Město Loštice

Oznámení o zrušení mimořádného veterinárního opatření-mor včelího plodu

 

 

Nařízení
Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.16/2006
ze dne 29.8.2006
 
 
 o zrušení mimořádných veterinárních opatření proti nebezpečné nákaze – moru včelího plodu
 
 
 
Čl.I.
 
 
Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj, jako věcně a místně příslušný správní orgán na základě zmocnění z § 47, odst. 1, písm. b) zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 17, odst. 1 a podle ust. § 49, odst. 1, písm. c) a § 76, odst. 3 a zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ) ve znění pozdějších předpisů
 
ruší
 
Právní předpis Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 11/2005 ze dne 23.8.2005 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu a
 
prohlašuje
 
nebezpečnou nákazu – mor včelího plodu, zjištěnou u chovatelů včel, Zachara Milan, bytem Kosmonautů 13, Mohelnice, 789 85, na stanovišti včelstev v k.ú. obce Křemačov ( k.ú. 675725 ), okr. Šumperk a Hudec Josef, bytem Soběsuky č. 6, 798 03 Plumlov na stanovišti včelstev v k. obce Soběsuky ( k.ú. 75189 ), okr. Prostějov
 
za zdolanou.
 
 
Čl. II.
 
Nařízená mimořádná veterinární opatření byla splněna a ve stanovené pozorovací době od posledního výskytu nebezpečné nákazy se v ohniscích nákazy nevyskytlo další onemocnění včel na výše uvedenou nebezpečnou nákazu.
 
 
 
 
 
 
Čl. III.
 
Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, jímž je první den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje a všech Obecních úřadů, jejichž území se týká.
 
 
 
 
 
                                              
 
                                                          
 
                                                           MVDr. Zdeněk K r á l í k
                                                                           ředitel
                                          Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj       
 Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne :

Zveřejněno: 14.9.2006

Jste zde: Loštice  >  Oznámení  >  Oznámení o zrušení mimořádného veterinárního opatření-mor včelího plodu

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Lucie Grundová, mobilní telefon: 776 772 855, e-mail: grundova@mohelnice.cz

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace