Město Loštice

Fin 2-12 1/2008

 

Licence: D3ZC                              *****  UCR - GORDIC  SOFTWARE  *****                     UCRGBA1A (v Kč) verze  01012008
Zpracoval: Skodova            9                 Datum zpracování: 20.02.2008  Čas zpracování:  9h26m27s              Strana:      1
IČO: 302945   


Ministerstvo financí                                                                                     +------------------------+
schváleno č.j. 111/138 224/2002                                                                          |   F i n    2 - 12 M    |
                                                                                                         +------------------------+
           VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
                               **********   konsolidace na úrovni vykazující jednotky   **********
                                                         sestavený k  1/2008
                                                                (v Kč)
+-------+-------+------------+
|  Rok  | Měsíc |    I Č O   | Název nadřízeného orgánu:
|  2008 |     1 | 302945     |                          ......................................................
+-------+-------+------------+
Název a sídlo účetní jednotky:
Město Loštice                                                                                                
                                                                                                             
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

                                                        Schválený rozpočet          Rozpočet         Výsledek od     Č/RS %  Č/RU %
  OdPa Pol  Popis                                                                  po změnách        počátku roku
    a   b                                                        1                     2                    3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a                                                   659.757,00  ******* *******
  0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                                                           70.511,00  ******* *******
  0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos                                                   34.555,00  ******* *******
  0000 1121 Daň z příjmů právnických osob                                                               796.854,00  ******* *******
  0000 1211 Daň z přidané hodnoty                                                                       785.780,00  ******* *******
  0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn                                                      712,00  ******* *******
  0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l                                                   10.506,00  ******* *******
  0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu                                                     42.095,50  ******* *******
  0000 1341 Poplatek ze psů                                                                               3.860,00  ******* *******
  0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt                                                     4.320,00  ******* *******
  0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství                                                    2.500,00  ******* *******
  0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přís                                                   25.000,00  ******* *******
  0000 1361 Správní poplatky                                                                              6.990,00  ******* *******
  0000 1511 Daň z nemovitostí                                                                            17.003,00  ******* *******
  0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelst                                                   54.410,00  ******* *******
  0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot                                                   74.000,00  ******* *******
  0000 4134 Převody z rozpočtových účtů                                                                      93,62  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 0000      Bez ODPA                                                                                  2.588.947,12  ******* *******

  1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                                                                     1.461,00  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 1012      Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po                                                    1.461,00  ******* *******

  1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                                                                     9.397,00  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 1031      Pěstební činnost                                                                              9.397,00  ******* *******

  2119 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                                                                    55.905,23  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 2119      Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ                                                   55.905,23  ******* *******

  2321 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č                                                      120,00  ******* *******
  2321 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho                                                    4.504,50  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 2321      Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s                                                     4.624,50  ******* *******

  3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů                                                             13.500,00  ******* *******
Licence: D3ZC                              *****  UCR - GORDIC  SOFTWARE  *****                     UCRGBA1A (v Kč) verze  01012008
Zpracoval: Skodova            9                 Datum zpracování: 20.02.2008  Čas zpracování:  9h26m27s              Strana:      2
IČO: 302945   

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3113      Základní školy                                                                               13.500,00  ******* *******

  3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                         9.663,00  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3314      Činnosti knihovnické                                                                          9.663,00  ******* *******

  3319 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p                                                      360,00  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3319      Ostatní záležitosti kultury                                                                     360,00  ******* *******

  3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                        39.229,00  ******* *******
  3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č                                                    4.108,00  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3392      Zájmová činnost v kultuře                                                                    43.337,00  ******* *******

  3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                        62.949,00  ******* *******
  3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č                                                  115.105,00  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3612      Bytové hospodářství                                                                         178.054,00  ******* *******

  3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                           500,00  ******* *******
  3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č                                                      527,00  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3613      Nebytové hospodářství                                                                         1.027,00  ******* *******

  3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                           152,00  ******* *******
  3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku                                                                32,00  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3632      Pohřebnictví                                                                                    184,00  ******* *******

  3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků                                                                     12.740,00  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3639      Komunální služby a územní rozvoj j.n.                                                        12.740,00  ******* *******

  3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                         1.350,00  ******* *******
  3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p                                                    1.638,00  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3722      Sběr a svoz komunálních odpadů                                                                2.988,00  ******* *******

  6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                           472,50  ******* *******
  6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č                                                    1.500,00  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 6171      Činnost místní správy                                                                         1.972,50  ******* *******

  6310 2141 Příjmy z úroků (část)                                                                        14.398,99  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 6310      Obecné příjmy a výdaje z finančních operac                                                   14.398,99  ******* *******

  6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                                      5.000,00- ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 6409      Ostatní činnosti j.n.                                                                         5.000,00- ******* *******

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
**                                                                                                    2.933.559,34  ******* *******

Licence: D3ZC                              *****  UCR - GORDIC  SOFTWARE  *****                     UCRGBA1A (v Kč) verze  01012008
Zpracoval: Skodova            9                 Datum zpracování: 20.02.2008  Čas zpracování:  9h26m27s              Strana:      3
IČO: 302945   

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

                                                        Schválený rozpočet          Rozpočet         Výsledek od     Č/RS %  Č/RU %
  OdPa Pol  Popis                                                                  po změnách        počátku roku
    a   b                                                        1                     2                    3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                                                       5.100,00  ******* *******
  2219 6121 Budovy, haly a stavby                                                                            33,00  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 2219      Ostatní záležitosti pozemních komunikací                                                      5.133,00  ******* *******

  2419 5154 Elektrická energie                                                                              355,60  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 2419      Ostatní záležitosti spojů                                                                       355,60  ******* *******

  3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov                                                   40.000,00  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3111      Předškolní zařízení                                                                          40.000,00  ******* *******

  3113 5141 Úroky vlastní                                                                                12.810,26  ******* *******
  3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov                                                  200.000,00  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3113      Základní školy                                                                              212.810,26  ******* *******

  3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov                                                   14.000,00  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3231      Základní umělecké školy                                                                      14.000,00  ******* *******

  3314 5139 Nákup materiálu j.n.                                                                            128,00  ******* *******
  3314 5161 Služby pošt                                                                                     374,00  ******* *******
  3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací                                                         750,00  ******* *******
  3314 5169 Nákup ostatních služeb                                                                          600,00  ******* *******
  3314 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je                                                    1.498,00  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3314      Činnosti knihovnické                                                                          3.350,00  ******* *******

  3322 5154 Elektrická energie                                                                              399,25  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3322      Zachování a obnova kulturních památek                                                           399,25  ******* *******

  3326 6121 Budovy, haly a stavby                                                                           150,00  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3326      Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his                                                      150,00  ******* *******

  3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                                470,00  ******* *******
  3392 5139 Nákup materiálu j.n.                                                                         23.101,50  ******* *******
  3392 5154 Elektrická energie                                                                           15.156,40  ******* *******
  3392 5161 Služby pošt                                                                                     420,00  ******* *******
  3392 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací                                                       4.539,00  ******* *******
  3392 5169 Nákup ostatních služeb                                                                       49.432,30  ******* *******
  3392 5171 Opravy a udržování                                                                            7.167,50  ******* *******
  3392 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je                                                      660,00  ******* *******
  3392 6121 Budovy, haly a stavby                                                                        49.980,00  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3392      Zájmová činnost v kultuře                                                                   150.926,70  ******* *******

  3399 5139 Nákup materiálu j.n.                                                                             54,00  ******* *******
  3399 5161 Služby pošt                                                                                   1.000,00  ******* *******
Licence: D3ZC                              *****  UCR - GORDIC  SOFTWARE  *****                     UCRGBA1A (v Kč) verze  01012008
Zpracoval: Skodova            9                 Datum zpracování: 20.02.2008  Čas zpracování:  9h26m27s              Strana:      4
IČO: 302945 

Zveřejněno: 20.2.2008

Jste zde: Loštice  >  Rozpočet 2008  >  Fin 2-12 1/2008

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Mobilní rozhlas Loštice 

Rozhlas Loštice

 Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky