Město Loštice

Obecně závazná vyhláška č. 21/2002

 

Obecně závazná výhláška města Loštice

číslo 21/2002

 

o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní

význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

 

 

I.

 

Zastupitelstvo města Loštice vydává podle § 27 odst. 6 zákona číslo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 84 odstavce 2

písm. i/ zákona číslo 128/2000Sb., o obcích /obecních zřízeních/, ve znění pozdějších předpisů, dne 7. října 2002 tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

II.

 

Zastupitesltvo města Loštice vymezuje úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v následujícím rozsahu:

 

A/ neudržované místní komunikace

 

- U Valchy - od domu čp. 289 k potoku Líšnička

 

- Krátká - v celé její délce

 

- Ke koupališti - od domu čp. 456 po konec MK vedoucí k chatové oblasti Pod Ohrádkou

až do Vlčic k ČOV

 

- Na „Masnicích“ - podél zahrádkářské osady „Barborka“ až po mysliveckou střelnici a MK

mezi areály č. 2 a 3 v zahrádkářské osadě „Barborka“

 

- část ulice Na Výsluní - od domu čp. 496 po konec místní komunikace

 

Místní komunikace budou označeny dopravní značkou A22 a dodatkovou tabulkou

 

 

 

 

- 2 -

 

B/ neudržované chodníky

 

- ulička mezi domem čp. 568 a čp. 655 až po potok Líšničku včetně mostku přes potok

 

- Moravičanská ul. - okolo podniku ZZN

 

- Sokolská ul. - okolo celého parku

 

- Vejmoly - chodník pravá strana od křižovatky s ulicí Palonínská

 

- Moravičanská ulice - park - všechny cesty v parku

 

- Žádlovice - cesta do parku

 

Neudržované úseky budou označeny tabulkou

 

 

III.

 

Vyhláška číslo 14/2001 - z 29. 10. 2001 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnice v obvodu města Loštice a části Žádlovice, je stále v platnosti.

 

 

IV.

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. listopadu 2002 a platí do 31. 3. 2003

 

 

PhDr. Ctirad Lolek Ing. Petr Vintrocha

starosta města místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto dne:

Zveřejněno: 16.10.2002

Jste zde: Loštice  >  Obecně závazné vyhlášky a Nařízení města  >  Obecně závazná vyhláška č. 21/2002

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace