Město Loštice

Veřejná vyhláška o doručení písemnosti pro pana Miroslava Hejného

 

Městský úřad L o š t i c e , náměstí Míru č. 66/1, 789 83 Loštice

Tel: 583401801
Fax: 583445193
 
 
 
 
                                                                                  Loštice dne 18.01.2007
Č.j. 2201/2006 ze dne 12.12.2006
Vyř: Grohmannová
 
 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o doručení písemností dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 
 
Účastník řízení:
Pan
Miroslav H e j n ý, roč. nar. 1964
ul. Moravičanská 500/21
Loštice
789 83
 
 
Městský úřad Loštice v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších zákonů o z n a m u j e účastníku řízení panu Miroslavu H e j n é m u , roč. naroz. 1964, trv. bytem Loštice, ul. Moravičanská č. 500/21, že uloženou písemnost pod č.j. 2201/2006 lze vyzvednout na Městském úřadě Loštice, náměstí Míru č. 66/1, úsek evidence obyvatel.
 
Tato vyhláška se vyvěšuje na dobu 15-ti dnů. Nebude-li písemnost účastníkem řízení vyzvednuta v patnáctidenní lhůtě po vyvěšení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.
 
 
 
 
                       
                                                                                              Zbyněk Mekiska
                                                                                              tajemník MěÚ Loštice
                                                                                              oprávněná úřední osoba
 
 
 
Tato veřejná vyhláška byla:
 
Vyvěšena dne   18.01.¨2007
 
Sejmuta  dne:     …………….
Městský úřad L o š t i c e , náměstí Míru č. 66/1, 789 83 Loštice
Tel: 583401801
Fax: 583445193
 
 
 
 
                                                                                  Pan
                                                                                  Michal Tomeček
                                                                                  Náměstí Míru č. 66/1
                                                                                  Loštice
                                                                                  789 83
 
 
 
 
 
 
 
O z n á m e n í
 
 
 
Oznamujeme tímto panu Michalu T o m e č k o v i, roč. nar. 1979, trvalý pobyt na adrese: 789 83 Loštice, náměstí Míru č. 66/1, že má na pobočce České pošty v Lošticích od 31.8.2006 uloženu poštovní zásilku, kterou si může vyzvednout v provozní době pobočky České pošty v Lošticích . Písemnost je nutno vyzvednout  nejpozději do 15. 9. 2006.
 
Nebude-li písemnost v této lhůtě vyzvednuta, bude považována za doručenou.
 
 
Městský úřad L o š t i c e , náměstí Mírru č. 66/1, 789 83 Loštice
Tel: 583401801
Fax: 583445193
 
 
                                                                                  Loštice dne 06.12.2006
Č.j. 1917/2006/EO
Vyř: Grohmannová
 
 
 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o doručení písemností dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 
 
Účastník řízení:
Pan
Radim P y š n ý roč. nar. 1976
ul. Žadlovická č. 625/7
789 83 Loštice
 
 
 
Městský úřad Loštice v souladu s ustanovením § 25 odstavce 1 a odstavce 2 zákona číslo  500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších zákonů o z n a m u j e účastníku řízení panu Radimu P y š n é m u , , trv. bytem Loštice, ul. Žadlovická č. 625/7 , že uloženou písemnost pod č.j. 1917/2006/EO /  vydané rozhodnutí -  ve věci správního řízení vedeného dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je uložena u Městského úřadu Loštice, kancelář matrika, č.dveří 8. Zde si může výše jmenovaný tuto písemnost převzít.
Doručuje se veřejnou vyhláškou z důvodu neznámého pobytu výše uvedeného účastníka spr. řízení.
 
Tato vyhláška se vyvěšuje na dobu 15-ti dnů. Nebude-li písemnost účastníkem řízení vyzvednuta v patnáctidenní lhůtě po vyvěšení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.
 
 
                                                                                  Zbyněk Mekiska
                                                                                  tajemník MěÚ Loštice
                                                                                  oprávněná úřední osoba
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:             ………………………
Sejmuto dne:                                         ………………………

Zveřejněno: 18.1.2007

Jste zde: Loštice  >  Oznámení  >  Veřejná vyhláška o doručení písemnosti pro pana Miroslava Hejného

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Lucie Grundová, mobilní telefon: 776 772 855, e-mail: grundova@mohelnice.cz

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace