Město Loštice

23. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje - 25.6.2008

 

23. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE

STŘEDA 25. června 2008 - 10.00h
 
Budova Magistrátu města Olomouce – velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
 
 
PROGRAM:  
 

1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.
Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o financování grantového schématu „Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejné subjekty a neziskové organizace“
4.2.
Partnerská smlouva s Opolským vojvodstvím k projektu v oblasti kultury v rámci přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika
4.3.1.
Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci při záchranářských pracích při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mezi Olomouckým krajem a Opolským vojvodstvím
4.3.2.
Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci při záchranářských pracích při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mezi Olomouckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím
4.4.
Dohoda o vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje cestovního ruchu mezi kraji Jihomoravským, Moravskoslezským, Olomouckým a Zlínským
4.5.
Smlouva o spolupráci a spolufinancování projektu „Morava a Slezsko - region plný chutí a zážitků“ mezi kraji Jihomoravským, Moravskoslezským, Zlínským a Olomouckým
5.1.
Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - rozpočtové změny  
5.2.
Rozpočet Olomouckého kraje 2008 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.3.
Rozpočet Olomouckého kraje 2008 – dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
5.4.
Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - plnění rozpočtu k 30. 4. 2008
5.5.
Rozpočet Olomouckého kraje 2008 – Významné projekty Olomouckého kraje
5.6.
Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - žádosti zájmových sdružení v oblasti cestovního ruchu, žádost Univerzity Palackého v Olomouci
5.7.
Rozpočet Olomouckého kraje 2008 – obec Domašov
6.
Žádost o udělení časově omezeného povolení provozu zdroje hluku na silnicích II. a III. třídy - staženo
7.
Rekonstrukce komunikace III/36916 - ulice Temenická v Šumperku
8.1.
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
8.2.
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
8.3.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
8.4.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné nabytí nemovitého majetku
8.5.
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
8.6.
Majetkoprávní záležitosti – směna nemovitého majetku
9.
Projekty podpory prevence sociálně patologických jevů v roce 2008
10.
Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
11.
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti kultury
12.
Úplné znění zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti kultury
13.
Majetkové záležitosti příspěvkové organizace (ACO Olomouc)
14.
Poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury
15.
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje Povodí Moravy,s.p. a Povodí Odry, s.p. na zpracování plánů oblastí povodí
16.
Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje
17.
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
18.
Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2008
19.
Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí příspěvku Oblastní unii neslyšících Olomouc
20.
Cena za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením
21.
Zpráva o činnosti rad pro kontrolu hospodaření zdravotnických zařízení v roce 2007
22.
Zpráva o činnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a. s.
23.
Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů
24.
Studie využití zámku Čechy pod Kosířem
25.
Letiště Přerov – založení akciové společnosti
26.
Plnění podmínek Smlouvy o půjčce sdružení Centrum pro komunitní práci Střední Morava
27.
Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace v Rámci Programu obnovy venkova 2007 - porušení rozpočtové kázně
28.
Poskytnutí finančního příspěvku vítězným obcím v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008
29.
Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2008
30.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
31.
Posouzení vlivu na životní prostředí – Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007-2009 (výhled 2010 – 2013)
32.
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje 
33.
Různé
34.
Závěr

 
 
 
 
RNDr. Ivan Kosatík – hejtman Olomouckého kraje
 
 
zveme všechny občany
na VEŘEJNÉ zasedání zastupitelstva
OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Zveřejněno: 10.6.2008

Jste zde: Loštice  >  Různé  >  23. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje - 25.6.2008

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace