Město Loštice

24.zasedáni Zastupitelstva Olomouckeho kraje 24.9.2008

 

 

24. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OLOMOUCKÉHO KRAJE
 
STŘEDA 24. 9. 2008 - 10:00 h
Budova Magistrátu města Olomouce – velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
                                                                                                                                                                
PROGRAM:                                         
 
1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.
Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.
Dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci krajů – zrušení účtu sdružených prostředků Olomouckého a Zlínského kraje
4.2.
Smlouva o zajištění financování Regionálního operačního programu Střední Morava
5.1.
Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - rozpočtové změny
5.2.
Rozpočet Olomouckého kraje 2008 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.3.
Rozpočet Olomouckého kraje 2008 – dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
5.4.
Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - žádosti obcí
5.5.
Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - plnění rozpočtu k 31. 7. 2008
5.6.
Rozpočet Olomouckého kraje 2008 – Významné projekty Olomouckého kraje
5.6.1.
Rozpočet Olomouckého kraje 2008 – Významné projekty Olomouckého kraje – DODATEK
6.
Informace o průběžném plnění realizace projektu Modernizace silniční sítě v majetku Olomouckého kraje
7.
Změny v dopravní obslužnosti kraje zajišťované veřejnou linkovou dopravou dopravcem Connex Morava a.s.
8.
Změna zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
9.1.
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
9.2.
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
9.2.1.
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
9.3.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
9.4.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
9.5.
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
10.
Areál zámku a parku v Čechách pod Kosířem
11.
Výjimka z Pravidel pro poskytování finančních příspěvků určených na významné projekty Olomouckého kraje pro rok 2008
12.
Navýšení dotace Unii výtvarných umělců Olomoucka z Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2008
13.
Deklarace a smlouva o vzájemné spolupráci na projektu "Středoevropské forum Olomouc" -
14.
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje statutárnímu městu Olomouc
15.
Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí příspěvku Agrární komoře Olomouckého kraje
16.
Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje
17.
Poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury
18.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2009-2010
19.
Akční plán realizace prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2009 - 2011
20.
Změna zřizovací listiny Dětského centra Pavučinka Šumperk, příspěvkové organizace
21.
Návrh střednědobého plánu rozvoje medicínských oborů Středomoravské nemocniční a.s. na období 2009-2013
22.
Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v národní rozvojové oblasti RO1 Olomouc
23.
Plnění podmínek Smlouvy o půjčce sdružení Centrum pro komunitní práci Střední Morava
24.
Projekt „Kulturní dědictví – společná úloha“
25.
Letiště Přerov - založení a.s.
26.
Plnění podmínek Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na akci v rámci Společného regionálního operačního programu příjemci Společenství Romů na Moravě
27.
Projekt „Cestování časem“
28.
Žádost Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu o poskytnutí půjčky a dotace
29.
Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Olomouckého kraje obcím Olomouckého kraje a složkám Integrovaného záchranného systému
30.
Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2008 – II. etapa
31.
Zprávy Výboru kontrolního Zastupitelstva Olomouckého kraje
32.
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje 
33.
Dohoda o partnerství a spolupráci při neformálním zasedání ministrů obrany zemí Evropské unie v Olomouckém kraji ve dnech 12.- 13. března 2009 – informace
34.
Různé
35.
Závěr
 
_________________________________________________________________________________
RNDr. Ivan Kosatík – hejtman Olomouckého kraje
zveme všechny občany
na VEŘEJNÉ zasedání zastupitelstva
OLOMOUCKÉHO KRAJE
 

Zveřejněno: 10.9.2008

Jste zde: Loštice  >  Různé  >  24.zasedáni Zastupitelstva Olomouckeho kraje 24.9.2008

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace