Město Loštice

9.veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

 

 

9. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OLOMOUCKÉHO KRAJE
 
PÁTEK 14. 4. 2006 - 10:00 h
Budova Magistrátu města Olomouce – velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
                                                                                                                                                                
PROGRAM:                                         
 

1.
Zahájení, prezentace hlasovacího zařízení
2.
Volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
3.
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.
Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
5.
Smlouvy
5.1.
Smlouvy – Příspěvek obcím na zpracování projektové dokumentace v rámci Phare CBC – dodatky
5.2.
Grantová schémata Olomouckého kraje – dodatky ke smlouvám II. a výsledky kontrol ex-ante (předběžných kontrol před podpisem smluv) u akcí schválených k obdržení podpory v rámci 2. výzvy
5.3.
Operační program Olomouckého kraje 2004 - dodatky ke smlouvám II.
5.4.
Dodatky č. 1 ke smlouvám o financování grantových schémat Společného regionálního operačního programu
5.5.
Smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost Europe Direct v roce 2006
5.6.
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nákladů spojených se zajištěním činnosti destinačního managementu pro oblast Jeseníky
6.
Rozpočet Olomouckého kraje 2006
6.1.
Rozpočet Olomouckého kraje 2006 – rozpočtové změny
6.2.
Rozpočet Olomouckého kraje 2006 – novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
6.3.
Rozpočet Olomouckého kraje 2006 – Významné projekty Olomouckého kraje
7.
Žádost města Přerov - podpora záměru rekonstrukce železničního mostu
8.
Majetkoprávní záležitosti
8.1.
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
8.2.
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
8.3.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
8.4.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné nabytí nemovitého majetku
8.5.
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
8.6.
Majetkoprávní záležitosti – směna nemovitého majetku
9.
Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí příspěvku Olomouckým krajem SK Sigma Olomouc, a. s.
10.
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2004/2005
11.
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji
12.
Racionalizace školských příspěvkových organizací
13.
Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi na rok 2006
14.
Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci soutěží a přehlídek v roce 2006
15.
Poskytnutí příspěvku z Programu podpory sportu v roce 2006
16.
Poskytnutí příspěvků z programů Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji na rok 2006 a Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji na rok 2006
17.
Návrh na přidělení dotace Moravskému divadlu Olomouc, Moravské filharmonii Olomouc a Divadlu Šumperk s.r.o.
18.
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti kultury
19.
Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2005
20.
Zdraví 21 – Program podpory zdraví obyvatel Olomouckého kraje
21.
Zpráva o činnosti rad pro kontrolu hospodaření zdravotnických zařízení v roce 2005
22.
Vyhodnocení přijatých žádostí o akci v rámci grantového schématu „Podpora drobného podnikání ve vybraných regionech Olomouckého kraje“
23.
Vyhodnocení přijatých žádostí o akci v rámci grantového schématu „Podpora malého a středního podnikání ve vybraných regionech Olomouckého kraje“
24.
Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2006 – I. etapa
25.
Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2006
26.
Žádost o příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
27.
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
28.
Různé
28.1.
Informace o poskytnutí dotace sportovním oddílům Olomouckého kraje - materiál bude předložen na stůl
28.2.
Informace o Regionální radě regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava - materiál bude předložen na stůl
28.3.
Informace o novele zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - materiál bude předložen na stůl
29.
Závěr

Zveřejněno: 3.4.2006

Jste zde: Loštice  >  Oznámení  >  9.veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace