Město Loštice

Veřejné zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje

 

 

8. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OLOMOUCKÉHO KRAJE
 
PÁTEK 17. 2. 2006 - 10:00 h
Budova Olomouckého kraje – Kongresový sál,
Jeremenkova 40a, Olomouc
                                                                                                                                                                
PROGRAM:                                         
 
1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.
Jednací řád Zastupitelstva Olomouckého kraje - návrh změny
3.
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.
Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
5.
Smlouvy
5.1.
Operační program Olomouckého kraje 2004 - dodatky ke smlouvám I.
5.2.
Grantová schémata Olomouckého kraje - dodatky ke smlouvám I.
6.
Rozpočet Olomouckého kraje 2005
6.1.
Rozpočet Olomouckého kraje 2005 – rozpočtové změny      
6.1.1.
Rozpočet Olomouckého kraje 2005 - rozpočtové změny - DODATEK
6.2.
Rozpočet Olomouckého kraje 2005 - účelová dotace ze státního rozpočtu městu Hranice na Moravě
7.
Rozpočet Olomouckého kraje 2006
7.1.
Rozpočet Olomouckého kraje 2006 - dotace (příspěvky) ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje na rok 2006
7.2.
Rozpočet Olomouckého kraje 2006 – rozpočtové změny
7.2.1.
Rozpočet Olomouckého kraje 2006 - rozpočtové změny - DODATEK
7.3.
Rozpočet Olomouckého kraje 2006 – návrh investic Olomouckého kraje a dalších rozvojových programů
7.4.
Rozpočet Olomouckého kraje 2006 - novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
8.
Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2007 - 2008
9.
Návrh na poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
10.
Zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2006
11.
Majetkoprávní záležitosti
11.1.
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
11.1.1.
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku - DODATEK
11.2.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
11.3.
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
11.3.1.
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku - DODATEK
11.4.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné nabytí nemovitého majetku
11.4.1.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné nabytí nemovitého majetku - DODATEK
12.
Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi v roce 2005
13.
Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje
14.
Návrh Programu prevence kriminality pro Olomoucký kraj na rok 2006
15.
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací působících v sociální oblasti
16.
Půjčky k zabezpečení profinancování projektů v rámci opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu ČR
17.
Dotační program pro nestátní neziskové subjekty - vyhodnocení
18.
Strategie integrace romských komunit Olomouckého kraje na období 2006 - 2010
19.
Legislativní iniciativa - sociální hospitalizace
20.
Vyhodnocení přijatých žádostí o akci v rámci grantového schématu „Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji“
21.
Vyhodnocení přijatých žádostí o akci v rámci grantového schématu „Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejné subjekty a neziskové organizace“
22.
Vyhodnocení přijatých žádostí o akci v rámci grantového schématu „Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – malí a střední podnikatelé“
23.
Vyhodnocení přijatých žádostí o akci v rámci grantového schématu „Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu“
24.
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
25.
Partnerství pro rozvoj kraje - Průběžná zpráva k realizaci projektu
26.
Zprávy Výboru kontrolního Zastupitelstva Olomouckého kraje
27.
Výbory, komise - organizační záležitosti
28.
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
29.
Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí příspěvku Českým nohejbalovým svazem Praha
30.
Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem
31.
Rozpracování schváleného rozpočtu kapitoly odboru školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2006
32.
Příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů soukromých škol v působnosti Olomouckého kraje v roce 2006
33.
Různé
34.
Závěr
 
_________________________________________________________________________________
RNDr. Ivan Kosatík – hejtman Olomouckého kraje
zveme všechny občany
na VEŘEJNÉ zasedání zastupitelstva
OLOMOUCKÉHO KRAJE

Zveřejněno: 1.2.2006

Jste zde: Loštice  >  Oznámení  >  Veřejné zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace