Město Loštice

Oznámení o možnosti převzít písemnost, Kateřina Růžičková

 

M ě s t s k ý ú ř a d   LOŠTICE

Náměstí Míru č. 66/1, 789 83 Loštice
Tel: 583401801, Fax: 583445193
 
 
Č.j. 346/2008                                     Vyř: B. Grohmannová Loštice dne 16.04.2008
Ze dne 18.02.2008
 
 
 
VEŘEJNÁ   VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST
 
 
Městský úřad Loštice, úsek evidence obyvatel / dále jen správní orgán / v souladu s ustanovením § 25 odstavec 1 a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů oznamuje adresátovi:
 
Jméno a příjmení:          Kateřina R ů ž i č k o v á
Rok narození:                1978 
Trvalý pobyt:                789 83 Loštice, Sídliště č. 632/13
 
 
že písemnost vydaná správním orgánem pod č.j. 346/2008 ze dne 16.04. 2008 / vydané rozhodnutí /   / v řízení vedeném na úseku evidence obyvatel podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. c/ zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů / zákon o evidenci obyvatel/ ve znění pozdějších předpisů , ve věci návrhu paní Anny Švubové na zrušení údaje o místu trvalého pobytu slečně Kateřině Růžičkové, roč. nar. 1978 na adrese 789 83 Loštice, Sídliště č. 632/13 jsou uloženy na Městském úřadu Loštice , kancelář matrika, dveře č. 8 a výše jmenovaná si písemnosti zde může převzít.
Doručuje se veřejnou vyhláškou z důvodu neznámého pobytu výše uvedeného účastníka řízení . Patnáctým dnem po vyvěšení této veřejné vyhlášky – oznámení o možnosti převzít písemnost se předmětná písemnost považuje za doručenou.
 
 
                                                                                                          B. Grohmannová
                                                                                                          Evidence obyvatel
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne :   …………………………
 
Sejmuto dne :                                …………………………
 
                                                                                                           ……………………………
                                                                                                                      podpis, razítko
 
 
                                                                                  V Lošticích dne 16. 4.2008

Zveřejněno: 16.4.2008

Jste zde: Loštice  >  Oznámení  >  Oznámení o možnosti převzít písemnost, Kateřina Růžičková

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Lucie Grundová, mobilní telefon: 776 772 855, e-mail: grundova@mohelnice.cz

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace