Město Loštice

Usnesení č.59

 

U S N E S E N Í

z 59. zasedání rady města konaného dne 13. 6. 2005

 

-          č. 59/1068 – RM bere na vědomí dopisy z Povodí Moravy, s.p., které se týkají oznámení o ohlášení udržovacích prací na akci Jez Vlčice – celková oprava a o pročištění koryta Třebůvky, které bude provedeno nejpozději v příštím roce.

-          č. 59/1069 – RM schvaluje žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení pro paní Šmoldasovou, bytem Loštice, Olomoucká 326 ve výši 30.000,- Kč na přípojku a rozvod plynu.

-          č. 59/1070 – RM schvaluje termín veřejného zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 13. 7. 2005 v 16.00 hodin v KD Loštice.

-          č. 59/1071 – RM schvaluje žádost MUDr. Sedlářové o odkoupení pozemku p.č. 1824/2 o vým. 101 m2 ( pod Střelnicí ). RM doporučí ZM vyvěsit záměr na prodej pozemku.

-          č. 59/1072 – RM schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky p.č. 32 o vým. 288 m2 v k.ú. Jeřmaň, p.č. 268/4 o vým. 1762 m2 v k.ú. a p.č. 269/1 o vým. 8556 m2 v k.ú. Podolí a pozemek p.č. 2235/2 o vým. 342 m2 v k.ú. Loštice.

-          č. 59/1073 – RM schvaluje smlouvu o věcném břemeni mezi městem a Severomoravskou energetikou, a.s. Ostrava – umístění vedení NN ve Vlčicích na pozemcích města. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.

-          č. 59/1074 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu prodeje pozemků takto: pozemek p.č. 1523/2 o vým. 32 m2 – pozemek pod stavbou RD čp.112 paní Jiřině Novotné za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2.504,- Kč, pozemek p.č. 1275/2 o vým.19 m2 – pozemek pod stavbou RD čp.139 v Lošticích za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.190,- Kč, pozemek p.č. 1277/2 o vým. 11 m2 – pozemek pod stavbou RD č.232 v Lošticích za cenu dle znaleckého posudku ve výši 688,95 Kč a pozemek p.č. 1278 o vým. 75 m2 – pozemek u RD č. 232 v Lošticích za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1706,06 Kč všechny panu Miroslavu Linetovi, bytem Pateřín 30.

-          č. 59/1075 - RM schvaluje žádost Povodí Moravy o povolení přejezdu po MK a lesních cestách těžkou mechanizací při opravě jezu ve Vlčicích za podmínky, že si Povodí Moravy zajistí zpevnění lesních cest a v případě poškození lesních cest dá tyto do vyhovujícího stavu. Termín realizace ve III. čtvrtletí roku 2005.

-          č. 59/1076 – RM schválila změnu dopravního značení tak, že dojde k posunutí DZ 30 km od Zdráhalových na Sokolské ulici až na křižovatku s ulicí Moravičanskou a nová DZ 30 km bude umístěna v opačném směru od křižovatky s ulicí Weselsova. Dále se projednávalo zřízení parkoviště na spojnici mezi ulicemi Moravičanská a Sokolská a RM schválila parkoviště podélné s částečným stáním na chodníku. Spojovací ulice bude jednosměrná a DZ zákaz vjezdu v jednom směru bude umístěn na křižovatce s ulicí Sokolskou a u panelového domu č.556 na Sokolské ulici bude umístěna DZ zákaz odbočení vpravo a před domem Zdráhalových zákaz odbočení vlevo. Na křižovatce s ulicí Moravičanskou bude umístěna DZ parkoviště podélné s částečným stáním na chodníku, dále DZ zákaz vjezdu nákladním vozidlům a DZ jednosměrný provoz. Na Moravičanské ulici budou umístěny DZ zákaz odbočení vlevo a vpravo pro nákladní vozidla. RM dála projednala a schválila zabudování závory na MK v Žádlovicích pro vjezd vozidel do parku. Závora bude uzamykatelná.

-          č. 59/1077 – RM schválila žádost pana Bukovského na provedení úpravy chodníku (předláždění) před jeho provozovnou čp. 645 na Olomoucké ulici v Lošticích.

-          č. 59/1078 – RM za účasti předsedkyně sociální komise paní Kobzové projednala další žádosti o přidělení bytů v nové výstavbě 22 bj a 11 bj na Hradské ulici v Lošticích, jelikož paní Tichá, Olešovská, Jelínková, Holá a pan Kuzmanič, kterým byty byly přiděleny, od svých žádosti odstoupili a jejich byty se uvolnily. RM proto schvaluje přidělení bytu č. 1 v domě č. 749 ( prostřední vchod ) Magdě Wolfové a byt č. 8 v domě č. 749 ( prostřední vchod – po paní Olešovské ) Robertu Vyroubalovi. Další byty budou přiděleny na příštím zasedání RM, jelikož další žadatelé ještě nedoložili veškeré podklady nutné pro přidělení bytu. 

 

 

 

Zapsal dne 17. 6. 2005 Zbyněk Mekiska

 

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                            Ing. Ladislav Škoda

     starosta                                                                             místostarosta

Zveřejněno: 9.8.2005

Jste zde: Loštice  >  RM 2005  >  Usnesení č.59

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace