Město Loštice

Nařízení obce č.1/2005

 

Nařízení obce č. 1/2005

 

o úsecích místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v obvodu města Loštice a části Žádlovice

 

Rada obce Loštice se dne  7. 11. 2005 usnesla vydat podle § 102 odst. 2 písm. d/ zákona č.

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 27 odst. 6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb.

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí:

 

Čl. 1

Neudržované místní komunikace

 

-         U Valchy – od domu čp. 289 k potoku Líšnička

-         Krátká – v celé její délce

-         Ke Koupališti – od domu čp. 456 po konec MK vedoucí k chatové oblasti Pod Ohrádkou až do Vlčic k ČOV

-         Na „Masnicích“ – podél zahrádkářské osady „Barborka“ až po mysliveckou střelnici a MK mezi areály č. 2 a 3 v zahrádkářské osadě „Barborka“

-         část ulice Na Výsluní – od domu čp. 496 po konec místní komunikace

      -    Žádlovice – cesta do parku

Místní komunikace budou označeny dopravní značkou A22 a dodatkovou tabulkou

 

Čl. 2

Neudržované chodníky

-         U Rybníků – ulička mezi domem čp. 568 a čp. 655 až po potok Líšničku včetně mostku přes potok

-         Moravičanská ul. – okolo podniku ZZN

-         Sokolská ul. – okolo celého parku

-         Vejmoly – chodník pravá strana od křižovatky s ulicí Palonínská

-         Moravičansku ulice – park – všechny cesty v parku

-         Žádlovice – cesta do parku okolo rybníku

 

Závěrečná ustanovení

 

     Nařízení obce č. 1/2005 je v platnosti od  10. 12. 2005 do 31. 3. 2006  včetně

 

                                                   

                                                                          PhDr. Ctirad Lolek

                                                                               starosta města

V Lošticích, dne 7. 11. 2005

Vyvěšeno dne: 

 

Sejmuto dne:

 

 

Zveřejněno: 22.11.2005

Jste zde: Loštice  >  Obecně závazné vyhlášky a Nařízení města  >  Nařízení obce č.1/2005

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace