Město Loštice

Fin 2-12 12/2010

 

Licence: D90D                              *****  UCR - GORDIC  SOFTWARE  *****                     UCRGBA1A (v Kč) verze  13042010
Zpracoval: Eva Berková                          Datum zpracování: 21.01.2011  Čas zpracování:  8h54m33s              Strana:      1
IČO: 302945   


Ministerstvo financí                                                                                     +------------------------+
schváleno č.j. 111/138 224/2002                                                                          |   F i n    2 - 12 M    |
                                                                                                         +------------------------+
           VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
                               **********   konsolidace na úrovni vykazující jednotky   **********
                                                         sestavený k 12/2010
                                                                (v Kč)
+-------+-------+------------+
|  Rok  | Měsíc |    I Č O   | Název nadřízeného orgánu:
|  2010 |    12 | 302945     |                          ......................................................
+-------+-------+------------+
Název a sídlo účetní jednotky:
Město Loštice                                                                                                
                                                                                                             
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

                                                        Schválený rozpočet          Rozpočet         Výsledek od     Č/RS %  Č/RU %
  OdPa Pol  Popis                                                                  po změnách        počátku roku
    a   b                                                        1                     2                    3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a        4.400.000,00        4.400.000,00         4.489.057,69  102,02  102,02
  0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                 300.000,00          300.000,00           497.100,63  165,70  165,70
  0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos         300.000,00          300.000,00           376.338,18  125,45  125,45
  0000 1121 Daň z příjmů právnických osob                    3.830.350,00        4.207.718,00         4.588.188,80  119,79  109,04
  0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce                                  866.600,00           866.600,00  ******* 100,00
  0000 1211 Daň z přidané hodnoty                            9.000.000,00        9.649.662,00         9.891.786,18  109,91  102,51
  0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší                     5.000,00            5.000,00             6.000,00  120,00  120,00
  0000 1333 Poplatky za uložení odpadů                         250.000,00          250.000,00                                     
  0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l                              10.500,00            10.506,00  ******* 100,06
  0000 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom       1.418.000,00        1.437.753,00         1.485.094,00  104,73  103,29
  0000 1341 Poplatek ze psů                                     32.000,00           32.000,00            34.409,00  107,53  107,53
  0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt            2.000,00            2.000,00             2.610,00  130,50  130,50
  0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství           4.000,00            5.320,00             9.360,00  234,00  175,94
  0000 1344 Poplatek ze vstupného                                4.000,00            4.000,00             6.339,00  158,48  158,48
  0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přís          60.000,00           73.000,00            98.914,00  164,86  135,50
  0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií                 50.000,00           50.000,00            27.717,00   55,43   55,43
  0000 1361 Správní poplatky                                    60.000,00           90.950,00           122.190,00  203,65  134,35
  0000 1511 Daň z nemovitostí                                2.000.000,00        2.000.000,00         1.891.892,48   94,59   94,59
  0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelst         441.901,00          441.901,00           273.700,54   61,94   61,94
  0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s                             225.000,00           234.809,00  ******* 104,36
  0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot       1.741.600,00        1.739.000,00         1.739.000,00   99,85  100,00
  0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz                             231.000,00           231.000,00  ******* 100,00
  0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí             108.650,00          118.425,00           114.850,00  105,71   96,98
  0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                200.980,00           200.980,00  ******* 100,00
  0000 4134 Převody z rozpočtových účtů                      2.220.000,00        5.212.148,94         4.857.909,68  218,82   93,20
  0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního                              194.268,00           194.268,00  ******* 100,00
  0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionální       7.792.148,94        7.792.148,94         7.792.148,94  100,00  100,00
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 0000      Bez ODPA                                        34.019.649,94       39.839.374,88        40.042.769,12  117,70  100,51

  1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                                               36.600,00           105.852,60  ******* 289,21
  1012 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č         180.000,00           48.400,00                                     
  1012 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlohodobého majet                               2.328,00             2.328,00  ******* 100,00
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 1012      Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po         180.000,00           87.328,00           108.180,60   60,10  123,88

  1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                        1.000.000,00        2.755.000,00         2.895.758,00  289,58  105,11
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 1031      Pěstební činnost                                 1.000.000,00        2.755.000,00         2.895.758,00  289,58  105,11

Licence: D90D                              *****  UCR - GORDIC  SOFTWARE  *****                     UCRGBA1A (v Kč) verze  13042010
Zpracoval: Eva Berková                          Datum zpracování: 21.01.2011  Čas zpracování:  8h54m33s              Strana:      2
IČO: 302945   

  2119 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                          250.000,00          250.000,00           262.446,98  104,98  104,98
  2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob          10.000,00           25.300,00            46.221,00  462,21  182,69
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 2119      Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ         260.000,00          275.300,00           308.667,98  118,72  112,12

  2310 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů                               10.000,00            10.000,00  ******* 100,00
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 2310      Pitná voda                                                              10.000,00            10.000,00  ******* 100,00

  2334 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                   84.000,00            84.000,00  ******* 100,00
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 2334      Revitalizace říčních systémů                                            84.000,00            84.000,00  ******* 100,00

  2419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady            14.294,06           16.074,06            16.392,94  114,68  101,98
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 2419      Ostatní záležitosti spojů                           14.294,06           16.074,06            16.392,94  114,68  101,98

  3111 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                    1.654,00             1.654,00  ******* 100,00
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3111      Předškolní zařízení                                                      1.654,00             1.654,00  ******* 100,00

  3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                                                 
  3113 2122 Odvody příspěvkových organizací                    737.335,00        1.637.335,00         1.575.891,00  213,73   96,25
  3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů                                                                                      
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3113      Základní školy                                     737.335,00        1.637.335,00         1.575.891,00  213,73   96,25

  3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků               30.000,00           32.000,00            37.857,00  126,19  118,30
  3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady            30.000,00           30.000,00            23.750,00   79,17   79,17
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3314      Činnosti knihovnické                                60.000,00           62.000,00            61.607,00  102,68   99,37

  3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků              460.000,00          309.000,00           261.837,00   56,92   84,74
  3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č                              93.700,00           112.400,00  ******* 119,96
  3392 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho                               3.300,00             3.360,00  ******* 101,82
  3392 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého maje                             105.400,00           105.400,00  ******* 100,00
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3392      Zájmová činnost v kultuře                          460.000,00          511.400,00           482.997,00  105,00   94,45

  3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                        29.359,00  ******* *******
  3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č                                                    1.100,00  ******* *******
  3412 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí                                                               2.520,00  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3412      Sportovní zařízení v majetku obce                                                            32.979,00  ******* *******

  3512 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č                                                                            
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3512      Stomatologická péče                                                                                                   

  3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků              491.000,00          491.000,00           518.694,90  105,64  105,64
  3612 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                                                                                             
  3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č       1.534.000,00        1.534.000,00         1.682.710,60  109,69  109,69
  3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                                      4.693,10  ******* *******
  3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich         600.000,00        2.247.143,00         2.947.493,81  491,25  131,17
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3612      Bytové hospodářství                              2.625.000,00        4.272.143,00         5.153.592,41  196,33  120,63

  3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků               13.000,00           20.000,00            14.199,00  109,22   71,00
  3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č         141.700,00          235.475,00           267.327,00  188,66  113,53
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3613      Nebytové hospodářství                              154.700,00          255.475,00           281.526,00  181,98  110,20
Licence: D90D                              *****  UCR - GORDIC  SOFTWARE  *****                     UCRGBA1A (v Kč) verze  13042010
Zpracoval: Eva Berková                          Datum zpracování: 21.01.2011  Čas zpracování:  8h54m33s              Strana:      3
IČO: 302945   


  3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                 3.900,00             3.905,92  ******* 100,15
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3631      Veřejné osvětlení                                                        3.900,00             3.905,92  ******* 100,15

  3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků               29.000,00           78.600,00            88.989,00  306,86  113,22
  3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku                    3.000,00            3.000,00             8.584,00  286,13  286,13
  3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                                      1.964,06  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3632      Pohřebnictví                                        32.000,00           81.600,00            99.537,06  311,05  121,98

  3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                         6.500,00  ******* *******
  3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                       17.000,00            19.470,00  ******* 114,53
  3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku                                        1.879,00                                     
  3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                 4.900,00             4.948,14  ******* 100,98
  3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků                                               180.900,00           208.400,19  ******* 115,20
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3639      Komunální služby a územní rozvoj j.n.                                  204.679,00           239.318,33  ******* 116,92

  3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků              167.000,00          167.000,00           162.000,00   97,01   97,01
  3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p                                                    1.638,00  ******* *******
  3722 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů                                                       500,00  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3722      Sběr a svoz komunálních odpadů                     167.000,00          167.000,00           164.138,00   98,29   98,29

  3724 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                                      4.080,00  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3724      Využívání a zneškodňování nebezpečných odp                                                    4.080,00  ******* *******

  3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                16.400,00            16.431,00  ******* 100,19
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 3725      Využívání a zneškodňování komun.odpadů                                  16.400,00            16.431,00  ******* 100,19

  6112 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                                                              
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 6112      Zastupitelstva obcí                                                                                                   

  6114 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                                                 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 6114      Volby do Parlamentu ČR                                                                                                

  6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků               27.000,00           27.000,00            30.272,08  112,12  112,12
  6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                                                                                             
  6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č          70.000,00           70.000,00            64.620,00   92,31   92,31
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 6171      Činnost místní správy                               97.000,00           97.000,00            94.892,08   97,83   97,83

  6310 2141 Příjmy z úroků (část)                               50.000,00           50.000,00            43.695,15   87,39   87,39
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 6310      Obecné příjmy a výdaje z finančních operac          50.000,00           50.000,00            43.695,15   87,39   87,39

  6401 2328 Neidentifikované příjmy                                                                                               
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 6401      Transfery všeobecné povahy jiným úrovním v                                                                            

  6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od ji                                                    1.473,52  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
* 6402      Finanční vypořádání minulých let                                                              1.473,52  ******* *******

  6409 2328 Neidentifikované příjmy                                                                         220,00  ******* *******
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Licence: D90D                              *****  UCR - GORDIC  SOFTWARE  *****                     UCRGBA1A (v Kč) verze  13042010
Zpracoval: Eva Berková                          Datum zpracování: 21.01.2011  Čas zpracování:  8h54m33s              Strana:      4
IČO: 302945   

* 6409      Ostatní činnosti j.n.                                                                           220,00  ******* *******

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
**                                                          39.856.979,00       50.427.662,94        51.723.706,11  129,77  102,57

Licence: D90D                              *****  UCR - GORDIC  SOFTWARE  *****                     UCRGBA1A (v Kč) verze  13042010
Zpracoval: Eva Berková                          Datum zpracování: 21.01.2011  Čas zpracování:  8h54m33s              Strana:      5
IČO: 302945   

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

          

Zveřejněno: 21.1.2011

Jste zde: Loštice  >  Rozpočet 2010  >  Fin 2-12 12/2010

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky