Město Loštice

Publicita projektu - Oprava Kamenného kříže s figurou ukřižovaného Krista

Kamenný kříž s figurou ukřižovaného Krista na pilíři je situován na parc. č. 781/1, k.ú. Loštice. Nachází se po levé straně Olomoucké ulice ve směru od centra Loštic na Litovel u odbočky do ulice U Vody. Památka je ve špatném stavu a vykazuje vážné degradační známky poškození. Modelace figury Krista a profilace pilíře i podstavce je v četných partiích otlučená, např. na figuře Krista jsou na pravé ruce uražené prsty, značně otlučená je profilace hlavice pilíře i hlavice podstavce v partii vrchního oblounu. S ohledem na skutečnost, že se jedná o významný uměleckohistorický prvek v urbanistické struktuře města, je restaurátorský zásah žádoucí. Na podkladě restaurátorského průzkumu zpracovaného restaurátorem p. Hynkem Bláhou, IČ 64216764, se sídlem 51771 Vysoký Újezd 1, bylo městem zažádáno o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2021, z dotačního programu s názvem Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021, dotační titul Obnova staveb drobné architektury místního významu. Předpokládané náklady na restaurátorské práce činí 68.000,- Kč bez DPH. Žádost o dotaci směřovala na 50 % předpokládaných nákladů. Olomouckým krajem byla žádost posouzena a z důvodu velkého množství obdobných žádostí bylo vyhověno částečně. Městu Loštice byla Olomouckým krajem přiznána dotace ve výši 25.000,- Kč. Za finanční pomoc při obnově architektury místního významu děkujeme.

Jste zde: Loštice  >  Dotace, projekty  >  Publicita projektu - Oprava Kamenného kříže s figurou ukřižovaného Krista

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Mobilní rozhlas Loštice 

Rozhlas Loštice

 Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace