Město Loštice

Informace o záměru města pronajmout nemovitý majetek, část parcely 510, Nová ul.

 

 

INFORMACE O ZÁMĚRU MĚSTA LOŠTICE
 
pronajmout nemovitý majetek
 
 
Rada Města Loštice v souladu s ustanovením § 39 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisu a na základě usnesení rady Města č. 33/712  ze dne 24. 01. 2008 oznamuje tímto záměr pronajmout část níže uvedeného pozemku:
 
 

Parcelní číslo
Lokalita
Druh pronajímané nemovitosti
Výměra pronajímané nemovitosti v m2
část parcely 510
Ulice Nová
Ostatní plocha –
Ostatní komunikace
cca 280

 
 
Jedná se o část pozemku v lokalitě ulice Nová  – Ostatní plocha – ostatní komunikace – chodník podél místní komunikace – u pozemku p. č. 1745/1, který je ve vlastnictví – DŘEVOPAR  s. r. o. Loštice.
 
Pronájem pozemku – na dobu neurčitou
 
Účel pronájmu – vybudování parkoviště – odstavné plochy pro osobní automobily, připojení části pozemku p. č. 510 k pozemku p. č. 1745/1 a napojení parkoviště – odstavné plochy na místní komunikaci – ulici Novou.
 
Město Loštice hodlá část výše uvedeného pozemku pronajmout vlastníku  sousední parcely
p. č. 1745/1 – DŘEVOPAR, s.  r. o. Loštice.
 
 
Náměty a připomínky možno uplatnit po dobu zveřejnění tohoto záměru na Městském úřadě Loštice – č. dveří 15
 
 
                                                                                                    PhDr. Ctirad Lolek
                                                                                                        starosta města
 
 
Vyvěšeno:
 
Sejmuto:

Zveřejněno: 5.3.2008

Jste zde: Loštice  >  Záměry města  >  Informace o záměru města pronajmout nemovitý majetek, část parcely 510, Nová ul.

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace