Město Loštice

Usnesení RM č. 72 ze dne 16.1.2006

 

U S N E S E N Í

z 72. zasedání rady města konaného dne 16. 1. 2006

-č.72/1265 – Rada města schválila Interní směrnici č. 2/2006 – Vnitřní platový předpis.

-č.72/1266 – RM schválila pořádání plesů v KD, a to dne 21. 1. 2006 – Moravskoslovenská veselice – pořádá Dechová hudba Veselka, dne 28. 1. 2006 – Městský ples, dne 18. 2. 2006 – Rybářský ples a dne 4. 3. 2006 ples Seniorů.

-č.72/1267 – RM schvaluje žádost šachového oddílu o povolení konat  Velikonoční zábavu dne 16. 4. 2006 a SK Loštice oddíl kopané Štěpánskou zábavu dne 25. 12. 2006.

-č.72/1268 – RM schválila odpisový plán pro Základní školu v Lošticích na rok 2006.

-č.72/1269 – RM schválila novelizaci interního předpisu Cestovní náhrady na rok 2006.

-č.72/1270 – RM schvaluje návrh na prominutí poplatku ze psů na rok 2004 ve výši 100,-

Kč paní Lence Teichmanové, bytem Loštice, nám. Míru 54, jelikož tato bydlí mimo Loštice.

-č.72/1271 – RM bere na vědomí sdělení MMR ukončení závěrečného vyhodnocení akce – Technická infrastruktura pro 33 b.j. Loštice, Hradská ulice, ev.č. 317 4204211.

-č.72/1272 – RM bere na vědomí zápis o předání a převzetí dokončené stavby – oprava mostu ke kamenolomu – spodní stavba.

-č.72/1273 – RM schvaluje žádost firmy Pantheon, realitní a stavební společnost, která nám obstarává správu dvou bytových jednotek v bloku č. 6 a č. 1 v Lošticích, Sídliště o zvýšení částky do fondu oprav u bytu v bloku 6 na částku 1.050,- Kč a u bytu v bloku 1 na částku 951,- Kč.

-č.72/1274 – RM schvaluje žádost Jana Ellnera, bytem Loštice, Sídliště 6 o prodloužení      nájmu části veřejného prostranství o výměře 15 m2. Na tomto pozemku má p. Ellner     dočasně umístěnou montovanou stavbu, která plní funkci garáže. RM schvaluje pronájem      do 31.12.2008 za částku 4,- Kč/m2/rok dle platebního věstníku.

-č.72/1275 – RM schvaluje a doporučí zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o dílo č.      1/2006 s firmou SAN-JV Šumperk na „Víceúčelové zařízení pro rozvoj mimoškolní a       zájmové činnosti dětí a mládeže v Lošticích“.

-č.72/1276 – RM projednala žádost pana Biče, o povolení stání os. Vozidla před domem č. 304 na Olomoucké ulici v zeleném pásu. RM schvaluje, aby tato možnost stání byla umožněna pouze pro osobní vozidla s tím, že žadatelé zabudují do zeleného pásu zatravňovaní tvárnice tak, aby tyto nebránily sečení trávy a bude s nimi sepsána nájemní smlouva na pronájem pozemku s poplatkem dle vyhlášky o místních poplatcích.

-č.72/1277 – RM schvaluje žádost firmy Projekce o povolení sjezdu a napojení tohoto      sjezdu na MK parcelu č. 404/1.

-č.72/1278 – RM neschvaluje žádost pana Langa o povolení parkování nákladního auta na Sídlišti u kontejnerů.

-č.72/1279 – RM projednala přidělení dvou volných bytů 1+1 v domě na Hradské ulici a

 schvaluje přidělení Jaroslavu Vinklerovi ml.  Ke koupališti 215  Loštice  a   Petru

 Nejezchlebovi, Náklo 222

       Dále RM souhlasí, aby se k panu Štolcovi přistěhovala jeho manželka a přihlásila se   

        k trvalému pobytu.  

     Zapsal dne 20. 1. 2006 Zbyněk Mekiska

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                            Ing. Ladislav Škoda

     starosta                                                                             místostarosta

Zveřejněno: 3.2.2006

Jste zde: Loštice  >  RM 2006  >  Usnesení RM č. 72 ze dne 16.1.2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace