Město Loštice

Usnesení RM č.82 ze dne 12.6.2006

 

U S N E S E N Í

z 82. zasedání rady města konaného dne 12. 6. 2006

 

č. 82/1715 – RM schvaluje žádost šachového oddílu o povolení uspořádat taneční zábavu v Žádlovickém parku dne 15. 7. 2006.

č. 82/1716 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu města přijetí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 99.300,- Kč na věcné vybavení jednotky SDH Loštice.

č. 82/1717 – RM schvaluje Vnitřní předpis č. 11/2006 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků s účinností od 20. 6. 2006.

č. 82/1718 – RM schvaluje návrh inventarizační komise na vyřazení a zlikvidování majetku města dle přiloženého seznamu ze dne 29.4.2006 a 12. 6. 2006 z důvodu zjištěného stavu použitelnosti.

č. 82/1719 – RM schvaluje Dodatek č.1 – Zahraniční pracovní cesta a náhrady při zahraniční pracovní cestě k Vnitřnímu předpisu – Cestovní náhrady s účinností od 20. 6. 2006.

č. 82/1720 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu 3. změny rozpočtu roku 2006 s celkovými příjmy a výdaji 70.000,- Kč dle přiložené přílohy. RM dále s tímto schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Církvi československé husitské ve výši 40.000,- Kč na opravu schodiště a Římskokatolické církvi ve výši 20.000,- Kč na opravu odpadů a vodovodního vedení.

č. 82/1721 – RM schvaluje Mandátní smlouvu s firmou Projekce – Ing. arch. Milan Heidenreich na výkon stavebního dozoru na stavbě Víceúčelové zařízení pro zájmovou činnost mládeže, Loštice, U Valchy 258 a skateboard a in-line areál Loštice.

č. 82/1722 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu odkoupení čekárny před papírnou ve Vlčicích za částku 1,- Kč od Olšanských papíren a.s., Lukavice.

č. 82/1723 – RM schvaluje žádost OLPA Lukavice a.s. k rekolaudaci bytů v provozovně OLPA Vlčice, jelikož OLPA chtějí byty odprodat jednotlivým uživatelům. RM schvaluje, aby část, kde se nachází byty byla v územním plánu zařazena do zóny bydlení a dále upozorňuje majitele, že uvedené byty se nacházejí ve stanoveném záplavovém území, v lokalitě kde podle dosavadních plánů má být vybudován suchý poldr a nakonec v oblasti, kde je plánován kanál D-O-L a vzhledem k výše uvedenému RM majiteli zdůrazňuje, že byl na vše řádně upozorněn a tudíž město nebude hradit žádné škody, které vzniknou případnými záplavami, výstavbou suchého poldru nebo kanálem D-O-L.

č. 82/1724 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu města vyvěšení záměru Města Loštice odprodat nemovitý majetek – ČOV včetně pozemků p.č. 1729/7 o vým. 134 m2 a 1729/8 o vým. 35 m2 pod ČOV a pozemků okolních p.č. 1729/6 o vým. 4001 m2 a p.č. 1729/2 o vým. 1875 m2 za stanovených podmínek.

č. 82/1725 – RM schvaluje Kupní smlouvu s panem Aloisem Krbcem.

č. 82/1726 – RM schvaluje umístění DZ zákaz vjezdu nákl. vozidel nad 7 t na křižovatku ulic Havelkova a Pod Luštěm.    

č. 82/1727 – RM schvaluje vypracování projektu na novou lávku Pod Lesem, který vypracuje firma SART – stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, Šumperk

 

Zapsal dne 16. 6. 2006   Zbyněk Mekiska

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                                             Ing. Ladislav Škoda

   starosta města                                                                                       místostarosta

Zveřejněno: 26.6.2006

Jste zde: Loštice  >  RM 2006  >  Usnesení RM č.82 ze dne 12.6.2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace