Město Loštice

Informace o záměru města odprodat nemovitý majetek p.č. 1827/5, 30m2

 

Informace o záměru Města Loštice

odprodat nemovitý majetek
 
Město Loštice na základě usnesení zastupitelstva města č. 30 ze dne 19. 11. 2007 a v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích /obecních zřízeních/, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat z majetku obce podle připojeného snímku katastrální mapy níže uvedený pozemek, a to na základě žádosti majitele domu čp. 315
v k. ú. a obci Loštice
 

 
 
Parcelní číslo
 
 
Kultura
 
Výměra prodávané části pozemku
1827/5 – část parcely
Lesní pozemek
Cca 30  m2

 
Výše uvedený pozemek se nachází v lokalitě ulice Pod Střelnicí – naproti domu čp. 315
 a Město Loštice hodlá výše uvedený pozemek odprodat vlastníkům nemovitosti – čp. 315
Podmínky prodeje:
-         daň z převodu nemovitostí – hradí kupující
-         náklady spojené s převodem nemovitostí na Katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj – hradí kupující
-         náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy – hradí kupující
-         kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
-         náklady spojené se zaměřením nového pozemku – hradí kupující
-         prodávaná část pozemku nesmí zasahovat do části pozemku užívané jiným uživatelem,
            musí být zajištěn průchod mezi jednotlivými parcelami
      -    při zaměřování pozemku musí být přítomen vlastník a uživatel pozemku p. č. 1827/5
 
 
Podněty a připomínky se přijímají do ……………… ………
 
na Městském úřadě Loštice č. dveří 11 a 15
 
 
     Doba zveřejnění záměru od                                          do  
 
Příloha:
snímek katastrální mapy s vyznačením pozemku určeného k prodeji
 
 
 
Vyvěšeno dne:                                                                                  PhDr. Ctirad Lolek
                                                                                                              starosta města
 
Sejmuto dne:

Zveřejněno: 20.12.2007

Jste zde: Loštice  >  Záměry města  >  Informace o záměru města odprodat nemovitý majetek p.č. 1827/5, 30m2

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace