Město Loštice

Oznámení o provádění plošné vakcinace lišek

 

 

Městský úřad Mohelnice, odbor životního prostředí
U Brány 2                                                                              tel. 583 452 111 , fax. 583 452 151
789 85 Mohelnice                                                                  e-mail: město@mu-mohelnice.cz
                                                                                                       potesild@mu-mohelnice.cz
 
Č.j. ŽP/24447-06/5375-06/Pot                                                            Mohelnice dne 2.10.2006
Vyřizuje : Ing.David Potěšil
Tel. 583 452 195
 
 
Věc       :
Žádost o upozornění obyvatelstva
Týká se :
Provedení orální vakcinace lišek proti vzteklině
 
 
V období od 16.10.2006 do 31.10.2006 bude na území Olomouckého kraje prováděna plošná vakcinace lišek proti vzteklině. Vakcinace bude provedena leteckým kladením návnad – shozem dle stanoveného klíče, zajišťujícím optimální pokrytí území Olomouckého kraje. Tato vakcinace se uskutečňuje prostřednictvím vakcíny umístěné v krmivových návnadách vyrobených z rybí moučky a tuku. Návnada je přibližně o velikosti krabičky od zápalek s kapslí z plastu a hliníku, která obsahuje živý oslabený virus vztekliny. Při pozření návnady dojde k narušení kapsle obsahující vakcínu a kontaktem vakcíny se sliznicí ústní dutiny dojde k imunizaci zvířete. Vakcínu je možno považovat za neškodnou pro člověka i ostatní živočichy. Nelze však vyloučit určité minimální riziko při přímém styku vakcinačního viru se sliznicí (vetření potřísněnou rukou do oka, úst apod.). Doporučuje se v tomto případě:
a)      při styku s očkovací látkou omýt kontaminované místo vodou, mýdlem a místo dezinfikovat jakýmkoliv dezinfekčním prostředkem
b)      pokud se očkovací látka dostane do oka, úst nebo do čerstvého poranění, je nutné vyhledat lékaře
Vzhledem k tomu, aby provedení a úspěšnost akce nebyla narušena, je nutné, aby v daném období a 14 po něm nevstupovali občané se psy do míst s návnadami.V rámci ochrany zdraví člověka a zejména dětí, je nutné zajistit, aby se nikdo nedotýkal vyložených návnad nebo je dokonce sbíral a manipuloval s nimi. Především je nutné v tomto směru upozornit děti.
Orální vakcinace lišek jednoznačně prokázala účinnost této metody tlumení vztekliny v jejich přírodních ohniscích.
 
Žádáme Vás Tímto o vyvěšení této žádosti na vývěsní desku OÚ a o informování obyvatel v místě obvyklým způsobem.
 
 
 
 
 
                                                                                                          Ing. David Potěšil
                                                                                                     oprávněná úřední osoba

Zveřejněno: 2.10.2006

Jste zde: Loštice  >  Oznámení  >  Oznámení o provádění plošné vakcinace lišek

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace