Město Loštice

Oznámení o provádění kontrol napojení kanalizačních přípojek

 

(    583 317 111

Fax: 583 214 845
e-mail: spvs@spvs.cz
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú. 2603-841/0100
 
 
Váš dopis značky/ze dne                Naše značka          e-mail                                      Vyřizuje/)       Šumperk
                                                                                           jan.havlicek@spvs.cz          Havlíček / 331                           17.3.2008
 
Vypouštění odpadních vod do kanalizace
 
Vážení odběratelé,
naší společnosti, která provozuje kanalizaci a ČOV Loštice, je na základě provozních údajů známo, že řada odběratelů je napojena do kanalizace přes septiky či žumpy, čímž porušují ust. §18, odst.4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „zákon“). Rovněž byly zjištěny případy přímého vypouštění obsahu jímky do kanalizace pro veřejnou potřebu přečerpáním této jímky do kanalizační šachty, což je považováno v souladu s ust. §10, odst.2 zákona za neoprávněné vypouštění odpadních vod.
Oba výše popsané způsoby likvidace odpadních vod způsobují závažné problémy při procesu čištění odpadních vod na ČOV Loštice. Protože zákon považuje takovéto způsoby jednání za přestupky s možností sankce až do výše 100.000,- Kč, bude naše společnost provádět kontrolu napojení domovních kanalizačních přípojek a odběry vzorků odpadních vod a v případě zjištění porušení zákona bude postupovat důsledně podle platné legislativy.
Odběratelům, kteří mají zájem předejít případným správním sankcím, doporučujeme, aby neprodleně na vlastní náklad zajistili řádné napojení kanalizačních přípojek do veřejné kanalizace. Informace o vhodném způsobu a technických podmínkách napojení Vám poskytne pan Aleš Vyjídáček, tel. 724 081 015.
 
 
Ing. Radim Jirout
ředitel společnosti

Zveřejněno: 20.3.2008

Jste zde: Loštice  >  Oznámení  >  Oznámení o provádění kontrol napojení kanalizačních přípojek

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace