Město Loštice

Usnesení RM č.89 ze dne 9.10.2006

 

USNESENÍ

z 89. zasedání rady města konaného dne 9. 10. 2006

 

 

 

č. 89/1834 – RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 17.000,- Kč pro TJ Slavoj Loštice na zakoupení dresů a míčů pro volejbalový oddíl mužů, který se přihlásil do soutěže okresního přeboru.

č. 89/1835 – RM schvaluje poskytnutí finanční dotace 48.000,- Kč oddílu cyklistiky na uspořádání závadu v cyklokrosu Budvar Cup v listopadu 2006.

č. 89/1836 – RM schvaluje úpravu rozpočtu 2006–rozpočtové opatření č.12 ze dne 3.10.2006.

č. 89/1837 – RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 6.500,- Kč Svazu českých chovatelů MO Loštice u příležitosti 100 letého výročí založení organizace.

č. 89/1838 – RM schvaluje žádost Miroslava Štefka o odkoupení kanalizační přípojky PAI 4, na adrese Loštice, Hradská 218 za podmínek platných do konce roku 2005 (50% z ceny přípojky), jelikož žadatel v současné době odkoupil uvedenou nemovitost.

č. 89/1839 – RM schvaluje žádost firmy Projekce Mohelnice o vydání souhlasu ke stavebnímu povolení na stavbu vodovodní a kanalizační přípojky pro dům č. 218 na ul. Hradské v Lošticích a souhlasí s uložením přípojek na parcele č. 1576/1a.

č. 89/1840 – RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j. 712/1193 s Povodí Moravy, s.p., Brno.

č. 89/1841 – RM schvaluje žádost Josefa Krejčího o povolení částečné dopravy přes chodník před KD Loštice z důvodu napojení inženýrských sítí na hlavní řad, který prochází ulicí Hradskou s tím, že žadatel požádá o povolení Odbor dopravy MěÚ Mohelnice a Policii ČR DI Šumperk, která stanoví dopravní značení. Žadatel dále zajistí případné opravy chodníku.

č. 89/1842 – RM schvaluje žádost ZŠ Loštice povolení výjimky z počtu žáků v jedné třídě.

č. 89/1843 – RM schvaluje umístění vrtu na parcele č. 1982/1 v k.ú. Loštice pro sledování podzemních vod v rámci projektu „Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi ES o životním prostředí“, který bude zařazen do celostátní sítě monitorovacích objektů.

č. 89/1844 – RM se seznámila se žádostí Michaely Meinzlové o pomoc při zajištění náhradního bytu 3+1 pro paní Věru Veselou a její dvě děti, kteří bydlí v bytě žadatelky. RM po projednání schvaluje, aby žadatelce bylo odpovězeno, že město v současné době nemá žádný volný byt, který je v majetku města a v případě uvolnění nějakého bytu vybírá RM nové nájemníky dle seznamu žadatelů o byt, který je veden na Městském úřadě v Lošticích.

č. 89/1845 – RM bere na vědomí Oznámení o vystavení a zahájení projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Pavlov, k.ú. Radnice.

č. 89/1846 – RM schvaluje žádost Severomoravské plynárenské a.s. na povolení výkopů na MK ulice Sídliště v Lošticích z důvodu zaslepení již nepoužívaných domovních přípojek NTL za podmínek, že vše bude dáno do původního stavu.

 

 

 

 

 

č. 89/1847 – RM schvaluje žádost firmy STAVKOMPLET s.r.o. Mohelnice o souhlas s rozparcelováním parcel č. 1899/1, 1899/2 a 1899/3 k plánované výstavbě. RM rovněž schvaluje napojení dešťové a splaškové kanalizace do stávajícího hlavního řadu s podmínkou, že si firma STAVKOMPLET zažádá o vyjádření ŠPVS a.s. Šumperk, zda stávající řad bude pro odvod kanalizace kapacitně vyhovující.

č. 89/1848 – RM schvaluje proplacení nevyčerpané dovolené za volební období 2002-2006 starostovi města.

   

 

 

 

 

 

 

Zapsal dne 13. 10. 2006   Zbyněk Mekiska

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                                             Ing. Ladislav Škoda

   starosta města                                                                                       místostarosta

Zveřejněno: 24.10.2006

Jste zde: Loštice  >  RM 2006  >  Usnesení RM č.89 ze dne 9.10.2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace