Město Loštice

Výroční zpráva - informace dle zák.106/1999 Sb. za rok 2006

 

Město Loštice, Náměstí Míru 66, 789 83 Lo

tel: 583 445 101,fax: 583 445 193, e-mail: podatelna @mu-lostice.cz, www.mu-lostice.cz

 
 
­­­­­­­­­­­­­­­
VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 
 
„Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím”
 
Výroční zpráva za rok 2006 o činnosti Městského úřadu v Lošticích v oblasti poskytování informací podle zákona               č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
 
            Městský úřad v Lošticích v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., tímto zveřejňuje “Výroční zprávu” o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších právních úprav za předcházející kalendářní rok.
 
 
                                     Počet podaných žádostí o informace                                                  9
 
       Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                               4
 
       Opis podstatných částí každého rozsudku soudu                     -
 
       Výsledky řízení o sankcích za nedodržování                            -
                               tohoto zákona
 
                               Další informace                                                                    viz níže
 
 
Z celkového počtu devíti podaných žádostí o poskytnutí informace
 
·        7 žádostí bylo podáno fyzickou osobou, 2 žádosti byly podány právnickou osobou
·        za 4 žádosti o poskytnutí informací v roce 2006 byla požadována úhrada nákladů spojená s vyhledáním a zpracováním požadované informace, a to v celkové výši 1.773,- Kč.
 
           
 
V Lošticích dne 28. 03. 2007
 
 
 Zbyněk Mekiska                                                                PhDr. Ctirad Lolek
    tajemník MěÚ                                                                 starosta města
 

Zveřejněno: 6.4.2007

Jste zde: Loštice  >  Výroční zprávy  >  Výroční zpráva - informace dle zák.106/1999 Sb. za rok 2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Mobilní rozhlas Loštice 

Rozhlas Loštice

 Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace