Město Loštice

Informace o záměru města pronajmout nemovitý majetek p.č. 2020/1 Vlčice

 

 

INFORMACE O ZÁMĚRU MĚSTA LOŠTICE
 
pronajmout nemovitý majetek
 
 
Rada Města Loštice v souladu s ustanovením § 39 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisu a na základě usnesení rady Města č 30/643 ze dne 3. 12. 2007 oznamuje tímto záměr pronajmout část níže uvedeného pozemku:
 
 

Parcelní číslo
Lokalita
Druh pronajímané nemovitosti
Výměra pronajímané nemovitosti v m2
 Parcela p. č.  2020/1
Vlčice – za náhonem
Ostatní plocha
Trtvalý travní porost
9702

 
 
Jedná se o část pozemku v lokalitě Vlčice – za náhonem – Ostatní plocha –
 
Pronájem pozemku – na dobu neurčitou
 
Podmínky pronájmu:
-         musí být zachována přístupová cesta na další pozemky
-         cena za pronájem – 1,- Kč/m2 a rok
-     pozemek musí být udržován a nesmí docházet ke znečišťování okolních pozemků
 
Účel pronájmu – zemědělské využití
 
Město Loštice hodlá část výše uvedeného pozemku pronajmout žadateli pro zemědělské využití.
 
 
Náměty a připomínky možno uplatnit po dobu zveřejnění tohoto záměru na Městském úřadě Loštice – č. dveří 15
 
 
                                                                                                    PhDr. Ctirad Lolek
                                                                                                        starosta města
 
 
Vyvěšeno:
 
Sejmuto:
 

Zveřejněno: 5.3.2008

Jste zde: Loštice  >  Záměry města  >  Informace o záměru města pronajmout nemovitý majetek p.č. 2020/1 Vlčice

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace