Město Loštice

Usnesení RM č.80 ze dne 30.5.2006

 

U S N E S E N Í

z 80. zasedání rady města konaného dne 30. 5. 2006

 

 

č. 80/1694 – RM schvaluje žádost Městského kulturního střediska Loštice o zvýšení pokladního limitu na částku 40.000,- Kč se zpětnou platností od 12. 5. 2006 z důvodu zajištění hotovosti pro přímé platby kulturní činnosti a platby v rámci loštických slavností.

č. 80/1695 – RM schvaluje, aby na základě došlých nabídek na zpracování územního plánu tento plán zpracovával Ing. arch. Petr Malý, který předložil nejnižší cenovou nabídku.

č. 80/1696 – RM schvaluje nákup mulčovače pro potřebu údržby města.

č. 80/1697 – RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 06007 ze dne 1. 3. 2006 s firmou Dopravní projektování, spol. s r.o. Ostrava.

č. 80/1698 – RM schvaluje plán karnevalů v Žádlovickém parku v roce 2006.

č. 80/1699 – RM schvaluje přijetí  neinvestičního příspěvku ve výši 25.000,- Kč od Krajského úřadu Olomouckého kraje na činnost JSDH Loštice a zároveň RM schvaluje i Smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a Městem Loštice.

č. 80/1700 – RM schvaluje Dodatek č.1 k pojistné smlouvě č. 7720069754 mezi Městem Loštice a Kooperativa,pojišťovna, a.s., kde dochází ke změně článků I, II a III.

č. 80/1701 – RM schvaluje žádost o povolení akce ŠVIH TOUR Loštice dne 10. 6. 2006 v areálu koupaliště s tím, že večerní produkce bude ukončena do 02.00 hodin dne 11. 6. 2006 a bude řádně zajištěna pořadatelská služba.

č. 80/1702 – RM schvaluje žádosti pana Bohumila Tilla o povolení uložení inženýrských sítí (elektro, voda, plyn a kanalizace) do místní komunikace ulice Jižní a dále schvaluje povolení překopu místní komunikace z důvodu uložení uvedených sítí v měsíci září 2006.

č. 80/1703 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu města odprodej pozemku p.č. 1401 o vým. 101 m2 v k.ú. Loštice, který mají v současné době v nájmu manželé Pivoňkovi.

č. 80/1704 – RM schvaluje úplnou uzavírku nám. Míru a přilehlých ulic v době konání lošticích slavností – 23.6. – 17.00-24.00, 24.6. – 10.30-01.00 a 25.6. – 08.00-19.00 hodin.

č. 80/1705 – RM schvaluje Smlouvu o připojení mezi Městem Loštice a ČEZ z důvodu připojení Synagogy na rozvodnou síť.

č. 80/1706 – RM schvaluje žádost o vydání souhlasu s uložením vodovodní přípojky na ul. Olomoucké pro PALOMO a.s. Loštice.

č. 80/1707 – RM schvaluje žádost pana Martina Vykydala, Loštice, Sokolská 552 o pronájem části pozemku o výměře 5x4m v lokalitě U Mlýna pro umístění plechové garáže.

č. 80/1708 - RM schvaluje žádost paní Zdeňky Müllerové, bytem Loštice, Zahradní 701 o povolení výkopových prací na chodníku v ulici Olomoucké, kde staví nový RD z důvodu uložení plynové přípojky.

č. 80/1709 – RM schvaluje žádost firmy Projekce Mohelnice o vyjádření ke stavebním úpravám – rozšíření provozu restaurace Na Růžku.

č. 80/1710 – RM 4:0:1 schvaluje žádost Jaromíra Ambrože o vydání souhlasu s uložením přípojky elektro na parcelu č. 406/3 a p.č. 408 pro novostavbu RD na parcele č. 405/1.

č. 80/1711 – RM schvaluje žádost paní Heleny Ehrenbergerové – povolení zvláštního užívání místní komunikace ulice Ztracená z důvodu stavby lešení na opravu fasády.

č. 80/1712 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu města rozpočtové změny v rámci zpracování projektu Protipovodňová opatření ulice Sokolská ve výši 19.992,- Kč a kanalizační přípojky v ulici Ztracená rozdíl oproti schválenému rozpočtu činí 79.323,30 Kč. Tyto částky nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu na rok 2006.

č. 80/1713 – RM schvaluje pronájem dřevěnozděných kůlen na parcele č. 406/2 u domu č.516 na Sokolské ulici za částku 1.600,- Kč/rok a nebo odkup za cenu dle odhadu. Dále schvaluje pronájem pozemku p.č. 406/2 o vým. 480 m2 za částku 4,-Kč/m2/rok nebo odkup dle odhadu. 

 

 

 

 

Zapsal dne 2. 6. 2006   Zbyněk Mekiska

 

 

 

 

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                                             Ing. Ladislav Škoda

   starosta města                                                                                       místostarosta

Zveřejněno: 8.6.2006

Jste zde: Loštice  >  RM 2006  >  Usnesení RM č.80 ze dne 30.5.2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace