Město Loštice

Revitalizace centra města a rekonstrukce KD v Lošticích

 

 

Záměr Města Loštice: 
 
Název projektu:
                               „Revitalizace centra města a rekonstrukce kulturního domu Loštice“. 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá: Rada města Loštice
 
Zpracoval: PhDr. Ctirad Lolek - starosta města
 
 
Loštice 8/2007
  
V rámci podání žádosti na získání dotací na KD a posouzení pravděpodobnosti na získání dotace předložila agentura, která žádost zpracovává, doplňující  a upřesňující požadavky na rozšíření záměru projektu.Cílem je, aby projekt měl větší šanci na úspěch a zároveň lépe dokázal zabezpečit potřebné požadavky, které město potřebuje pro svůj další rozvoj. Doporučené rozšíření projektu vychází ze aktuálních a perspektivních potřeb města, zkušeností zpracovatelské firmy a informací o kritériích, které budou pravděpodobně používány jako hodnotící při vyhodnocování projektů.
 
 Základní východiska.
 
1.   Žádost se podává z programu
      „Regionální operační program   2/3   Rozvoj venkova“ (do 5000 obyvatel) 
2.   Žádost by měla obsahovat více oblastí tak, aby pokrývala co nejširší strukturu potřeb sídla
3.   předpokládá 92,5 % dotací a 7,5 % vlastních prostředků
4.   Měla by se pohybovat kolem 30 až 40 mil. Kč
5.   Veškeré části projektu musí splňovat podmínky nového stavebního zákona
6.   Žádost musí být zpracována v souladu s metodikou pro poskytování dotací. Mohou být do ní 
zařazeny jen akce, které splňují podmínku společenské prospěšnosti a nekonkurují soukromému sektoru, nelze je financovat z jiných dotačních zdrojů. Z těchto důvodu nelze zařadit do žádosti  rekonstrukci koupaliště a vybudování nedokončené kanalizační sítě před KD Hradská ulice.
 
Rámcový návrh pro řešení.
 
Do žádosti navrhuji zahrnout následující akce:
 

Poř.číslo
Název akce
Částka
1
Komplexní rekonstrukce KD vč.přístavby přísálí (knihovny).Projekt hotov.
24 000 000 Kč
2
Rekonstrukce náměstí, vč. odstavných ploch a rekonstrukce osvětlení. Projekt proti původnímu záměru bude rozšířen o komplexní úpravu ploch od mostu, vč.veřejného osvětlení –orientační částka.
Projekt bude přepracován.
7 000 000 Kč
3
Rekonstrukce sloupu Nejsvětější trojice na náměstí v Lošticích. Záměr je zpracován.
1 280 000 Kč
4
Obnova parčíků vč.zeleně v centru města, vč. technických prvků a nového městského mobiliáře-orientační částka.
Projekt bude zpracován.
500 000 Kč
5
Rekonstrukce Ztracené ulice, přístupová cesta k památce (orientační částka);bude zahrnovat rekonstrukce cesty stávající části Ztracené a části ulice k Synagoze.Projekt zpracován, bude rozšířen o ulici před Synagogou.
2 774 484 Kč
6
Výměna bezpečnostního systému sirén.
Cenová nabídka bez projektu.
200 000 Kč
7
Zavedení monitorovacího informačního bezpečnostního systému. Projekt vč.cenové nabídky bude zpracován (orientační částka)
800 000 Kč
8
Výstavba parkoviště pro KD, Hradská ul.,p.č.1528 a 1531/1.Projekt bude zpracován (orientační částka)
2 000 000 Kč

 
 
 
Celkové odhadnuté potřebné finance se pohybují kolem 39 000 000. Konečná částka bude upřesněna po přepracování stávajících projektů a dopracování projektů nových.
 
Výše dotací má být asi 92,5 % a vlastní zdroje se mají pohybovat na 7,5% z rozpočtu projektu (do celkových nákladů projektu je možné zařadit i náklady projektové a inženýrské činnosti).
 
Odhad vlastních prostředků při zpracování tohoto záměru:       2 925 000 Kč.
 
Veškeré údaje uváděné v tomto materiálu jsou orientační, konečná částka bude známa po dopracování projektů.
 
 
 
Orientační časový harmonogram podání žádosti a realizace projektu.    
 

Zpracování projektů
9/2007
Stavební a povolovací řízení
9-11/2007
Konečné zpracování žádosti
12/2007
Podání žádosti
1/2008
Výběrové řízení na dodavatele
4-8/2008
Teoreticky je možno zahájit realizaci projektu v dílčích etapách
8-9/2008
Ukončení projektu a jeho vyhodnocení
12/2009

 
Návrh usnesení : ZM schvaluje základní koncepci projektu „Revitalizace centra města a rekonstrukce kulturního domu Loštice“ a ukládá RM a starostovi města realizovat veškeré potřebné kroky k podání žádosti na získání dotace včetně přípravy realizace projektu.
ZM ukládá starostovi informovat ZM a občany města o připravovaném záměru a výsledcích jednání o získání dotace na projekt.
 
 
Protože projekt „Vybudování nedokončené kanalizační sítě před kulturním domem v Hradské ulici v projektované výši 1 752 196 Kč nemůže být financován ze zdrojů, o které se město bude ucházet na projekt „Revitalizace centra města a rekonstrukce kulturního domu Loštice“,
ZM ukládá   RM a starostovi konat potřebné kroky k podání žádosti na získání dotace na tuto akci z jiných zdrojů pro rok 2008.

Zveřejněno: 24.8.2007

Jste zde: Loštice  >  Záměry města  >  Revitalizace centra města a rekonstrukce KD v Lošticích

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace