Město Loštice

Posouzení vlivu na ŽP podle z.č.100/2001Sb - Kanalizace Loštice

 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Sp.zn.: KÚOK/58184/2006/OŽPZ/7149                                         V Olomouci dne 12. 6. 2006
Č.j.: KUOK 68811/2006                                                                                                                       
Sp. a skart. znak: 8.25-V/5

Vyřizuje: Mgr. Marie Zeidlerová

 
tel.: 585 508 632
fax: 585 508 424
e-mail: m.zeidlerova@kr-olomoucky.cz
 
                                                                                                         

 

 
 
Posuzování vlivů na ŽP podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů - předání závěru zjišťovacího řízení podle § 7.
Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že záměr „Kanalizace Loštice“  byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnostivydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme.
Dotčené obce žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.
Dotčený kraj žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce.
 
 
 
 
 
 
      Ing. Josef Veselský
                                                             vedoucí odboru
                                             životního prostředí a zemědělství
                                          Krajského úřadu Olomouckého kraje
 
 
 
Příloha:
- závěr zjišťovacího řízení
 
Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky
 
·               Město Loštice
·               Město Mohelnice
·               Olomoucký kraj - zde
 
Dotčené správní úřady
·               Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
·               Městský úřad Mohelnice, odbor životního prostředí, U Brány 2, 789 85 Mohelnice
·               Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Šumperk, Lidická 56, 787 01 Šumperk
·               ČIŽP OI, odd. ochrany ovzduší, Tovární 41, 772 00 Olomouc
 
Oznamovatel
·               Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk
 
Na vědomí
·               MŽP ČR, OVSS VIII, Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc
·               MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC, Vršovická 65, 110 00
Praha 10

Zveřejněno: 18.7.2006

Jste zde: Loštice  >  Záměry města  >  Posouzení vlivu na ŽP podle z.č.100/2001Sb - Kanalizace Loštice

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace