Město Loštice

Usnesení RM č.83 ze dne 27.6.2006

 

U S N E S E N Í

z 83. zasedání rady města konaného dne 27. 6. 2006

 

č. 83/1728 – RM poměrem hlasů 4:0:0 schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu návrh 4. rozpočtových změn ze dne 16. 6. 2006 a 5. rozpočtových změn ze dne 27. 6. 2006.

č. 83/1729 – RM schvaluje pokácení smrku v zahradě manželů Radových v Lošticích, Bezručova 695.

č. 83/1730 – RM schvaluje Dodatek č. 2 k pracovnímu řádu – Poskytování ochranných nápojů.

č. 83/1731 – RM schvaluje průjezd cyklistů při závodu v Triatlonu dne 16. 7. 2006 přes Loštice. Pořadatelskou službu si zajistí organizátor akce.

č. 83/1732 – RM schvaluje žádost ZŠ Loštice o ocenění práce učitelek, které odchází do starobního důchodu a jedná se o Mgr. Jaroslavu Markovou, Mgr. Alenu Harbichovou, Annu Bednaříkovou a Alenu Zemánkovou, věcným darem v hodnotě 300,- Kč/osoba.

č. 83/1733 – RM schvaluje úpravu provozní doby kulturního domu v období prázdnin.

č. 83/1734 – RM schvaluje žádost provozovatele koupaliště o povolení konání hudební produkce dne 7. 7. 2006 v době od 20.00 – 02.00 hodin dne 8. 7.2006.

č. 83/1735 – RM schvaluje na základě účasti a umístění žáků základní školy v celostátním kole dopravní soutěže výrobu překážek pro jízdu zručnosti.

č. 83/1736 – RM schvaluje návrh navýšení rozpočtu o 10.000,- Kč pro KD Loštice z rezervy města z důvodu pořádání dne Mikroregionu.

č. 83/1737 – RM schvaluje umístění dopravní značky zákaz vjezdu nákladním automobilům nad 3,5 t z ulice Havelkova do ulice Pod Luštěm.

č. 83/1738 – RM schvaluje budování kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku p.č. 91/1 pro kostel a faru. Dojde k narušení místní komunikace – Malé Náměstí a části komunikace Moravičanská ulice.

č. 83/1739 – RM schvaluje rozkopání chodníku před domem č.73 na Hradské ul. z důvodu vybudování vodovodní a plynové přípojky a souhlasí s výměnou střešní konstrukce na uvedeném domě.

č. 83/1740 – RM schvaluje na základě předložených nabídek na opravu chodníku na ulici Sokolská, aby uvedenou akci provedla stavební firma Miroslav Němec, Žádlovice 16 z důvodu nejnižší cenové nabídky.

č. 83/1741 – RM Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Protipovodňová opatření v k.ú. Loštice – Sokolská ulice, kde dochází k nárůstu původní ceny o částku 10.508,- Kč.

č. 83/1742 – RM schvaluje Dodatek č. 2/2006 ke smlouvě o provozování kanalizace a úpravě vzájemných vztahů se ŠPVS a.s. Šumperk.

č. 83/1743 – RM schvaluje žádost firmy ENPRO, a.s. P.Bezruče 5, Zábřeh na Moravě – oprava havárie NN v Lošticích ul. Na Výsluní. RM dále v rámci této žádosti schvaluje vykácení dřevin mezi podpěrami 32 a 33 na pozemku č. 1895/1 ve vlastnictví Města Loštice – dle seznamu a RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.    

 

Zapsal dne 30. 6. 2006   Zbyněk Mekiska

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                                             Ing. Ladislav Škoda

   starosta města                                                                                       místostarosta

Zveřejněno: 12.7.2006

Jste zde: Loštice  >  RM 2006  >  Usnesení RM č.83 ze dne 27.6.2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace