Město Loštice

Informace o záměru města pronajmout nemovitý majetek- Víceúčelové zařízení

 

 

INFORMACE O ZÁMĚRU MĚSTA LOŠTICE
 
pronajmout nemovitý majetek
 
 
Rada Města Loštice v souladu s ustanovením § 39 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení rady Města ze dne 27. 8. 2007 – č. usnesení – 23/450  oznamuje tímto záměr města Loštice pronajmout majetek
 

Budova čp.
na parcele p. č.
Lokalita
Druh pronajímané nemovitosti
Výměra pronajímané nemovitosti v m2
U Valchy čp. 258
na parcele p. č.
1624/1
1624/2
Ulice
U Valchy –
k. ú. a obec Loštice
/budova se nachází u rybníků/
 
Zastavěná plocha a nádvoří a budova s číslem popisným
Jedná se o pronájem celé budovy čp. 258
a pozemků pod budovou –
p. č. 1624/1 – vým. 227 m2
p. č. 1624/2 – vým.
161 m2

 
Jedná se o pronájem budovy – čp. 258 – Loštice, U Valchy – nově vybudované víceúčelové zařízení pro zájmovou činnost mládeže a pronájem pozemků pod budovou – p. č. 1624/1 a
p. č. 1624/2 – vše v k. ú. a obci Loštice
 
Pronájem budovy č. p. 258 včetně pozemků pod budovou je možný za těchto podmínek:
 
- pronajatá budova musí po celou dobu pronájmu sloužit k účelu, ke kterému byla zřízena –
 tj. pro zájmovou činnost mládeže – jednotlivé klubovny budou sloužit k tomu účelu, ke
 kterému byly zřízeny
- úhrada za pronájem budovy bude prováděna jednou ročně na účet Města Loštice
- pronájem kluboven pro jednotlivé zájmové organizace v Lošticích bude zdarma, úhrada
   bude provedena pouze za služby spojené s užíváním kluboven.
- další podmínky pronájmu /úhrada nákladů na opravy, úhrada za provoz budovy apod./
   budou upraveny nájemní smlouvou
- doba pronájmu – 10 roků
 
Město Loštice hodlá výše uvedený nemovitý majetek – budovu čp. 258 – Loštice, U Valchy včetně pozemků pod budovou – p. č. 1624/1 a 1624/2 pronajmout – Českému rybářskému svazu – místní organizace Loštice.
 
Náměty a připomínky možno uplatnit po dobu zveřejnění tohoto záměru na Městském úřadě Loštice – č. dveří 15
 
                                                                                                    PhDr. Ctirad Lolek
                                                                                                        starosta města
Vyvěšeno:
Sejmuto:

Zveřejněno: 5.9.2007

Jste zde: Loštice  >  Záměry města  >  Informace o záměru města pronajmout nemovitý majetek- Víceúčelové zařízení

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace