastupitelstvo města, které je voleno na 4leté období. Počet členů zastupitelstva města stanoví příslušné zastupitelstvo nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb.

Zveřejněno: 3.4.2003

Jste zde: Loštice  >  Informace dle zákona 106/1999 Sb.  >  Důvod a způsob založení

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Mobilní rozhlas Loštice 

Rozhlas Loštice

 Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace