Město Loštice

Publicita projektu - Oprava nemovité kulturní památky kašny se sochou Svatopluka

Kulturní památka kašna se sochou Svatopluka se nachází na parc. č. 113/5, k.ú. Loštice, v centrální části nám. Míru v Lošticích. Památka je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek pod č. 22170/8-1002. Kulturní památka prošla rozsáhlou rekonstrukcí naposledy v letech 2001-2002, a to pod vedením restaurátora Bohumila Teplého. Při této opravě byla demontována i socha a podstavec a provedena oprava dna položením nového spádového betonu, vodorovné izolace, potěru a následně nové kamenné dlažby z božanovského pískovce. Z důvodu výskytu úniku vody, netěsností nádoby, byla v roce 2017 zpracována koncepce opravy nádoby, která počítala s demontáží obvodového schodu a některých bloků kašny. Tato koncepce však přinášela riziko, že „otevřením“ kašny se objeví další problémy, které budou finančně nákladné. Na základě vlastních zkušeností představil zpracovatel restaurátorského průzkumu, Mgr.A. Jiří Finger, v roce 2020 nové řešení, vyložit nádobu olověnou vanou, které bylo pro město finančně zajímavější variantou, z pohledu výše předpokládaných nákladů na opravu. Tento návrh byl posvěcen rozhodnutím Městského úřadu Mohelnice, úseku státní památkové péče (Odbor stavebního úřad), čj. MUMO-OSU/3551/21. Město Loštice zažádalo o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2021, z dotačního programu s názvem Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021, dotační titul Obnova kulturních památek. Předpokládané náklady na restaurátorské práce činí 469.000,- Kč bez DPH. Olomouckým krajem byla žádost posouzena kladně, avšak z důvodu velkého množství obdobných žádostí bylo vyhověno částečně. Městu Loštice byla Olomouckým krajem přiznána dotace ve výši 80.000,- Kč. Za finanční pomoc při obnově nemovité kulturní památky děkujeme

Soubory ke stažení

publicita projektu oprava kašny se sochou.pdf

Zveřejněno: 30.6.2021

Jste zde: Loštice  >  Dotace, projekty  >  Publicita projektu - Oprava nemovité kulturní památky kašny se sochou Svatopluka

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Mobilní rozhlas Loštice 

Rozhlas Loštice

 Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace