Město Loštice

18.veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22.6.2007

 

 

18. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OLOMOUCKÉHO KRAJE
 
PÁTEK 22. 6. 2007 - 10:00 h
Budova Magistrátu města Olomouce – velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
                                                                                                                                                                
PROGRAM:                                         
 

1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.
Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.
Úvěrová smlouva s Evropskou investiční bankou
4.2.
Dohoda o narovnání v rámci projektu „Morava a Slezsko – přijďte a poznejte více!“ mezi kraji Moravskoslezským, Olomouckým, Jihomoravským a Zlínským
4.3.
Smlouva o spolupráci a spolufinancování projektu "Průvodce po nejkrásnějších místech Moravy a Slezska" mezi kraji Moravskoslezským, Olomouckým, Zlínským a Jihomoravským
4.4.
Grantová schémata Olomouckého kraje – dodatky ke smlouvám II.
5.
Rozpočet Olomouckého kraje 2006 – závěrečný účet
6.1.
Rozpočet Olomouckého kraje 2007 – rozpočtové změny
6.1.1.
Rozpočet Olomouckého kraje 2007 – rozpočtové změny - DODATEK
6.2.
Rozpočet Olomouckého kraje 2007 – plnění rozpočtu k 30. 4. 2007
6.3.
Rozpočet Olomouckého kraje 2007 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
6.4.
Rozpočet Olomouckého kraje 2007 – Významné projekty Olomouckého kraje
7.
Vzdání se práva a prominutí pohledávky Nemocnice Prostějov, příspěvková organizace, Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov
8.
Vzdání se práva a prominutí pohledávky Penzionu pro důchodce a pečovatelské služby Olomouc, Zikova 618/14, 770 10 Olomouc
9.
Seznam vybraných staveb pro cyklodopravu doporučených k finanční podpoře z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2007
10.
Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Olomouckém kraji doporučená k finanční podpoře z rozpočtu kraje v roce 2007 - žádosti měst Hranice a Litovel
11.
Informace o průběžném plnění realizace projektu Modernizace silniční sítě v majetku Olomouckého kraje
12.1.
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
12.1.1.
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku - DODATEK
12.2.
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
12.2.1.
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku - DODATEK
12.3.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
12.3.1.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku - DODATEK
12.4.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné nabytí nemovitého majetku
12.4.1.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné nabytí nemovitého majetku - DODATEK
12.5.
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
12.5.1.
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku - DODATEK
13.1.
Informace o transformaci nemocnic Olomouckého kraje
13.2.
Organizační záležitosti nemocnic zřizovaných Olomouckým krajem
14.
Projekty podpory prevence sociálně patologických jevů v roce 2007
15.
Podpora profesionálních divadel a stálých symfonických orchestrů v Olomouckém kraji
16.
Návrh projektu na využití areálu zámku v Čechách pod Kosířem
17.
Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2007 - výjimky ze zásad
18.
Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje
19.
Poskytnutí příspěvku z Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji
20.
Poskytnutí účelové finanční dotace z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje
21.
Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací působících v sociální oblasti
22.
Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2006
23.
Půjčka k zabezpečení profinancování projektu v rámci opatření 3.2 SROP
24.
Změna zřizovací listiny – Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci, příspěvková organizace
25.
Projekt Partnerství pro rozvoj kraje
26.
Zprávy Výboru kontrolního Zastupitelstva Olomouckého kraje
27.
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
27.1.
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje - DODATEK
28.
Jednací řád výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
29.
Schválení investiční akce Olomouckého kraje a informace o harmonogramu a realizaci výstavby heliportu v Jeseníku 
30.
Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, příspěvková organizace – souhlas zřizovatele s dohodou o úhradě závazků
31.
Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy - žádost o příspěvek
32.
Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí příspěvku - Knihovna Vincence Priessnitze Jeseník
33.
Dotace obcím na odstranění havarijních stavů
34.
Souhlas s použitím nájemného k technickému zhodnocení nemovitostí kraje
35.
Poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné situace v oblasti zásobování vodou
36.
Informace o dosavadním postupu revitalizace povodí a vodní nádrže Plumlov
37.
Různé
38.
Závěr

Zveřejněno: 6.6.2007

Jste zde: Loštice  >  Oznámení  >  18.veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22.6.2007

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace