Město Loštice

Nařízení Krajské veterinární správy- včelí mor

 

 

Nařízení
Krajské veterinární správy pro  Olomoucký kraj, 
č. 2/2006
ze dne 16.5.2006
 
 
o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti    s výskytem nebezpečné nákazy – morem včelího plodu
   
 
     Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj ve spolupráci s Ústředním vojenským veterinárním ústavem vyhlašuje jako věcně a místně příslušný správní orgán a na základě zmocnění, vyplývajícího z § 49, odst. 1, písm. c) a s použitím § 45, odst. 1, písm. a), § 54, odst. 1, písm. b) , c) , d), h), i), j), l) a odst. 2, písm. a) a § 76, odst. 3, zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ) ve znění pozdějších předpisů, tato mimořádná veterinární opatření.
 
Článek I.
 
Mimořádná veterinární opatření se nařizují k ochraně zdravých chovů včel, vzhledem k tomu, že byl ve včelstvech chovatelů včel -  Paukert Pavel, bytem Generála Píky 2, Olomouc, 779 00 - stanoviště včelstev v k.ú. obce Smilov – Hrubá Voda č. 0244 ( k.ú. 64859 ), Hošek Ivan, bytem Českobratrská č. 24, Olomouc, 779 00 – stanoviště včelstev Smilov – Hrubá Voda č. 236 ( k.ú.64859 ) klinicky potvrzen dne 24.4.2006 v plodu nemocných včelstev po předchozím pozitivním vyšetření laboratorním vyšetření měli ve Státním veterinárním ústavu Olomouc ( č. prot. J – 1482-85 ze dne 13.3.2006 ) výskyt nebezpečné nákazy – moru včelího plodu. Ve včelstvech chovatelů včel - Ing. Serynová Anežka, CZ 00146337, bytem Vyšehorky č. 22, Mohelnice, 675 72, stanoviště Křemačov č. 19, CZ 89504354, ( k.ú. 67572 ), Kalabis Karel, CZ 00146306, bytem Křemačov č. 19, 789 01, stanoviště včelstev tamtéž, CZ 89504039, ( k.ú. 67572 ), Krejčí Josef, CZ 00146313, bytem Křemačov č. 39, 789 01, stanoviště včelstev tamtéž, CZ 89504107, ( k.ú. 67572 ), Svačina Miroslav, CZ00146342, bytem Křemačov č. 2, 789 01, stanoviště včelstev Křemačov č. 2, CZ 89504400, ( k.ú. 67572 ), Vyplašil Ladislav, CZ 00146364, bytem Zámecká č. 29, Mohelnice, stanoviště včelstev tamtéž, CZ 89504635, ( k.ú. 69803 ), Unzetig Něhoslav, CZ 00146355, bytem Květín č. 48, Mohelnice, 789 85, stanoviště včelstev tamtéž, CZ 89504545, ( k.ú. 67824 ), klinicky zjištěn v plodu nemocných včelstev a ve Státním veterinárním ústavu Olomouc ( č. prot. Vč 1-3 ze dne 6.2.2006, Vč 11-17 ze dne 25.4.2006, Vč 18-22 ze dne 21.4.2006, Vč 7-10 ze dne 21.4.2006, Vč 4 ze dne 6.2.2006 a Vč 23-24 ze dne 21.4.2006, Vč 54-60 ze dne 28.4.2006 ) v odebraných vzorcích laboratorně prokázán původce ( Paenibacillus larvae larvae ) nebezpečné nákazy – moru včelího plodu. Takto zjištěný stav vyvolává ohrožení základních veterinárních zájmů v Olomouckém kraji. Nákaza se šíří postiženými včelami, infikovaným chovatelským zařízením a pomůckami a včelími produkty. Odolnost spor původce je velmi vysoká. Hrozí nebezpečí šíření nákazy do ostatních chovů včel. Řešení vzniklé situace okamžitým provedením a dále trvalým prováděním ochranných a zdolávacích opatření uvedených v tomto předpisu je proto bezpodmínečně nutné a plně odůvodněné.
 
Článek II.
 
1 ) Ohnisky nákazy se vymezují stanoviště včelstev v k.ú. obce Smilov, chovatelů včel - Paukert Pavel, CZ 00119053, bytem Generála Píky 2, Olomouc, 772 00 - stanoviště včelstev v k.ú. obce Smilov  č. 0244 – chatová osada, CZ 89192526 ( k.ú. 64859 ) a Hošek Ivan, CZ 00156713, bytem Českobratrská č. 24, Olomouc, 772 00 – stanoviště včelstev Smilov – Hrubá Voda č. 236 , CZ 89618608 ( k.ú.64859 ); v k.ú. obce Křemačov, chovatelů včel Ing. Serynová Anežka, CZ 00146337, bytem Vyšehorky č. 22, Mohelnice, 675 72, stanoviště Křemačov č. 19, CZ 89504354, k.ú. 67572, Kalabis Karel, CZ 00146306, bytem Křemačov č. 19, 789 01, stanoviště včelstev tamtéž, CZ 89504039, k.ú. 67572, Krejčí Josef, CZ 00146313, bytem Křemačov č. 39, 789 01, stanoviště včelstev tamtéž, CZ 89504107, k.ú. 67572, Svačina Miroslav, CZ00146342, bytem Křemačov č. 2, 789 01,   stanoviště včelstev Křemačov č. 2, CZ 89504400, k.ú. 67572; v k.ú. obce Mohelnice, chovatele včel Vyplašil Ladislav, CZ 00146364, bytem Zámecká č. 29, Mohelnice, stanoviště včelstev tamtéž, CZ 89504635, k.ú. 69803 a v k. ú. obce Květín, chovatele včel Unzetig Něhoslav, CZ 00146355, bytem Květín č. 48, Mohelnice, 789 85, stanoviště včelstev tamtéž, CZ 89504545, k.ú. 67824,.
2 ) Ochranným pásmem kolem ohnisek jsou stanovena k.ú. obcí  Jívová, Pohořany, Hrubá Voda a západní část území Vojenského výcvikového prostoru Libavá po obec Velká Střelná včetně, s výjimkou obcí Libavá a Heroltovice, Mohelnice, Vlčice, Lechovice, Horka, Žadlovice, Loštice, Moravičany, Zavadilka, Svinov, Líšnice, Tkanovice, Horní Krčmy, Dolní Válce, Újezd, Vyšehorky, Dolní Krčmy, Podolí, Horní Válce, Stavenice, Podolíčko, Křemačov, Nové Sady, Líbivá, Třeština, Hrušky, Mírov, Květín, Řepová, Stavoňov, Vlachov, Lukavice, Bohuslavice, Zvole.
 
 
Článek III.
 
V ohnisku nákazy se nařizuje :
1) Chovatelům včel – Paukert Pavel, bytem Generála Píky 2, Olomouc - stanoviště včelstev v k.ú. obce Smilov – Hrubá Voda č. 0244 ( k.ú. 64859 ),  Hošek Ivan, bytem Českobratrská č. 24, Olomouc – stanoviště včelstev Smilov – Hrubá Voda č. 236 ( k.ú.64859 ) , Ing. Serynová Anežka, CZ 00146337, bytem Vyšehorky č. 22, Mohelnice, 675 72, stanoviště Křemačov č. 19, CZ 89504354, k.ú. 67572, Kalabis Karel, CZ 00146306, bytem Křemačov č. 19, 789 01, stanoviště včelstev tamtéž, CZ 89504039, k.ú. 67572, Krejčí Josef, CZ 00146313, bytem Křemačov č. 39, 789 01, stanoviště včelstev tamtéž, CZ 89504107, k.ú. 67572, Svačina Miroslav, CZ00146342, bytem Křemačov 2, stanoviště včelstev Křemačov č. 2, CZ 89504400, k.ú. 67572, Unzetig Něhoslav, CZ 00146355, bytem Květín č. 48, Mohelnice, 789 85, stanoviště včelstev tamtéž, CZ 89504545, k.ú. 67824:
 
a)      Neprodleně provést utracení a likvidaci vysířením všech včelstev na stanovišti ( v ohnisku) a jejich kompletní spálení se všemi zásobami, plodem, soušemi a veškerým hořlavým materiálem, úlem, včelařským zařízením a pomůckami, které přišly do styku s pozitivními včelstvy a nelze u nich provést účinnou chemickou desinfekci, nebo desinfekci vyžíháním plamenem. Likvidaci provést komisionelně za přítomnosti chovatele, pracovníka KVS pro Olomoucký kraj, funkcionáře ČSV a pracovníka Obecního úřadu. Při likvidaci pořídit komisionální zápis se soupisem likvidovaného materiálu a jeho finančním ohodnocením.
b)      Provést účinnou desinfekci veškerého včelařského kovového, nedesinfikovatelného materiálu, včelínů vyžíháním plamenem s předchozí mechanickou očistou oškrabáním. Oškrabanou hmotu spálit. Po vyžíhání plamenem provést desinfekci 2% roztokem louhu sodného nebo draselného 70 ° C ve dvou aplikacích s dobou působení minimálně dvě hodiny. Pevné, nepropustné povrchy desinfikovat směsí 5% roztoku louhu sodného s přípravkem SAVO v poměru 10:1.
c)      Provést účinnou desinfekci půdy před výletem z úlů 10% roztokem sody (70-80°C) po předchozím porytí.
d)      Prostřednictvím asanační služby neškodně odstranit nebo spálit veškeré včelí produkty ze všech včelstev.
e)      Do provedení těchto opatření označit stanoviště včelstev výstražnou tabulkou „ Pozor, nebezpečná nákaza „ , zamezit v přístupu nepovolaným osobám. Do doby likvidace včelařského materiálu zabezpečit česna před vletem jiných včel.
 
2) Chovateli včel - Vyplašil Ladislav, CZ 00146364, bytem Zámecká č. 29, Mohelnice, stanoviště včelstev tamtéž, CZ 89504635, k.ú. 69803,
 
 
a)      Neprodleně provést utracení a likvidaci vysířením pouze nemocných včelstev na stanovišti ( v ohnisku – vz. č. 5 a 13 ) a jejich kompletní spálení se všemi zásobami, plodem, soušemi a veškerým hořlavým materiálem, úlem, včelařským zařízením a pomůckami, které přišly do styku s pozitivním včelstvem a nelze u nich provést účinnou chemickou desinfekci, nebo desinfekci vyžíháním plamenem. Likvidaci provést komisionelně za přítomnosti chovatele, pracovníka KVS pro Olomoucký kraj, funkcionáře ČSV a pracovníka Obecního úřadu. Při likvidaci pořídit komisionální zápis se soupisem likvidovaného materiálu a jeho finančním ohodnocením.
b)      Provést účinnou desinfekci veškerého včelařského kovového, nedesinfikovatelného materiálu, včelínů vyžíháním plamenem s předchozí mechanickou očistou oškrabáním. Oškrabanou hmotu spálit. Po vyžíhání plamenem provést desinfekci 2% roztokem louhu sodného nebo draselného 70 ° C ve dvou aplikacích s dobou působení minimálně dvě hodiny. Pevné, nepropustné povrchy desinfikovat směsí 5% roztoku louhu sodného s přípravkem SAVO v poměru 10:1.
c)      Provést účinnou desinfekci půdy před výletem z úlů 10% roztokem sody (70-80°C) po předchozím porytí.
d)      Prostřednictvím asanační služby neškodně odstranit nebo spálit veškeré včelí produkty ze všech včelstev.
e)      Do provedení těchto opatření označit stanoviště včelstev výstražnou tabulkou „ Pozor, nebezpečná nákaza „ , zamezit v přístupu nepovolaným osobám. Do doby likvidace včelařského materiálu zabezpečit česna před vletem jiných včel.
 
Článek IV.
 
 Všem chovatelům včel v k.ú.  stanoveného ochranného pásma se nařizuje :
1)      Zákaz přesunů včelstev, rojů, matek, včelařského zařízení a materiálu a včelařských pomůcek na území ohniska nákazy a ochranného pásma, z tohoto území a do něj s výjimkou vzorků zimní včelí měli a medu. Med lze uvádět do oběhu jen od včelstev klinicky zdravých a po negativním výsledku bakteriologického vyšetření směsného vzorku.
2)      V obcích ochranného pásma ve vhodné době z pohledu biologie včel provedení prohlídek všech včelstev ke zjištění nákazy včelího plodu chovateli včel nebo prohlížiteli ČSV. O výsledku prohlídky včelstev neprodleně informovat  KVS pro Olomoucký kraj. Při prohlídce včelstev je nutné použít ochranné rukavice a provádět dezinfekci rukou, oděvu a obuvi.
3)      Vzhledem k případné možnosti rozšíření původce nákazy do chovů zdravých včel, zabalit odebrané vzorky zimní včelí měli při nařízeném odběru na varroazu do nepropustných obalů z PVC a odeslat prostřednictvím Základních organizací ČSV k vyšetření do takové laboratoře, která má akreditaci k tomuto druhu vyšetření a souhlas od Státní veterinární správy ČR. Zabezpečit vyšetření těchto vzorků  i na přítomnost původce moru včelího plodu ( Paenibacillus larvae larvae ).
 
Článek V.
 
Chovatelům včel na území Olomouckého kraje se nařizuje utrácet divoce žijící včelstva a roje včel neznámého původu, ihned řádně zamezit přístupu včel do neobsazených úlů a udržovat prázdné úly bez včelího díla. Zakazuje se roje včel neznámého původu osazovat do úlů.
 
 
 
 
 
Článek VI.
 
Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto právním předpisem budou provádět orgány státní správy ve věcech veterinární péče[1]. Za    porušení povinností stanovených tímto předpisem fyzickou osobou[2], právnickou osobou nebo fyzickou osobou, oprávněnou k podnikání [3], bude uložena pokuta.
 
 
 
Článek VII.
 
Tento právní předpis Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, jímž je první den jeho vyvěšení na úředních deskách Krajského úřadu v Olomouci. Doba jeho platnosti se stanovuje do zrušení mimořádných veterinárních opatření. Nákaza se prohlásí za zdolanou tehdy, jestli během pozorovací doby jednoho roku nedojde k onemocnění touto nebezpečnou nákazou nebo podezření z ní v ohnisku nebo ve stanoveném ochranném pásmu.
 
 
             
 
                                                       
 
                                                                    MVDr. Zdeněk Králík
                              ředitel
 Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne :
 
Sejmuto dne :
 


[1] § 47, odst. 1, písm. b) zák. č.166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ) ve znění pozdějších předpisů
[2] § 71, odst. 1, písm. c) zák. č. 166/1999 Sb. ( veterinární zákon ) ve znění pozdějších předpisů
[3] § 72, odst. 1, písm. d) zák. č. 166/1999 Sb. ( veterinární zákon ) ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: 16.5.2006

Jste zde: Loštice  >  Oznámení  >  Nařízení Krajské veterinární správy- včelí mor

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace