Město Loštice

Usnesení RM č.84 ze dne 17.7.2006

 

USNESENÍ

z 84. zasedání rady města konaného dne 17. 7. 2006

 

č. 84/1744 – RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2006 ze dne 14. 3. 2006 na stavbu „Víceúčelové zařízení pro zájmovou činnost mládeže v Lošticích.

č. 84/1745 – RM schvaluje úpravu rozpočtu – rozpočtové změny č. 6 ze dne 10. 7. 2006 tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.

č. 84/1746 – RM schvaluje stanoviska ke kontrolám kontrolního výboru, které se týkaly kanalizačních přípojek a zápisů z jednání rady města.

č. 84/1747 – RM schvaluje, aby opravu povrchu silnice ve Vlčicích provedla firma KOREKT DIPS spol. s r.o. Brno, na základě nejnižší cenové nabídky. 

č. 84/1748 – RM schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Miroslav Němec na akci – „Oprava chodníku Sokolská ulice“.

č. 84/1749 – RM schvaluje vyplacení částky 40.700,- Kč dle znaleckého posudku za věcné břemeno manželům Faltýnkovým.

č. 84/1750 – RM schvaluje, aby z důvodu komunálních voleb byla provedena inventarizace v době od 26. 9. – 30. 9. 2006.

č. 84/1751 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu města prodej pozemku p.č.1993/1 v lokalitě Pod Ohrádkou.

č. 84/1752 – RM schvaluje plynofikaci SOUz Loštice – k.ú. Žádlovice.

č. 84/1753 – RM schvaluje prodej přístroje na výrobu očních kapek, který je umístěn v lékárně Loštice panu PharmDr. Čestmíru Běhávkovi za částku 15.000,- Kč.

č. 84/1754 – RM schvaluje vybudování vodovodu na trase Žádlovice – Pavlov pro dodávku pitné vody pro farmu v Pavlově, kde investorem této akce bude společnost PALOMO a.s. Loštice.

č. 84/1755 – RM schvaluje žádost firmy ZLKL Loštice o povolení k výkopovým pracím z důvodu uložení kabelu VN k nové trafostanici v areálu ZLKL.

č. 84/1756 – RM schvaluje žádost o uložení kanalizační přípojky pro odvedení dešťových vod a souhlas s rozkopáním pozemku – jedná se o MK p.č. 1480/1 obyvatelům domu č. 633 v ul. Ke Koupališti, Loštice.

č. 84/1757 – RM schvaluje žádost manželů Reifových o povolení změny sjezdu – napojení RD na silnici přes pozemek p.č. 259/2, který je ve vlastnictví města Loštice.

č. 84/1758 – RM schvaluje žádost manželů Kořínkových o vyjádření k rekonstrukci RD č. 453 v Lošticích, ul. Bezručova.

č. 84/1759 – RM schvaluje a dle § 40 odst. 5 písm.a) z.č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozhodla zařadit část obslužné komunikace v délce asi 50m za Peští do pasportu místních komunikací III. Třídy. RM rovněž souhlasí se žádostí o stanovení dopravního značení na připojení této MK na silnici č. III/03539 – umístěním DZ STOP. RM dále schvaluje napojení nově budované cesty Za Peští v rámci akce „ Obnova polní cesty za Peští včetně terénních úprav“ na tuto část obslužné MK III. Třídy.

č. 84/1760 – RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o nájmu bytu panu Ladislavu Vykydalovi, Loštice, nám. Míru 63.

 

 

Zapsal dne 20. 7. 2006   Zbyněk Mekiska

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                                             Ing. Ladislav Škoda

   starosta města                                                                                       místostarosta

Zveřejněno: 31.7.2006

Jste zde: Loštice  >  RM 2006  >  Usnesení RM č.84 ze dne 17.7.2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace