Město Loštice

Usnesení RM č.85 ze dne 14.8.2006

 

USNESENÍ

z 85. zasedání rady města konaného dne 14. 8. 2006

 

č. 85/1761 – RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2006 – rozpočtové změny č. 7 ze dne 7. 8. 2006 tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.

č. 85/1762 - RM schvaluje prodej měřícího přístroje panu MUDr. Zdenko Kovalovi za částku 1.000,- Kč a dále schvaluje s MUDr. Zdenko Kovalem a MUDr. Ludmilou Koukalovou smlouvy o závodní péči.

č. 85/1763 – RM schvaluje dopis zaslaný Městskému úřadu v Litovli, odboru životního prostředí - Návrh na zahájení řízení ve věci vydání rozhodnutí o pověření k výkonu práva myslivosti – ohledně pozemků Rachavy.

č. 85/1764 – RM schvaluje, aby v závislosti na finančních prostředcích byla ve Vlčicích umístěna nová autobusová zastávka místo zastávky stávající.

č. 85/1765 – RM schvaluje žádost Bohumila Tilla o povolení vstupu na pozemek města z důvodu výstavby nového oplocení kolem jeho parcely, kde staví RD.

č. 85/1766 – RM schvaluje zveřejnění záměru pronajmout objekt tribuny včetně příslušenství na cvičišti na Sokolské ulici.

č. 85/1767 – RM schvaluje odprodej dlaždic z chodníků na Sokolské ulici firmě Ekozis a občanům Loštic za částku 30,- Kč/m2.

č. 85/1768 – RM schvaluje zveřejnění záměru pronajmout kancelář v přízemí radnice pro umístění bankomatu a nemá námitek k předložené projektové dokumentaci pro stavební řízení. RM bere na vědomí oznámení o zahájení stavebního řízeného – stavební úpravy budovy radnice za účelem zřízení místnosti pro umístění bankomatu.

č. 85/1769 – RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 103/2006 s firmou KOREKT DIPS, spol. s r.o. Brno na opravu místní komunikace v obci Vlčice dvouvrstvým emulzním kalovým zákrytem.

č. 85/1770 – RM schvaluje žádost obce Pavlov o povolení zavěšení kabelu vedení NN na sloupy, které jsou majetkem města Loštice.

č. 85/1771 – RM schvaluje, aby advokát Mgr. Pavel Pospíšil vypracoval právní posouzení k existující smlouvě a možnostech případného zrušení těžby v kamenolomu Kozí Vrch Loštice a zplnomocňuje jej k právnímu zastupování města ve věci sporu ohledně kanalizačních přípojek mezi občany města a městem Loštice a ve věci sporu mezi Občanským sdružením Lišna a městem Loštice ve věci napadnutí smlouvy mezi městem Loštice a Kamenolomy ČR.

č. 85/1772 – RM schvaluje Návrh na vyřazení majetku města z evidence na základě zjištěného stavu jeho použitelnosti dle seznamu, který je přílohou tohoto zápisu.

č. 85/1773 – RM schvaluje, aby všechna školská zařízení byla osvobozena od poplatku za komunální odpad.

č. 85/1774 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu města poskytnout půjčky s FRB Haně Balcárkové ve výši 30.000,- Kč a manželům Furmánkovým ve výši 160.000,- Kč.

č. 85/1775 – RM schvaluje žádost Loštické lesní s.r.o. o povolení vjezdu do lesů, které jsou ve vlastnictví města, pro pracovníky společnosti.

č. 85/1776 – RM schvaluje žádost manželů Drkošových o povolení výměny střešní krytiny a opravy komínu na jejich rodinném domě v Lošticích K Pešti 672.

č. 85/1777 – RM bere na vědomí dopis firmě Kamenolomy ČR včetně jejich odpovědi na základě podnětu Občanského sdružení Lišna. K odpovědi a návrhu ze strany Kamenolomy ČR nemá RM žádné připomínky a poměrem hlasů 4:0:0 neschvaluje návrh na omezení jízdy nákladních aut v době od 20.00 – 06.00 hodin z důvodu možnosti tvořící se kolony na ulici Hradská kolem ulice Sídliště a přes náměstí.

č. 85/1778 – RM schvaluje žádost firmy AGROPROJEKTA ve věci posunutí DZ začátek a konec obce na silnici Loštice-Obectov nad parcely č. 1806 a 1807 z důvodu výstavby RD a možnosti napojení na silnici, která je ve vlastnictví správy silnic Ok.

č. 85/1779 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu města přijetí finančního příspěvku 500.000,- Kč od Česko-německého fondu budoucnosti, který je účelově vázán na krytí nákladů souvisejících s tesařskou konstrukcí a krytinou na synagoze v Lošticích.

č. 85/1780 – schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu města přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 9.500.000,- Kč na rekonstrukci domu 258 a vybudování víceúčelového zařízení.

č. 85/1781 – RM schvaluje výstavu rodinného domu na parcelách č. 1806 a 1807 v k.ú. Loštice.

č. 85/1782 – RM bere na vědomí oznámení MěÚ Mohelnice – odboru výstavby o svolání místního šetření ve věci výstavby RD Jaromíra Ambrože dne 25. 8. 2006 s tím, že tohoto jednání se za město zúčastní starosta a pan Till. Dále RM v této věci poměrem hlasů 4:0:0 schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu města odkoupení pozemků v předmětné lokalitě od pana Ambrože, p. Furmánka, paní Kašparové a paní Kocábové.

č. 85/1783 – RM schvaluje zaslání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod pozemku p.č. 1542/1 na Město Loštice se zaměřením současné místní komunikace-napojení ul. Sídliště na ul. Ztracená.

č. 85/1784 – RM schvaluje žádost Renaty Holé o vyjádření k vybudování nového RD na parcelách č. 1419 a 1420 – za domem paní Moťkové, ale RM upozorňuje žadatelku na zvýšený provoz nákladních vozidel z kamenolomu.

  

 

 

Zapsal dne 18. 8. 2006   Zbyněk Mekiska

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                                             Ing. Ladislav Škoda

   starosta města                                                                                       místostarosta

Zveřejněno: 22.8.2006

Jste zde: Loštice  >  RM 2006  >  Usnesení RM č.85 ze dne 14.8.2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace