Město Loštice

17.veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, dne 27.4.2007

 

 

17. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OLOMOUCKÉHO KRAJE
 
PÁTEK 27. 4. 2007 - 10:00 h
Budova Magistrátu města Olomouce – velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
                                                                                                                                                                
PROGRAM:                                         
 
1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.
Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.
Smlouvy
4.1.
Smlouva o poskytnutí příspěvku Muzeu umění Olomouc
4.2.
Smlouva č. 137P/2007 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007
5.
Rozpočet Olomouckého kraje 2007
5.1.
Rozpočet Olomouckého kraje 2007 - rozpočtové změny
5.1.1.
Rozpočet Olomouckého kraje 2007 - rozpočtové změny - DODATEK
5.2.
Rozpočet Olomouckého kraje 2007 - plnění rozpočtu k 28. 2. 2007
5.3.
Rozpočet Olomouckého kraje 2007 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.3.1.
Rozpočet Olomouckého kraje 2007 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje - DODATEK
5.4.
Rozpočet Olomouckého kraje 2007 – Významné projekty Olomouckého kraje 
6.
Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Olomouckém kraji doporučených k finanční podpoře z rozpočtu kraje v roce 2007
7.
Změna zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje
8.
Majetkoprávní záležitosti
8.1.
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
8.1.1.
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku - DODATEK
8.2.
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
8.2.1.
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku - DODATEK
8.3.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
8.3.1.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku - DODATEK
8.4.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné nabytí nemovitého majetku
8.4.1.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné nabytí nemovitého majetku - DODATEK
8.5.
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
8.5.1.
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku - DODATEK
9.
Rozpis rozpočtu škol a školských zařízeních v působnosti Olomouckého kraje v roce 2007
10.
Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
11.
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2005/2006
12.
Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji
13.
Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2007
14.
Rodinné pasy
15.
Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí příspěvku - Ing. Katuše Zahradníčková, Olomouc
16.
Žádost o revokaci usnesení UZ/11/29/2006 ze dne 19.6.2006 (Ing. Holý, Prostějov)
17.
Vyhodnocení realizace Strategie integrace romských komunit Olomouckého kraje za rok 2006
18.
Dotační program pro oblast prevence sociálního vyloučení - vyhodnocení
19.
Poskytování zdravotní péče a analýza zdravotního stavu obyvatelstva Olomouckého kraje za rok 2005
20.
„Zdraví 21“ – Program podpory zdraví obyvatel Olomouckého kraje
21.
Zpráva o činnosti a hospodaření Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za rok 2006
22.
Vyhodnocení Programu obnovy venkova 2006
23.
Program obnovy venkova 2007 - vyhodnocení žádostí o dotace
24.
Územně analytické podklady pro území Olomouckého kraje
25.
Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu – roční zpráva o činnosti
26.
Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2007
27.
Zprávy Výboru kontrolního Zastupitelstva Olomouckého kraje
28.
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
28.1.
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje - DODATEK
29.
Různé
30.
Závěr
 
_________________________________________________________________________________
RNDr. Ivan Kosatík – hejtman Olomouckého kraje
zveme všechny občany
na VEŘEJNÉ zasedání zastupitelstva
OLOMOUCKÉHO KRAJE

Zveřejněno: 16.4.2007

Jste zde: Loštice  >  Různé  >  17.veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, dne 27.4.2007

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Lucie Grundová, mobilní telefon: 776 772 855, e-mail: grundova@mohelnice.cz

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace