Město Loštice

19.veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 10.9.2007

 

 

19. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OLOMOUCKÉHO KRAJE
 
PONDĚLÍ 10. 9. 2007 - 10:00 h
Budova Magistrátu města Olomouce – velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
                                                                                                                                                                
PROGRAM:                                         
 
1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.
Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.
Smlouvy
4.1.
Smlouva o poskytnutí příspěvku městu Šumperk 
4.2.
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Archeologickému centru Olomouc 
4.3.
Smlouva o poskytnutí dotace
4.4.
Grantová schémata Olomouckého kraje – odstoupení od smlouvy
5.
Rozpočet Olomouckého kraje 2007
5.1.
Rozpočet Olomouckého kraje 2007 – rozpočtové změny
5.2.
Rozpočet Olomouckého kraje 2007 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.3.
Rozpočet Olomouckého kraje 2007 – plnění rozpočtu k 30. 6. 2007
5.4.
Rozpočet Olomouckého kraje 2007 – dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
5.5.
Rozpočet Olomouckého kraje 2007 - Významné projekty Olomouckého kraje
5.6.
Rozpočet Olomouckého kraje 2007 – investiční dotace nestátnímu zdravotnickému zařízení
6.
Plnění podmínek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, týkající se poskytnutého příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty základní dopravní obslužnosti dopravci FTL - First Transport Lines, a.s.
7.
Plnění podmínek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, týkající se poskytnutého příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty základní dopravní obslužnosti dopravci AUTA - BUSY STUDENÝ s.r.o .
8.
Plnění podmínek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, týkající se poskytnutého příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty základní dopravní obslužnosti dopravci Lubomíru Vojtilovi
9.
Plnění podmínek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, týkající se poskytnutého příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty základní dopravní obslužnosti dopravci AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o.
10.
Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje - Národní technické muzeum, Praha
11.
Změna dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě s dopravcem FTL, a.s., Prostějov a dopravcem František Konečný, Vrbátky, na základě postupné integrace území Prostějovska, vznik a zánik některých linek a spojů
12.
Majetkoprávní záležitosti
12.1.
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
12.2.
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
12.3.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
12.4.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné nabytí nemovitého majetku
12.5.
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
12.6.
Majetkoprávní záležitosti - obecné postupy Olomouckého kraje při majetkoprávním vypořádání silničních pozemků
12.7.
Majetkoprávní záležitosti - výkupy silničních pozemků
12.8.
Majetkoprávní záležitosti - majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu "Přeložka silnice II/434 - obchvat Přerova IV - Kozlovic"
12.9.
Majetkoprávní záležitosti - majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu "Silnice II/150 Ohrozim - obchvat"
12.10.
Majetkoprávní záležitosti - majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu "Silnice II/367 Bedihošť - Kojetín, stavební úpravy v km 5,146 - 23,279"
12.11.
Majetkoprávní záležitosti - majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu "Silnice II/435 - Charváty - hranice okresu Přerov"
13.
Zrušení Multimediálního parku, o. p. s.
14.
Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
15.
Zámek v Čechách pod Kosířem
15.1.
Návrh využití areálu zámku v Čechách pod Kosířem
15.2.
Majetkoprávní záležitosti - areál zámku a parku Čechy pod Kosířem
16.
Návrh na udělení Cen Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2007
17.
Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2007 - výjimky ze zásad
18.
Navýšení dotace Kulturnímu středisku Velká Bystřice
19.
Poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury
20.
Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje
21.
Plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje pro rok 2008
22.
Struktura předkládané výroční zprávy Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje a zpráv o činnosti rad pro kontrolu hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných Olomouckým krajem
23.
Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova 2006 – porušení rozpočtové kázně
24.
Poskytnutí finančního příspěvku vítězným obcím v krajském kole soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje 2007
25.
Zprávy výboru kontrolního Zastupitelstva Olomouckého kraje
26.
Poskytnutí finančních příspěvků na odstranění následků mimořádných událostí v červnu 2007
27.
Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2007 – II. etapa
28.
Členství Olomouckého kraje ve sdružení ERRIN - staženo
29.
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje 
30.
Různé
31.
Závěr
 
_________________________________________________________________________________
RNDr. Ivan Kosatík – hejtman Olomouckého kraje
zveme všechny občany
na VEŘEJNÉ zasedání zastupitelstva
OLOMOUCKÉHO KRAJE

Zveřejněno: 5.9.2007

Jste zde: Loštice  >  Oznámení  >  19.veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 10.9.2007

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace