Město Loštice

Oznámení zahájení řízení - ŠVIH TOUR Loštice 2006

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOŠTICE, nám. Míru 66, 789 83 Loštice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
tel. 583445101
 
                                        
                                                                                              Dle rozdělovníku
 
 
 
                                                                                           V Lošticích, dne 17. 5. 2006
                                                                                           Vyřizuje: Tomanová
                                                                                            Č.j.: 895/2006
 
 
Oznámení
zahájení řízení o povolení zvláštního užívání komunikace a úplné uzavírky místní komunikace
 
 
Emil Hekele, Moravičanská 703, 789 83 Loštice / IČO 67722903/
/dále jen „žadatel“/ podal dne 10. 5. 2006 žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace ulice Ke Koupališti, Pod Lesem a návazně žádost o úplnou uzavírku místních komunikací – ulice Ke Koupališti, Pod Lesem, Pod Střelnicí na akci:
 
Závody horských kol
„ŠVIH TOUR LOŠTICE 2006“
 
Jedná se:
 
1/ o zvláštní užívání místní komunikace ulice Ke Koupališti – č. MK 1c – od křižovatky 
     s ulicí vedoucí pod Ohrádku, ulice Pod Lesem – č. MK 9c a ulice Pod Střelnicí
        č. MK 23 c
 
2/ o úplnou uzavírku místní komunikace ulice Ke Koupališti – č. MK 1c – od křižovatky s
    ulicí vedoucí pod Ohrádku, ulice Pod Lesem – č. MK 9c a ulice Pod Střelnicí – č. MK 23c.
 
z důvodu pořádání závodu na horských kolech, dne 10. 06. 2006 /sobota/ od 9.00 hod. do 19.00 hod. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení zvláštního užívání místních komunikací a úplné uzavírky MK.
 
Městský úřad Loštice jako silniční správní úřad v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád., ve znění pozdějších předpisů oznamuje zahájení řízení o povolení zvláštního užívání komunikace účastníkům řízení a dotčeným správní úřadům. Silniční správní úřad žádá účastníky řízení, aby své námitky uplatnili do
 
30. 5. 2006
 
Ve stejné lhůtě sdělí své stanovisko dotčené správní úřady. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladu rozhodnutí na Městském úřadě Loštice – č. dveří 15.
 
Během řízení žadatel doplní podklady k žádosti o:
 
-         vyjádření Policie ČR – DI Šumperk, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk
 
-         stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu na místních
komunikacích – stanoví Městský úřad Mohelnice, odbor dopravy
 
-         vyjádření majetkového správce místní komunikace
 
-         kopii živnostenského listu nebo výpis z obch. rejstříku včetně pověření o pořádání závodů horských kol
 
 
 
Upozornění:
 
-         účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
 
-         nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc
 
                                                                                                      Zbyněk Mekiska
                                                                                      oprávněná úřední osoba – tajemník obce
 
 
 
Obdrží:
navrhovatel /doručenka/
1/ Emil Hekele, Moravičanská 703, 789 83 Loštice
 
ostatní:
2/ Mineral – kamenolomy ČR, s. r. o., kamenolom Kozí Vrch Loštice
3/ Sportovní klub – kopaná – p. Ferdinand Salamon, Loštice, Sokolská 516
4/ Úřední deska - Loštice
 
Dotčené orgány:
5/ Policie ČR, DI Šumperk
6/ HZS Olomouckého kraje, územní odbor SEVER, Nemocniční 7, Šumperk
7/ HZS – p. Pokorný, Loštice
8/ Nemocnice Šumperk, spol. s r. o., odbor dopravy, Nerudova 41, Šumperk

Zveřejněno: 18.5.2006

Jste zde: Loštice  >  Oznámení  >  Oznámení zahájení řízení - ŠVIH TOUR Loštice 2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace