Město Loštice

Oznámení zahájení řízení o povolení zvláštního užívání MK-BUDVARCUP

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOŠTICE                               

Nám. Míru 66, PSČ 789 83  Loštice

        

 

Sportovní klub cyklistiky

Emil Hekele

Moravičanská 703

Loštice

 

Telefon: 583 445 101

Fax: 583 445 193

E-mail: podatelna@mu-lostice.cz

IČO: 302 945

Banka: ČS a. s. Loštice

Číslo účtu: 190 568 5379/0800

  

                                                                                                   

 

                                                                                            V Lošticích, dne 2. 11. 2006

                                                                                            Č.j.: 1720/2006

 

 

 

Oznámení zahájení řízení o povolení zvláštního užívání místních komunikací

a uzavírce místních komunikací

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sportovní klub cyklistiky Loštice, zastoupení p. Emilem Hekelem, bytem Moravičanská 703

Loštice podal dne 14. 9. 2006 žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – ulice Ke Koupališti a omezení obecného užívání místních komunikací – ulice Pod Střelnicí, Pod Lesem, Pod Luštěm – uzavírkou, a to dne 26. listopadu 2006 v době od 9:00 hod  do 15:00 hod z důvodu pořádání sportovní akce:

 

Cyklokrosový závod  BUDVAR CUP 2006

 

v ulici Ke Koupališti v Lošticích. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení zvláštního užívání místní komunikace a omezení obecného užívání místních komunikací uzavírkou           

 

Městský úřad Loštice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení řízení o povolení zvláštního užívání komunikace účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Silniční správní úřad žádá účastníky řízení, aby své námitky uplatnili do

 

sedmi dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

 

Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadě Loštice.

 

Během řízení žadatel doplní podklady o:

Vyjádření Policie ČR – dopravní inspektorát Šumperk

Stanovení dopravního značení vydané Městským úřadem Mohelnice – odbor dopravy

 

 

Č.j.: 1720/2006

 

Poučení:

-         účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí

-         účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

-         Nechá-li se některý s účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

                                                                                                Zbyněk Mekiska

                                                                                      oprávněná úřední osoba – tajemník obce

 

 

Obdrží:

navrhovatelé /dodejky/

 

  1. Sportovní klub cyklistiky – zast. Emilem Hekeme, Moravičanská 703, Loštice

 

ostatní účastníci /dodejky/

   

  1. Město Loštice, nám. Míru 66, Loštice
  2. Mineral – Kamenolomy ČR, kamenolom Kozí Vrch, Ke Koupališti, Loštice
  3. Sportovní klub Kopaná, zast. Ferdinandem Salamonem, Sokolská 516, Loštice

 

  Dotčené orgány:

 

  1. Policie ČR, Dopravní inspektorát, Havlíčkova 8, Šumperk

 

Ostatní:

úřední deska Loštice      

Zveřejněno: 2.11.2006

Jste zde: Loštice  >  Oznámení  >  Oznámení zahájení řízení o povolení zvláštního užívání MK-BUDVARCUP

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace