Město Loštice

Informace o záměru města odprodat nemovitý majetek

 

 

Informace o záměru Města Loštice
odprodat nemovitý majetek
 
 
Město Loštice na základě usnesení zastupitelstva města  č. 15 ze dne 27. 6. 2006 a v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecních zřízeních/, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat z vlastnictví obce podle připojeného snímku katastrální mapy níže uvedené nemovitosti včetně technologií, které jsou součástí stavby – Čistírny odpadních vod“ v Lošticích.
 

Poř. č.
Parcela č.
Výměra v m2
Kultura
Kat. území
1.
Budova bez čísla popisného nebo evidenčního na parcele p. č. 1729/7
134
stavba technického vybavení – ČOV
Loštice
2.
Budova bez čísla popisného nebo evidenčního na parcele p. č. 1729/8
35
stavba technického vybavení – ČOV
Loštice
3.
pozemek pod budovou p. č. 1729/7
134
Zastavěná plocha a nádvoří
Loštice
4.
pozemek pod budovou p. č. 1729/8
35
Zastavěná plocha a nádvoří
Loštice
5.
pozemek p. č. 1729/6
4001
Zastavěná plocha a nádvoří
Loštice
6.
pozemek p. č. 1729/2
1875
ostatní plocha - zeleň
Loštice

 
 
7. Technologie, která je součástí ČOV Loštice:
 
     a/ dešťová zdrž a čerpací stanice
     b/ lapač písku
     c/ biologické čistění
     d/ čerpací stanice kalů
     e/ kalojem  
     f/ propojovací podkova
     g/ komunikace a zpevněné plochy
     h/ venkovní osvětlení
     i/ oplocení
     j/ telefonní přípojka
     k/ přípojky vody
     l/ příjezdová komunikace
     m/ odvodnění stavby
     n/ přípojka NN
     o/ Trafostanice
     p/ Vnitřní kanalizace
     q/ hydranty
    
Podmínky prodeje:
 
1/
Na výše uvedené stavbě ČOV Loštice je pohledávka – půjčka ve výši 7,541.867,- Kč, kterou je nutno uhradit věřiteli – VHZ a. s. Šumperk
 
2/
Budova a technologie musí sloužit k provozování čistírny odpadních vod pro Město Loštice
3/
Náklady spojené s prodejem budou hrazeny kupujícím
 
4/
Celková hodnota bude předmětem dalšího jednání
 
 
Podněty a připomínky možno uplatnit po dobu zveřejnění tohoto záměru na Městském úřadě Loštice – č. dveří 15
 
                                                                                                              
                                                                                                PhDr. Ctirad Lolek
                                                                                                   starosta města
 
 
Vyvěšeno dne:
 
Sejmuto dne:

Zveřejněno: 7.8.2006

Jste zde: Loštice  >  Záměry města  >  Informace o záměru města odprodat nemovitý majetek

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace