Město Loštice

Usnesení č.64 ze dne 5.9.2005

 

U S N E S E N Í

z 64. zasedání rady města konaného dne 5. 9. 2005

 

-č. 64/1136 – RM schvaluje návrh oddílu kopané SK Loštice o provedení terénních úprav z důvodu rozšíření areálu fotbalového hřiště v Lošticích.

-č. 64/1137 – RM se seznámila s kalkulací více a méněprací firmy MODOS, které vznikly při budování kanalizace města - I.etapa. Na tomto základě rada města schvaluje, aby tento materiál posoudila komise ve složení PhDr. Lolek, Ing. Škoda, Ing. Kašpar, Mgr. Šilberský a paní Kapounová za stavební dozor.

-č. 64/1138 – RM schválila smlouvu o dílo č.1/2005 s firmou Projekce Mohelnice na vypracování projektové dokumentace na výstavbu Skateboard a in – line areál v Lošticích na ul. Ke Koupališti v hodnotě 45.000,- Kč, stavební úpravy objektu U Valchy v hodnotě 58.000,- Kč a vypracování zaměření a návrhu na rozšíření areálu fotbalového hřiště v hodnotě 5.000,- Kč. Celková hodnota činí 108.000,- Kč s tím, že bude uhrazena ve splátkách dle možností Města Loštice. RM ukládá starostovi, aby s firmou Projekce dohodnul splátkový kalendář na rok 2006.

-č. 64/1139 – RM bere na vědomí žádost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o zaslání dokumentace  o zadání veřejné zakázky na doplnění kanalizační sítě města. RM souhlasí se zasláním dokumentace a schvaluje průvodní stanovisko k této veřejné zakázce.

-č. 64/1140 – RM schvalue, aby firma ENVI Agentura Olomouc zajistila výběrové řízení na dodavatele stavby na akci „ Víceúčelové zařízení pro rozvoj mimoškolní a zájmové činnosti dětí a mládeže v Lošticích“ V rámci tohoto výběrového řízení schválila rada města složení výběrové komise a to Ing. Kašpar Ladislav, Ing. Heidenreich Milan, Heidenreich Vlastislav, Mgr. Faltus a zástupce firmy ENVI Agentura.

-č. 64/1141 – RM schválila žádost Mateřské školy v Lošticích o udělení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2005-2006 z 24 dětí na 28 dětí v jedné třídě.

-č. 64/1142 – RM schvaluje žádost Základní školy v Lošticích o udělení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2005-2006 z 30 dětí na 33 dětí ve třídě II.A a na 32 dětí ve třídě III.A.

-č. 64/1143 – RM schvaluje žádost SBD Zábřeh o povolení užívání přilehlého pozemku u domu č. 685/3 na ul. Sídliště v Lošticích z důvodu provádění zateplení domu. RM schvaluje zproštění poplatků z pronájmu plochy, za podmínky, že travnaté plochy budou po ukončení prací dány do původního stavu a budou řádně upraveny.

-č. 64/1144 – RM schvaluje konání tanečních zábav v KD Loštice v termínech 29. 10. 2005 a 19. 11. 2005. s tím, že bude řádně zajištěna pořadatelská služba a pořadatel uhradí pronájem dle platného sazebníku Městského kulturního střediska Loštice.

-č. 64/1145 – RM schvaluje žádost p. Grygara z Vlčic o pronájem části pozemku p.č. 2104/1 o výměře 3 x 8 m na vybudování přístřešku. RM schvaluje pronájem na dobu 3 roky za částku n1,- Kč/m2.

-č. 64/1146 – RM schválila žádost pana Michka o odkoupení části pozemku p.č. 1318/3 o výměře 89 m2 a části pozemku p.č. 1480/1 o výměře 173 m2. RM doporučí zastupitelstvu města zveřejnění záměru na odprodej částí uvedených pozemků.

-č. 64/1147 – RM schvaluje žádost společnosti PALOMO o prodej pozemků, které se nachází v areálu farmy na ulici Olomoucká v Lošticích. Vzhledem k tomu, že nedojde k omezení dalších subjektů, kteří v areálu farmy vykonávají svoji podnikatelskou činnost doporučí RM zastupitelstvu města zveřejnění záměru na odprodej požadovaných pozemků v areálu farmy. Pozemky budou prodány za podmínek, že geometrické zaměření, daň z převodu nemovitostí, poplatek na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj a náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy hradí kupující.

-č. 64/1148 – RM schvaluje žádost KúOk o vyjádření k udělení licence pro autobusovou linku Brno – Šumperk , která bude provozována pouze v neděli a státem uznávaných svátcích.

 

 

 

Zapsal dne 8. 9. 2005 Zbyněk Mekiska

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                            Ing. Ladislav Škoda

     starosta                                                                             místostarosta

Zveřejněno: 14.9.2005

Jste zde: Loštice  >  RM 2005  >  Usnesení č.64 ze dne 5.9.2005

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace