Město Loštice

Obecná kriteria pro bezplatné odběry vzorků pitných vod

 

Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci

Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouv
tel. 585719111, fax 585719239, e-mail: podatelna@zuol.cz
Obecná kriteria pro bezplatné odběry vzorků pitných vod z individuálních vodních zdrojů zasažených povodní
 
-         Jakost vody se ověřuje pouze u studní, které jsou jediným zdrojem pitné vody, odpovídají základním požadavkům na stavebně technické zabezpečení (tedy nikoliv u občanů, kteří jsou napojeni na vodovodní řad).
 
-         Jedná se trvale obydlené objekty, stavby zkolaudované a využívané k bydlení.
 
-         Partnerem pro organizační zajištění odběrů vzorků vod jsou starostové obcí a měst, event. jimi pověřené kompetentní osoby.
 
-         Odběr je prováděn v místě uvnitř budovy nebo na pozemku, kde pitná voda vytéká z kohoutku určených k odběru pro lidskou spotřebu.
 
-         Vzorky vody se odebírají po opadnutí povodňové vlny, stabilizace situace v daném území a provedení opatření dle pokynů uvedených v postupu při sanaci zatopené studny (tyto materiály obdržely všechny ORP kraje se žádostí o předání starostům jejich spádových území).
 
-         Jakost vody ověřujeme v rozsahu kráceného rozboru, event. s rozšířením o ukazatele, které vyplynou ze znalosti místních podmínek.
 
Podmínkou pro uskutečnění odběru je provedení sanačních prací včetně následné dezinfekce vody na náklady majitele studny (voda bez průvodních organoleptických změn jakosti).
 
Spolupráce s orgány obcí
 
Prosíme obce, na jejichž území byly zaplaveny studny, o následující spolupráci, v zájmu bezproblémového uskutečnění odběrů:
 
-         Soustředění požadavků zájemců o odběr vzorků vod za účelem ověření jakosti vody ze studny zatopené při povodni za celé území obce.
 
-         Vyhotovení seznamu zasažených studní včetně kontaktních spojení na majitele, případně uživatele zdrojů za celé území obce. Zároveň prosíme představitele obcí o zhodnocení oprávněnosti požadavku na rozbor vody ze studny (prokázané zatopení zdroje, studna je jediným zdrojem pitné vody pro objekt k bydlení, není napojení na vodovod).
 
-         Informování občanů o nutnosti provedení sanace zatopené studny před vlastním odběrem.
 
Kontaktními osobami pro zajištění odběru vzorků jsou:
RNDr. Martin Halata, tel. 605298441
RNDr. Daniela Dvorská, tel. 605298440.
 
RNDr. Daniela Dvorská v.r.
           ředitelka Zdravotního ústavu
    se sídlem v Olomouci

Zveřejněno: 6.4.2006

Jste zde: Loštice  >  Různé  >  Obecná kriteria pro bezplatné odběry vzorků pitných vod

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace