Město Loštice

Usnesení RM č. 73 ze dne 30.1.2006

 

U S N E S E N Í

ze 73. zasedání rady města konaného dne 30.1.2006

 

 

č. 73/1280 - RM projednala možnost výkupu pozemků pro průmyslovou zónu a ukládá starostovi odkup projednat s občany v nabídkové ceně  30 Kč/m2.

č. 73/1281 - RM nedává souhlas s rozšířením areálu ZLKL na pozemek č.590.

č. 73/1282 - RM stanovila termín pracovního zasedání zastupitelstva na 13.2.2006

                     a veřejného bude stanoveno po konzultacích na  pracovním zastupitelstvu.

č. 73/1283 - RM provedla místní šetření v ZŠ – školní jídelna a pověřila starostu zjistit  

                    finanční náklady  potřebné k rekonstrukce elektroinstalace v školní jídelně a 

                    zahrnout je do rozpočtu města 2006

č. 73/1284 - RM rozhodla přidělit byt v Hradské ulici paní Kateřině Cajthamlové.

č. 73/1285 - RM schvaluje smlouvu s Pečovatelskou službou o přidělení finančního příspěvku

                    na r. 2006 ve výši 40 tis. Kč.

č. 73/1286 - RM souhlasí se záměrem města o pronájmu pozemků, jejichž seznam je přílohou

                     tohoto usnesení.

č. 73/1287 - RM schvaluje návrh smlouvy s projektantem Ing. M. Bezděkem na zpracování

                    projektu pro rekonstrukci vozovky a chodníků v Hradské ,Jevíčské ulici včetně

                    rekonstrukce části náměstí /autobusové zastávky/.

č. 73/1288 - RM schvaluje dohodu uzavřenou mezi Městem Loštice a panem Moťkou

                    Zdeňkem, bytem Loštice, Žadlovice 8, ve věci oplocení pozemku p.č. 179/2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal dne 31.1.2006  Ing. Ladislav Škoda.

 

 

 

 

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                                             Ing. Ladislav Škoda

   starosta města                                                                                       místostarosta

Zveřejněno: 7.2.2006

Jste zde: Loštice  >  RM 2006  >  Usnesení RM č. 73 ze dne 30.1.2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace