Město Loštice

Usnesení RM č.68 ze dne 21.11.2005

 

U S N E S E N Í

z 68. zasedání rady města konaného dne 21. 11. 2005

 

-č.68/1210 – RM se seznámila s vyúčtováním provozu koupaliště v sezoně 2005 a z důvodu velice špatných klimatických podmínek v letošním roce, které neumožnily řádný provoz koupaliště projednala RM návrh dodatku k nájemní smlouvě, ve kterém se uvádí, že v letošním roce nebude provozovateli účtováno sečení areálu a spotřeba vody. Tyto položky uhradí město. Provozovatel uhradí pouze náklady za el. energii. Dále ve věci dalšího provozu koupaliště ukládá RM starostovi, aby zajistil vypracování posouzení stávajícího stavu koupaliště a vypracování projektu na provedení potřebných úprav tak, aby koupaliště vyhovovalo stávajícím hygienickým podmínkám.

-č.68/1211 – RM schvaluje, aby Město Loštice podalo žádost o dotaci na opravu synagogy na Nadační fond obětem holocaustu.

-č.68/1212 – RM schválila Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů  s firmou EKO-KOM, a.s., Praha včetně dodatku č. 1 k uvedené smlouvě.

-č.68/1213 – RM schválila žádost manželů Kristenových o povolení pokácet 7 ks ovocných stromů, které se nachází na jejich pozemku p.č. 1074/7.

-č.68/1214 – RM schválila žádost Města Loštice o povolení odstranění náletových dřevin, které se nachází na pozemku p.č. 1776 v k.ú. Loštice.

-č.68/1215 – RM schválila žádost JSDH Loštice o vyřazení zničeného materiálu, který je přílohou, z evidence. Jedná se o materiál v celkové hodnotě 24. 291,- Kč.

-č.68/1216 – RM schválila Dodatek č. 2 pro rok 2006 ke smlouvě č. 29 o svozu a ukládání odpadu s firmou EKO-UNIMED s.r.o., Medlov.

-č.68/1217 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu města zveřejnění záměru odprodat pozemky v lokalitě Masnice, která má v současné době v nájmu Český zahrádkářský svaz. Jedná se o pozemky p.č. 1932/1 o vým. 6500 m2 a pozemky pod chatami p.č. 1932/2 o vým.16 m2, p.č. 1932/3 o vým. 16 m2, p.č. 1932/8 o vým 22 m2, p.č. 1937/9 o vým. 16 m2, p.č. 1937/14 o vým. 16 m2 a p.č. 1937/19 o vým. 16 m2. RM vzhledem k výše uvedenému schvaluje, aby uživatelům pozemku byl sdělen další postup města ohledně uvedených pozemků a byl jim ukončen nájem na uvedené pozemky.

-č.68/1218 – RM schválila žádost Pavla Vařeku o prodloužení termínu splatnosti za pozemek p.č. 26 v k.ú. Loštice do 30. 11. 2005.

-č.68/1219 – RM schvaluje Smlouvu o dílo na zhotoveních stavebních prací č. Ka 314/05 s firmou SART – stavby a rekonstrukce a.s., Šumperk na opravu mostu přes Třebůvku. Cena včetně DPH je 618.576,- Kč s tím, že částka 500.000,- Kč bude zaplacena v letošním roce a zbylá částka bude uhrazena v roce 2006.

-č.68/1220 – RM schválila termín zahájení zimní pohotovosti od 1. 12. 2005.

-č.68/1221 – RM schvaluje zveřejnění záměru pronajmout tribunu na cvičišti v Sokolské ulici, kterou má v trvalém užívání TJ Slavoj Loštice. Vzhledem k tomu, že termín trvalé užívání byl zrušen, je nutno sepsat smlouvu o pronájmu budovy. Podmínky pronájmu budou dohodnuty na společném jednání zástupců TJ Slavoj a města Loštice.

-č.68/1222 – RM schvaluje nájemné pro byt v domě č. 636 na ulici Moravičanská (hřbitov) panu Jaroslavu Bakalárovi ve výši 1.000,- /měsíčně.

 

-č.68/1223 – RM schválila, aby na akce Obnova polní cesty za Peští, Ochranná hráz Žádlovice, Rekultivace toku potoku Podhrádek a Víceúčelové zařízení pro rozvoj mimoškolní a zájmové činnosti dětí a mládeže v Lošticích včetně skateboardového hřiště, byly podány žádosti o vydání stavebních povolení.

 

 

 

 

Zapsal dne 25. 11. 2005 Zbyněk Mekiska

 

 

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                            Ing. Ladislav Škoda

     starosta                                                                             místostarosta

Zveřejněno: 29.11.2005

Jste zde: Loštice  >  RM 2005  >  Usnesení RM č.68 ze dne 21.11.2005

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace